Primorac, Vera

Vera Primorac rođena je u Mostaru (B-H). Živi u Viškovu pokraj Rijeke(R Hrvatska). Umirovljena je prosvjetna djelatnica. Poeziju piše još od ranog djetinjstva, a objavljuje već četrdesetak godina. Pored standardne poezije piše i prozu, haiku poeziju, kao i poeziju i prozu za djecu, a u zadnje vrijeme i aforizme.

Poeziju i prozu objavila je dosad u stotinjak listova, časopisa, novina i zbornika poezije, ali i u mnogobrojnim antologijama diljem svijeta, te na internetskim stranicama u Hrvatskoj i svijetu.

Dobitnica je i mnogobrojnih prestižnih nagrada za pjesništvo u Hrvatskoj i u inozemstvu.

Uvrštena je i u: ”EU TOP 100 najplodnijih haiku pjesnika Europe” (Poljska 2010.);

”EU TOP-100 najplodnijih haiku pjesnika Europe” (Poljska 2011.);

”Haiku Wall / Haiku zid” (500 najboljih haiku pjesnika svijeta) u Oregonu (SAD) 2011. godine;

Svjetski registar haiku pjesnika u Japanu (”World haiku”, Japan 2009.;

Svjetski registar haiku pjesnika ”Haiku foundation” (SAD, 2010.).

Do 1991. godine objavljivala je u:

BiH, Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori…

 

Od 1994. godine objavljuje u:

Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Francuskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Irskoj, Škotskoj, Indiji, Japanu, Oregonu (Kanada), Italiji, Virginiji (SAD), Rumunjskoj, Marylandu (SAD),Argentini, Kaliforniji (SAD), Novom Zelandu, Mississippi (SAD), Australiji, Izraelu, Austriji… 

Poezija joj je prevođena na:

francuski, slovenski, engleski, japanski, talijanski, rumunjski…

NAGRADE I POHVALE:

– NAGRADA časopisa „APOKALIPSA“, SLOVENIJA, 2005.

DRUGA NAGRADA, ciklus pjesama HRVATSKA -Općinski natječaj MATICE HRVATSKE, Ogranak Viškovo, 2006.

TREĆA NAGRADA na MEĐUNARODNOM haiku natječaju „KUSAMAKURA“, JAPAN, 2006.

– NAGRADA za poetski niz na MEĐUNARODNOM natječaju, Kloštar Ivanić-HRVATSKA, 2007.

DVIJE DRUGE NAGRADE ZA JEDNU TE ISTU PJESMU NA MEĐUNARODNOM haiku natječaju „KUSAMAKURA“,

 – DRUGA NAGRADA po izboru (Selected by) Dr. Morio Nishikawa, JAPAN , 2008.

 – DRUGA NAGRADA po izboru (Selected by) Dr. Richard Gilbert, SAD 2008.

POHVALA, THE 42nd A-Bomb Memorial Day, Haiku Meeting, choice Yasuhiko Shigemoto, A ruined house/knitted all… I appreciate this haiku as a perfekt sketch haiku… JAPAN, 2008.

PRVA NAGRADA na MEĐUNARODNOM haiku natječaju „TRI RIJEKE“ Kloštar Ivanić, HRVATSKA, 2008.

NAGRADA UREDNIŠTVA ČASOPISA IRIS na MEĐUNARODNOM haiku natječaju „TRI RIJEKE“ Kloštar Ivanić, HRVATSKA, 2008.

POHVALA 6. Kloštarskih susreta 2008. za haiku na čakavskom narječju na MEĐUNARODNOM natječaju „Tri rijeke“ Kloštar Ivanić, HRVATSKA, 2008.

NAGRADA ČASOPISA IRIS, IRIS haiku magazine 3/4 2009/A Little haiku International contest Theme: Mars and Moon watching, HRVATSKA, 2009.

NAGRADA ˝BACHO (Selected haiku by Kōko Katō), na MEĐUNARODNOM haiku natječaju, JAPAN, 2009.

NAGRADA za POETSKI NIZ na MEĐUNARODNOM natječaju „Tri rijeke“ Kloštar Ivanić, HRVATSKA, 2009.

POHVALA 7. Kloštarskih susreta 2009. za haiku niz na MEĐUNARODNOM natječaju „Tri rijeke“ Kloštar Ivanić, HRVATSKA, 2009.

DRUGA NAGRADA za poetski niz u Kloštar Ivaniću, HRVATSKA, 2010.

POČASNA NAGRADA (HONORABLE MENTION), Winning Haiku-VCBF.CA, Haiku Invitation Winners, CANADA, 2011.

TREĆA NAGRADA za poetski niz, Kloštar Ivanić 2011., HRVATSKA, 2011.

POČASNA NAGRADA (HONORABLE MENTION), -Magazine of Romanian HAIKU No RUMUNJSKA, 2012.

POČASNA NAGRADASPECIAL MERIT AWARD, The 23rd ITOEN “Oh-I Ocha” New Haiku Contest, Tokyo, JAPAN, 2012.

POSEBNA NAGRADA – MENTIUNE DE ONOARE , Romanian International contest, Magazine Of Romanian Haiku, RUMUNJSKA, 2013.

 

UVRŠTENA U :

Antologiju SVJETSKE haiku poezije za 2009. WORLD HAIKU, JAPAN;

Antologiju SVJETSKE haiku poezije za 2010. WORLD HAIKU, JAPAN;

Antologiju SVJETSKE haiku poezije, Haiku riječ: Snovi lutaju, Suvremene pjesme svijesti o smrti: Dreams Wander On: Contemporary Poems of Death Awareness, SAD,2011.;

Antologiju SVJETSKE haiku poezije za 2011. WORLD HAIKU, JAPAN;

Antologiju HRVATSKE haiku poezije 2011., NEPOKOŠENO POLJE (od 1996. do 2007.), HRVATSKA;

Antologiju Svijet za Japan, 2012. RUMUNJSKA;

Antologiju SVJETSKE haiku poezije, Rumunjska 2012, SHARPENNING THE GREE PENCIL 2012.;

Antologiju SVJETSKE haiku poezije, More, masline i vinogradi, 2012. ITALIJA;

Antologiju SVJETSKE haiku poezije, Rumunjska 2012, Haiku SOLIDARITY-SOLIDARITATEPRIN HAIKU, 2012.;

Antologiju SVJETSKE haiku poezije,The 23rd ITOEN “Oh-I Ocha”, Tokyo, JAPAN , 2012.

Antologiju SVJETSKE haiku poezije WORLD HAIKU, JAPAN, 2013.;

Antologiju SVJETSKE haiku poezije, RUMUNJSKA, 2013.;

ČLANSTVO:

DRUŠTVA HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA Herceg Bosne, Mostar

–DRUŠTVA HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA, Ogranak Rijeka

DRUŠTVA HAIKU PJESNIKA, Rijeka

DRUŠTVA HRVATSKIH HAIKU PJESNIKA, Zagreb

SVJETSKOG DRUŠTVA HAIKU PJESNIKA, sa sjedištem u Japanu

MATICE HRVATSKE, Ogranak Viškovo

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor HIG d.o.o | Human Invest Group