O nama

DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE
Trg hrvatskih velikana bb
Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel/fax:00 387 36 324 432

Web adresa: www.dhkhb.org

E-mail: dhkhbmo@gmail.com

računi u banci: UniCredit bank d.d. 3381002200138890

devizni:

SWIFT: UNCRBA22

IBAN: BA393381002200138890

Matični broj: 4227002350008

Kontak osoba: Mira Jezerčić, tehnička tajnica

UPRAVNA TIJELA DHK HB

 

Predsjednik DHK HB

Ivan Baković

 

Dopredsjednici DHK HB

Stanko Krnjić i Finka Filipović

 

Upravni odbor

Ivan Sivrić

Mijo Tokić

Anto Marinčić

Hrvoje Barbir

 

Nadzorni odbor

Srećko Marijanović
Željko Kocaj
Mate Grbavac
 

Časni sud

Pero Pavlović
Mato Nedić
Marijan Mandić
 

Odbor za Statut i opće akte

Mate Grbavac
Anto Zirdum
Marko Matić
 

Odbor za književne veze

Antun Lučić

Mladen Vuković

Miro Petrović

 

PREDSJEDNICI DHK HB

Veselko Koroman, 1993. – 1996.

Vladimir Pavlović, 1996.

Antun Lučić, v.d. 1996. – 1997.

Zdravko Kordić, 1997. – 2005.

Antun Lučić, 2005. – 2008.

Marina Kljajo Radić, 2008. – 2013.

Fabijan Lovrić, v.d., 2013.

Ivan Sivrić, 2013. – 2021.

Ivan Baković, 2021. – 

 

 KATALOG DRUŠTVA HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG-BOSNE

Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne (DHK HB) je jedno od bitnih društava književnika u Bosni i Hercegovini. Druga dva su Udruženje pisaca Bosne i Hercegovine (BiH) u Sarajevu, s članstvom poglavito bošnjačke nacionalnosti te Udruženje književnika Republike Srpske u Banjaluci, koje okuplja srpske književnike Bosne i Hercegovine. DHK HB utemeljeno je 20. studenoga 1993. Ima 160 člana. Prvenstveni su njegovi zadatci razvijati i afirmirati hrvatski jezik, unapređivati i štititi slobodu književnog stvaralaštva i djelovanja, štititi književna djela i rad svojih članova, ostvarivati javne književne tribine i druge književne priredbe, organizirati međunarodne skupove, dodjeljivati književne nagrade kao poticaj književnom stvaralaštvu, objavljivati publikacije, časopise i knjige kroz nakladu DHK HB, okupljati hrvatske pisce, a u hrvatskom narodu, osobito kod mladeži, gajiti osjećaj i ljubav za hrvatski jezik i književnost, za pisanu riječ uopće, ali i poticati nove talente u pisanju i objavljivanju lijepih djela. Ovo Društvo je danas najdjelotvornija i najizrazitija hrvatska kulturna ustanova u BiH.
Uz razne prigodne kulturne manifestacije DHK HB organizira redovito:

