Dan: 19. prosinca 2021.

Majić, Vlatko

Vlatko Majić (Vitina kod Ljubuškoga, 1956.), profesor je i književnik. Radio je u osnovnim i srednjim školama kao profesor hrvatskoga jezika i književnosti u Zagrebu, Zadru i Pagu, završio je i knjižničarstvo, a bio je i ravnatelj Gradske knjižnice u Pagu. Piše poeziju, prozu, igrokaze i književnokritičke tekstove. Objavljivao je u mnogim književnim listovima i časopisima. Pjesme su mu prevođene na talijanski, engleski, […]

...

Vladić, Vlado

Vlado Vladić (Kućani, Rama, 1967.) je hrvatski književnik, književni kritičar, prevoditelj i filozof, rođen je 1967. na Kućanima, Rama, Bosna i Hercegovina. Završio je tri fakulteta: studije slavistike (bohemistike i polonistike), bibliotekarstva, filozofije i teologije. Filozofiju magistrirao 1997. i doktorirao 2004. Prevodi s češkoga, engleskoga, njemačkoga, poljskoga, slovačkoga i slovenskoga jezika – filozofska, književna i teološka djela. Službeni je prevoditelj pri Ministarstvu vanjskih […]

...

Lasić, Vjekoslav

Otac Vjekoslav Lasić, dominikanac, rođen je 1938. u Uzarićima – Široki  Brijeg. Nakon završene niže gimnazije, školovanje nastavlja u Dominikanskoj  klasičnoj gimnaziji u Bolu na otoku  Braču. Maturirao je 1957. Filozofiju i teologiju studira u Dubrovniku i Zagrebu. Studije u Zagrebu završava 1965. licencijatom, a u Rimu doktoratom na Papinskom  sveučilištu sv. Tome Akvinskog 1968. […]

...

Boban, Vjekoslav

Vjekoslav Boban rođen je 23. veljače 1957. u Sarajevu. Osnovnu školu i Strojarsku tehničku školu završio je u Osijeku. Nakon toga upisuje Filozofski fakultet u Zagrebu (1976.), gdje kao student radi kao urednik u Studentskom listu, Poletu, Pitanjima, Quorumu i dr. Po završetku studija kompartivne književnosti i opće lingvistike (1983.) djeluje kao urednik u raznim […]

...

Grubišić, Vinko

Vinko Grubišić je rođen 5. travnja 1943. u Posuškom Gradcu, općina Posušje. Pučku školu završio je u rodnom selu, osmogodišnju školu u Posušju, dva razreda kaslične gimnazije u sjemeništu u Zadru, a treći u sjemeništu u Dobrovniku. Maturirao je u realnoj gimnaziji na Širokom Brijegu 1962. i iste je godine upisao na Zagrebačkom sveučilištu slavistiku […]

...

Zovko, Vesna

Vesna Zovko rođena je 10. lipnja 1967. u Mostaru. Diplomirala je novinarstvo i hrvatski jezik i književnost na mostarskom Sveučilištu. Posljednjih desetak godina živi u Zagrebu gdje radi kao novinarka Hrvatske televizije. Godinama, usporedo s novinarskim radom, bavi se pisanjem poezije i proze. Za prvu neobjavljenu zbirku poezije Pozornica i nebo nagrađena je prije rata književnom nagradom Mak Dizdar na […]

...

Koroman, Veselko

Veselko Koroman (Radišići, Ljubuški, 7. travnja 1934.). Pjesnik, pripovjedač, romanopisac, esejist, književni kritičar, putopisac, književni povjesničar, antologičar. Nakon završene pučke škole u Ljubuškom, te Srednje ekonomske i Više pedagoške u Mostaru, na sarajevskom Filozofskom fakultetu diplomirao književnost i filozofiju. Od 1969. do 1972. urednik časopisa za književnost Život u Sarajevu, a od 1995. do 1998. časopisa […]

...

Primorac, Vera

Vera Primorac je rođena u jeku Drugoga svjetskog rata, 7. siječnja 1942., u Mostaru, gdje je završila osmogodišnju i učiteljsku školu. Na Pedagoškoj akademiji diplomirala je hrvatski jezik i književnost. Dvadeset šest godina radila je u BiH kao prosvjetna djelatnica, a najveći dio svoga radnoga vijeka provela je radeći u Osnovnoj školi Antuna Branka Šimića u […]

...

Karačić, Vendelin

Vendelin Karačić (Gornji Crnač, Široki Brijeg, 1942. – Mostar, 2020.) hrvatski i bosansko-hercegovački esejist, likovni kritičar, pjesnik. Nakon osnovnoškolske naobrazbe u rodnom mjestu i završena sjemeništa te novicijata, teologiju je studirao u Sarajevu i Ljubljani. Za svećenika je zaređen 1967. godine u Sarajevu. Službovao je na Širokom Brijegu, Zagrebu, Mostaru i Drinovcima te ponovo na […]

...

Gavran, Tvrtko

Tvrtko Gavran, (Vareš, 27, rujna 1938. – 22. siječnja 2022.). Pjesnik i novinar. Gimnaziju je završio u Varešu, a pravo je studirao u Sarajevu. Radio je kao općinski činovnik, sudac za prekršaje, tajnik i direktor poduzeća te kao novinar u općinskim glasilima.  Uređivao je emisije iz kulture na radiju Breza, Vareš i Vrhbosna u Sarajevu. […]

...
Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company