Mjesec: prosinac 2021.

Tri tajne, novi roman Miljenke Koštro

Nakon četiri zbirke poezije, zbirke kratkih priča Pogled u nedogled i romana Biti Viktor iz tiska je izašla sedma knjiga (drugi roman) hrvatske i bosanskohercegovačke književnice Miljenke Koštro. Roman nosi naslov Tri tajne, a tiskan je u nakladi ogranka MH u Čitluku i sunakladi DHKHB. Recenzije o ovoj knjizi pisali su: Radica Leko, Anita Martinac […]

...

Članica DHK HB Miljenka Koštro dobitnica Nagrade Krešimir Šego

Želeći sačuvati sjećanje na život i djelovanje utemeljitelja Književno-poučnog časopisa za mlade “Cvitak” Krešimira Šegu (Međugorje, 11. veljače 1950. – 9. prosinca 2014.), Udruga “Cvit” Međugorje i Ogranak Matice hrvatske u Mostaru, ustanovili su književnu nagradu “Krešimir Šego”, koja se dodjeljuje najuspješnijim autorima – piscima za mlade u oblasti poezije, kratke proze i igrokaza za […]

...

Bubalo, Jakov – Bijeli put

Jakov BUBALO, Bijeli put,  Uzbudljivo putovanje dobrotvorne povorke u Novu Bilu i natrag, putopis, /Bez edicije, Knjiga 2/, Naklada DHK HB i Naša ognjišta, Mostar – Tomislavgrad 1998., 70. str. Nakon pristupne riječi auktor je uvrstio pjesmu Bijeli put i donio odluku o odlasku na Bijeli put. Veći dio je posvećen uzbudljivom i nesigurnom putu u […]

...

Vladić, Vlado – Usud estetičkoga suda

Vlado VLADIĆ, Usud estetičkoga suda, estetika i filozofija, /Bez   edicije, Knjiga 1/, Naklada DHK HB i Matica hrvatska, Mostar 1998., 176. str.            Prikazani su estetski problemi povijest i opravdanje estetskog. U zaključku su iznesene značajke estetike potrage za filozofski razum u … smislu. Opširnije poglavlje je presjek kroz povijest estetičkih pogleda od Platona do […]

...

Božićna čestitka

...

Majić, Vlatko

Vlatko Majić (Vitina kod Ljubuškoga, 1956.), profesor je i književnik. Radio je u osnovnim i srednjim školama kao profesor hrvatskoga jezika i književnosti u Zagrebu, Zadru i Pagu, završio je i knjižničarstvo, a bio je i ravnatelj Gradske knjižnice u Pagu. Piše poeziju, prozu, igrokaze i književnokritičke tekstove. Objavljivao je u mnogim književnim listovima i časopisima. Pjesme su mu prevođene na talijanski, engleski, […]

...

Vladić, Vlado

Vlado Vladić (Kućani, Rama, 1967.) je hrvatski književnik, književni kritičar, prevoditelj i filozof, rođen je 1967. na Kućanima, Rama, Bosna i Hercegovina. Završio je tri fakulteta: studije slavistike (bohemistike i polonistike), bibliotekarstva, filozofije i teologije. Filozofiju magistrirao 1997. i doktorirao 2004. Prevodi s češkoga, engleskoga, njemačkoga, poljskoga, slovačkoga i slovenskoga jezika – filozofska, književna i teološka djela. Službeni je prevoditelj pri Ministarstvu vanjskih […]

...

Lasić, Vjekoslav

Otac Vjekoslav Lasić, dominikanac, rođen je 1938. u Uzarićima – Široki  Brijeg. Nakon završene niže gimnazije, školovanje nastavlja u Dominikanskoj  klasičnoj gimnaziji u Bolu na otoku  Braču. Maturirao je 1957. Filozofiju i teologiju studira u Dubrovniku i Zagrebu. Studije u Zagrebu završava 1965. licencijatom, a u Rimu doktoratom na Papinskom  sveučilištu sv. Tome Akvinskog 1968. […]

...

Boban, Vjekoslav

Vjekoslav Boban rođen je 23. veljače 1957. u Sarajevu. Osnovnu školu i Strojarsku tehničku školu završio je u Osijeku. Nakon toga upisuje Filozofski fakultet u Zagrebu (1976.), gdje kao student radi kao urednik u Studentskom listu, Poletu, Pitanjima, Quorumu i dr. Po završetku studija kompartivne književnosti i opće lingvistike (1983.) djeluje kao urednik u raznim […]

...

Grubišić, Vinko

Vinko Grubišić je rođen 5. travnja 1943. u Posuškom Gradcu, općina Posušje. Pučku školu završio je u rodnom selu, osmogodišnju školu u Posušju, dva razreda kaslične gimnazije u sjemeništu u Zadru, a treći u sjemeništu u Dobrovniku. Maturirao je u realnoj gimnaziji na Širokom Brijegu 1962. i iste je godine upisao na Zagrebačkom sveučilištu slavistiku […]

...
Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company