 1. HUMSKE DANE POEZIJE: organiziraju se godišnje (XXII. po redu u 2021.) po raznim mjestima Bosne i Hercegovine, obično u listopadu, u trajanju do tjedan dana. Tom prigodom predstavljaju se nove knjige, posjećuju škole u kojima pjesnici čitaju svoje stihove i razgovaraju o književnosti, organiziraju se književne večeri i drugi kulturni sadržaji
 2. IKAVSKI SKUP održava se godišnje od 2007. godine u sklopu Humskih dana poezije, s ciljem očuvanja ikavskoga govora i dijalektalne štokavske književnosti. Dosad je održano deset skupova podijeljenih u tri odjeljka: filološki, književni i etnografski. Ovi se sadržaji pripremaju u suradnji s Odjelom za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, organiziraju se književne večeri i drugi kulturni sadržaji.
 3. ŠIMIĆEVE SUSRETE koji su godišnja manifestacija s raznovrsnim književno-kulturnim programom u kojem se ističe dodjela godišnje nagrade Antun Branko Šimić, te Svečana akademija Šimićevih susreta u mjestancu Drinovci, BiH, rodnom mjestu A. B. Šimića jednog od najpoznatijih hrvatskih pjesnika.
 4. DODJELU GODIŠNJE NAGRADE DHK HB Antun Branko Šimić za najbolje književno djelo, odnosno književno-znanstveno djelo na hrvatskom jeziku, objavljeno u protekloj godini. U časopisu Osvit i drugim medijima objavljuje se ovaj natječaj u kojem sudjeluju brojni književnici.
 5. BOŽIĆNI SALON KNJIGE I KNJIŽEVNE RIJEČI je godišnja manifestacija na kojoj pjesnici čitaju svoje prigodne stihove i kojom prigodom se izlažu knjige objavljene u prošloj godini.
 6. NAKLADA DHK HB: prema financijskim mogućnostima objavljuju se nova djela članova Društva i ostalih autora. U edicijama Prvijenac, Suvremenici, Dječja književnost, Suodnosi i Baština objavljeno je 170 knjiga.
 7. OSVIT, časopis za književnost, kulturu i društvene teme. Društvo objavljuje godišnje dva dvobroja, okvirno oko 300 stranica po dvobroju, poglavito s pjesničkim i proznim prilozima svojih članova te književnim pregledima i osvrtima. Objavljeno 108 brojeva od 1995. godine.
 8. KNJIŽNICA DRUŠTVA utemeljena je 2005. U njoj su naslovi članova i drugih pisaca, darovane knjige i časopisi.
 9. OTVORENA ČITAONICA, utemeljena je 2016. godine u HDHS Kosača u Mostaru. Obuhvaća knjižnicu i otvoreni čitaonički prostor. U Čitaonici su pohranjena izdanja DHK HB i djela književnika koje su oni donirali Čitaonici. U otvorenom dijelu Čitaonice se održavaju književne tribine, a posebno Književna srijeda (predstavljanje stvaralaštva članova DHK HB i gostiju) koja se održava svake druge srijede u 12.00 sati.
 10. DODATNI PROGRAMI
  Neretvanski susreti (Neum, Ploče, Opuzen, Metković, Čapljina), Vidoška pjesnička noć (Radimlja, Stolac), Grgurovi hukovi (Ravno), Rijek iz kamena (Počitelj), Živa riječ i književni opus (na Mostarskom sajmu), Susreti pod hrastom (u Čerinu), Pjesnički maraton (Ljubuški, Hardomilje), Susreti pjesnika u Posavini (Orašje), Kraljevstvo riječi (Tomislavgrad).
  Svi dodatni programi se održavaju godišnje i u suradnji s općinama na čijemu se prostoru manifestacija održava.

GODIŠNJA SKUPŠTINA Društva održava se krajem svibnja ili početkom lipnja. Predsjednik/ca Društva, Upravni odbor i drugi odbori Društva biraju se svake treće godine na Godišnjoj skupštini. Dosadašnji predsjednici Društva su: Veselko Koroman, Vladimir Pavlović, Zdravko Kordić, Antun Lučić i Marina Kljajo-Radić, Ivan Sivrić.

Tajnica Društva je Mira Jezerčić. Ured Društva nalazi se u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače u Mostaru; radno vrijeme je od 9 do 15 sati. Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne je otvoreno uspostavljanju prijateljskih veza s književnim društvima drugih zemalja. S tim poslanjem ostvareno je već nekoliko posjeta kulturnim institucijama i hrvatskom iseljeništvu u drugim zemljama, primjerice u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Švedskoj, Švicarskoj, Njemačkoj i Kanadi.
Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne (DHK HB) Trg hrvatskih velikana b. b. 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina, Brzoglas i telefaks: ++387-36-324432. www.dhkhb.org, E-mail: info@dhkhb.org, dhkhbmo@gmail.com

Računi u banci: UniCredit bank d.d. 3381002200138890 Devizni: IBAN broj računa:

SWIFT: UNCRBA22

IBAN: BA393381002200138890

DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE
Mostar, 2017.

 

ACTIVITÉS DE L’UNION DES ÉCRIVAINS CROATES D’HERCEG-BOSNA

L’Union des écrivains croates d’Herceg-Bosna est l’une des unions des écrivains de Bosnie-Herzégovine. Deux autres unions littéraires y sont : L’Union des écrivains de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo dont les membres sont majoritairement de nationalité bosniaque et l’Association des écrivains de la République serbe qui regroupe des écrivains serbes de Bosnie-Herzégovine. L’Union des écrivains croates d’Herceg-Bosna (UECHB) fut fondée le 20 novembre 1993, et elle comprend aujourd’hui 160 membres.
Les tâches principales de l’UECHB sont d’affirmer et de développer la langue croate, de promouvoir et de protéger la liberté de création littéraire et les travaux de ses membres, d’organiser des forums, des activités littéraires, des rencontres internationales et de décerner des prix littéraires pour encourager la créativité. La maison d’édition de l’UECHB aide à publier des revues et des oeuvres littéraires, à rassembler surtout des jeunes écrivains croates, à développer un sentiment d’affection et d’amour envers la langue et la littérature croates ainsi qu’envers des oeuvres littéraires en général. En même temps, elle encourage de nouveaux talents à publier leurs oeuvres. L’UECHB est la plus active et la plus créative institution croate culturelle en Bosnie-Herzégovine.

En plus de manifestations culturelles occasionnelles, l’UECHB organise régulièrement les événements culturels suivants :

 1. LES JOURNÉES DE POÉSIE DE HUM. Cette rencontre poétique annuelle est organisée dans différents lieux de Bosnie-Herzégovine, généralement pendant une semaine au mois d’octobre. En 2021, elle se déroulera pour la 22e fois. À cette occasion, les participants présentent de nouveaux livres, visitent plusieurs écoles où ils lisent leurs poèmes et discutent de divers sujets littéraires. À part des soirées littéraires, on peut assister à d’autres activités culturelles.
 2. RENCONTRE IKAVIENNE. Elle se tient chaque année depuis 2007 dans le cadre des Journées de poésie de Hum dans le dessein de préserver les parlers ikaviens et la littérature dialectale ikavienne štokavienne. Jusqu’à nos jours, il y a eu dix de ces réunions réparties en trois sections : linguistique, littéraire et ethnographique. Les programmes sont préparés en collaboration avec le Département de langue et littérature croates de la Faculté des lettres de l’Université de Mostar. L’UECHB et l’Université de Mostar organisent également des soirées littéraires de même que des manifestations culturelles.
 3. RENCONTRE « ANTUN BRANKO ŠIMIĆ ». Cet évènement offre annuellement divers programmes littéraires et culturels ainsi que le prix littéraire
  « Antun Branko Šimić », décerné lors d’une cérémonie solennelle à Drinovci, lieu de naissance d’Antun Branko Šimić, qui est considéré comme étant l’un des plus grands poètes croates.
 4. PRIX ANNUEL « Antun Branko Šimić ». L’UECHB décerne ce prix pour la meilleure oeuvre littéraire ou scientifique publiée en croate pendant l’année précédente. Le concours pour ce prix paraît dans la revue « Osvit » ainsi que dans d’autres journaux. De nombreux écrivains y participent.
 5. SALON DE LIVRES ET D’OEUVRES LITTÉRAIRES PRÉPARÉ CHAQUE ANNÉE POUR NOËL. Cette manifestation annuelle permet aux poètes de lire leurs vers et d’exposer leurs livres publiés durant l’année.
 6. PUBLICATONS DE L’UECHB. Suivant ses capacités financières, l’UECHB publie les nouveaux ouvrages de ses membres et d’autres écrivains dans différents domaines : « Premières oeuvres », « Écrivains contemporains », « Littérature enfantine », « Relations » et « Patrimoine ». Jusqu’à présent, L’UECHB en a déjà publié 170.
 7. OSVIT. Cette revue traite de sujets littéraires, culturels et sociaux. L’UECHB en publie deux numéros doubles chaque année, comprenant chacun environ 300 pages. Cette revue publie principalement les textes poétiques des membres, des critiques littéraires et des comptes-rendus. Quatre-vingt-dix numéros sont sortis depuis 1995.
 8. BIBLIOTHÈQUE DE l’UECHB fondée en 2005, où se trouvent les livres des membres, des livres et des magazines donnés par des membres et par d’autres écrivains.
 9. SALLE DE LECTURE, ouverte depuis 2016 par l’UECHB dans le bâtiment
  « Kosača » à Mostar. En plus d’une bibliothèque, cette salle possède un espace de lecture comprenant les oeuvres des membres et d’autres auteurs. Dans la salle de lecture ont lieu des forums de discussions littéraires dont le plus connu est « la Tribune du mercredi midi ».
 10. PROGRAMMES ADDITIONNELS : « Réunions de Neretva » (à Neum, Ploče, Opuzen, Metković, Čapljina…), « Nuit poétique de Vidoš » (à Radimlja près de Stolac), « Sifflement de Grgur » (à Ravno), « Paroles prononcées sur la pierre » (à Počitelj), « Mot vivant et opus littéraire » (au Marché de Mostar), « Rencontres sous les branches du chêne » (à Čerin) et « Marathon poétique » (à Hardomilje près de Ljubuški). Tous ces programmes sont mis sur pied en collaboration avec les autorités locales.

ASSEMBLÉE ANNUELLE DE l’UECHB. Elle se tient soit à la fin de mai ou au début juin. Le/la président(e) du conseil d’administration et les comités sont élus tous les trois ans durant l’assemblée annuelle. Ivan Sivrić est le président actuel. Mentionnons ici les noms des présidents précédents : Veselko Koroman, Vladimir Pavlović, Zdravko Kordić, Antun Lučić, Marina Kljajo-Radić et Ivan Sivrić.

Mira Jezerčić est la secrétaire de l’URCHB. Le bureau se trouve dans le centre croate « Herzeg Stjepan Kosača » à Mostar, ouvert de 9 heures à 15 heures. L’Union des écrivains croates d’Herceg-Bosna est disposée à établir et à maintenir des relations amicales avec d’autres associations littéraires dans divers pays. À cette fin, l’UECHB a déjà effectué plusieurs visites culturelles à des institutions et aussi à des émigrés en Croatie, au Monténégro, en Suède, en Suisse, en Allemagne et au Canada.

Adresse de l’UECHB : Trg hrvatskih velikana, 88000 Mostar, Bosnie-Herzégovine.
Téléphone et télécopieur : 387-36-324432.
Web. www.dhkhb.org,
Adresse électronique : info@dhkhb.org, dhkhbmo@gmail.com.
Compte bancaire : UniCredit d.d. 3381002200138890, compte de devises IBAN Numéro de compte :

SWIFT: UNCRBA22

IBAN: BA393381002200138890

UNION DES ÉCRIVAINS CROATES D’HERCEG-BOSNA

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITIES OF THE CROATIAN WRITERS’ ASSOCIASTION OF HERZEG-BOSNIA

The Croatian Writers’ Association of Herzeg-Bosnia is one of three principal writers’ organizations in Bosnia and Herzegovina. The other two are the Writers’ Association of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo, whose members are mainly Bosniaks, and the Association of Writers of Republika Srpska in Banja Luka, whose members are Serbian writers of Bosnia and Herzegovina. The Croatian Writers’ Association of Herzeg-Bosnia was founded on November 20, 1993. It has 160 members. Its main goals are to cultivate and uphold the Croatian language, to promote and defend the freedom of literary creativity and endeavours, to support the works and activities of its members, to organize public forums and other literary manifestations, to organize international gatherings and conferences, to grant literary awards as an incentive for literary creativity, to publish periodicals and books through the publishing arm of the Croatian Writers’ Association of Herzeg-Bosnia, to bring together Croatian writers, to cultivate in the Croatian nation, especially among the youth, sensitivity and love of the Croatian language and literature and for the written word in general, as well as to encourage young and new talents to write and publish works of literature. Today the Association is the most active and the foremost Croatian cultural institution in Bosnia and Herzegovina.

Along with various occasional cultural manifestations, the Croatian Writers’ Association of Herzeg-Bosnia regularly organizes the following:

 1. THE HUM DAYS OF POETRY are held annually (in 2021 for the 22th time) for one week in various locations throughout Bosnia and Herzegovina, usually in October. On this occasion, newly published books are presented, visits are made to schools where poets read from their works and speak to students about literature, and poetry readings and other cultural events are organized;
 2. IKAVIAN GATHERINGS are held annually in conjunction with the Hum Days of Poetry with the aim of preserving the Ikavian speech and dialect literatures of the of Štokavian Croatian. Up until now ten such gatherings were held divided into three sections: philological, literary, and ethnographic. Topics are prepared in cooperation with the Department of Croatian Language and Literature, Faculty of Philosophy, University of Mostar, and literary evenings and other related activities are organized;
 3. ŠIMIĆ GATHERINGS are an annual manifestation with a diverse literary-cultural program, the highlight of which is the awarding of the Branko Šimić Prize and the Gala Academy of the Šimić Gatherings held in the town of Drinovci, Bosnia and Herzegovina, the birthplace of A. G. Šimić, one of the most prominent Croatian poets;
 4. THE AWARDING OF THE ANNUAL PRIZE OF THE CROATIAN WRITERS’ ASSOCIASTION OF HERZEG-BOSNIA “BRANKO ŠIMIĆ” for the best work of literature, or the best literary study in the Croatian language published in the previous year. The competition for the said prize is published in the journal Osvit and other periodicals attracting many participants and submissions;
 5. THE CHRISTMAS BOOK AND LITERARY WORD FAIR is an annual event at which poets read from their works and display their books published in the previous year;
 6. PUBLISHING ARM OF THE CROATIAN WRITERS’ ASSOCIASTION OF HERZEG-BOSNIA: finances permitting, the Association publishes new works of members and other authors. To date 170 books were published in the series “Prvijenac” [First book], “Suvremenici” [Contemporaries], “Dječja književnost” [Children’s literature], “Suodnosi” [Relations], and “Baština” [Heritage].
 7. OSVIT, a journal for literature, culture and social issues, is published annually in two double issues (approximately 300 pages each) with contributions mostly of poetry and prose by member-authors along with literary studies and reviews. Since 1990, 108 issues have been published;
 8. THE LIBRARY OF THE ASSOCIATION was established in 2005. It holds books by the Association members and other authors, donated books and periodicals;
 9. THE OPEN READING ROOM was established in 2006 at the HDHS Kosača [Croatian Home Herceg Stjepan Kosača]. It consists of a library and open reading room space. The reading room holds copies of the Association’s publications and works donated by the authors themselves. The reading room is used for literary discussions, especially Literary Wednesdays, held every second Wednesday at 12:00 noon featuring works of Association members and other guests.
 10. ADDITIONAL PROGRAMS: Neretva Gatherings (held in Neum, Ploče, Opuzen, Metković, Čapljina); Poetry Night in Vidoša (Radimlja, Stolac); Hoot of Grgur (Ravno); The Living Word and the Literary Work (held during the Mostar Fair); Gatherings Under the Oak (Čerin); Marathon of Poetry (Ljubuški, Hardomilje). All these additional programs are held annually with the assistance of municipal authorities of the respective towns.

THE ANNUAL GENERAL MEETING of the Association takes place at the end of May – beginning of June. The Association president, executive committee and other Association committees are elected every three years during the annual general meeting. The following served as presidents of the Association: Veselko Koroman, Vladimir Pavlović, Zdravko Kordić, Antun Lučić, Marina Kljajo-Radić, and Ivan Sivrić.

The Association administrator is Mira Jezerčić. The Association office is located in Mostar in the Croatian Home Herceg Stjepan Kosača. Office hours are 9:00 – 15:00. The Croatian Writers’ Association of Herzeg-Bosnia is open to entering into friendly relations with writers’ associations of other countries. In this role Association office holders visited on several occasions cultural institutions in Croatia and the Croatian diaspora, such as Montenegro, Sweden, Switzerland, Germany and Canada.

Contact information:
The Croatian Writers’ Association of Herzeg-Bosnia (DHK HB), Trg hrvatskih velikana b. b. 88000 Mostar, Bosnia and Hercegovina, Telephone and telefax: ++387-36-324432. Website: www.dhkhb.org. E-mail: info@dhkhb.org, dhkhbmo@gmail.com

Bank account: UniCredit bank d.d. 3381002200138890
Foreign currency account: IBAN account number:

IBAN: BA393381002200138890

SWIFT: UNCRBA22

THE CROATIAN WRITERS’ ASSOCIASTION OF HERZEG-BOSNIA

Mostar, 2017.

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company