Vladić, Vlado

Vlado Vladić (Kućani, Rama, 1967.) je hrvatski književnik, književni kritičar, prevoditelj i filozof, rođen je 1967. na Kućanima, Rama, Bosna i Hercegovina. Završio je tri fakulteta: studije slavistike (bohemistike i polonistike), bibliotekarstva, filozofije i teologije. Filozofiju magistrirao 1997. i doktorirao 2004. Prevodi s češkoga, engleskoga, njemačkoga, poljskoga, slovačkoga i slovenskoga jezika – filozofska, književna i teološka djela. Službeni je prevoditelj pri Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija za prevođenje pravne stečevine Europske unije na hrvatski jezik. Objavio je četiri pjesničke knjige: Trenuci (Zagreb, 1993.), Razsredištenost (Mostar, 2003.), Litanije za p-ostanak na Kućanima (obojezično, na hrvatskom i engleskom jeziku, Zagreb, 2007.) i Teret smrtnoga života (Zagreb, 2008.); i dvije filozofske knjige: Usud estetičkoga suda (Mostar, 1998.) i Filozofski ekumenizam Karola Wojtyłe (Zagreb, 2005.). Objelodanio je i zbornik ramske gange: Raspivana Rama (Mostar, 1996.). Priredio je i tri knjige u okviru biblioteke Hrvatska katolička baština u izdanju Glasa Koncila i to: o krčkom biskupu Antunu Mahniću (2006.), o Tonu Smerdelu (2007.) i o vrhbosanskom nadbiskupu Ivanu Evanđelistu Šariću (2008.). Objelodanio je brojne književne kritike, studije i eseje te nastupio na brojnim simpozijima u domovini i inozemstvu. Suradnikom je brojnih časopisa. Od 1997. do 2002. honorarno je predavao na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, naizmjenično: estetiku i metodiku nastave etike te držao seminare iz estetike; a na Katehetskom institutu KBF-a u Zagrebu, povijest filozofije. Od 1995. radi u Obrtničkoj školi za osobne usluge u Zagrebu kao profesor etike i vjeronauka. Bio je petnaest godina zaposlen. Zbog neispunjavanja e-matice, koja je prosvjetarski posao pretvarala sve više u administrativni, dobio je naprasni otkaz zajedno s kolegom Domagojem Orlićem. Na to je stupio u štrajk glađu ispred Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, koji je završio nakon sedamnaest dana. Član je Društva hrvatskih književnika u Zagrebu i Mostaru te Hrvatskoga filozofskoga društva u Zagrebu. Oženjen je, otac troje djece.
 
Djela

 • Trenuci, 1993.
 • Noina arka, 1996.
 • Usud estetičkog suda, 1998.
 • Razsredištenost, 2003.
 • Filozofski ekumenizam Karola Wojtyle, 2005.
 • Litanije za p-ostanak na Kućanima, stihovi, 2007. (prev. na eng. Domagoj Orlić)
 • Teret smrtnog života, 2008.
 • Sluga Domovine. Život hrvatskoga viteza Vjekoslava Maksa Luburića generala Drinjanina, 2018.
 • Moj manifest. Pjesme i prevratnička poetika na tragu što dalje od Antuna Branka Šimića, 2019.

Objavio je mnoštva stručnih radova, knjiga pjesama i onih iz filozofije. Sudjelovao je u društvenim događajima iz kulture.

Djela je objavio u Književnoj Rijeci, Kolu, Lovrećkom libru, Maruliću, Motrištima, Metodičkim ogledima, Mostu, Novoj Istri, Novoj prisutnosti, Osvitu, Obnovljenom životu, Republici, Status quaestionis, Pisao je o filozofiji pape Ivana Pavla II., Anti Stamaću, Ivi Andriću, Jozefu Tischneru, Zdravku Kordiću, Josipu Sanku Rabaru, pjesmama Petra Milića Periše, o katoličkom pjesništvu, književnim kritikama Fabijana Lovrića, pjesništvu Siniše Očuršćaka, Božidaru Petraču kao književnom povjesničaru i dr.

Priredio:

 • Raspivana Rama: zbornik ramske gange, 1996.
 • Antun Mahnić: O lijepoj umjetnosti, 2006.
 • Ton Smerdel: Duh umjetnosti. Eseji, 2007.
 • Ivan Evanđelist Šarić: Suvremene spasonosne misli: eseji i okružnice, 2008.
 • Jeronim Vladić: Cjelov mira: probrana misao, 2011.
 • Vjekoslav Luburić: Branimo Hrvatsku ISTINOM!, Zagreb, 2020.

Preveo:

 • Karol Wojtyła: Ljubav i odgovornost (s poljskoga)
 • Karol Wojtyła: Put do Krista – razmatranja za mlade (s poljskoga)
 • Karol Wojtyła: Temelji etike (s poljskoga)
 • Egon von Petersdorff: Demoni, vještice, spiritisti, 2012., Verbum-Split, Denona-Zagreb (s njemačkog)
 • Eseji i aforizmi Lenarta Škofa (sa slovenskog)
 • Barbara Meier: Franz Liszt
 • pjesme Alfreda Mareka Wierzbickog (s poljskoga)
 • Jarosław Iwaszkiewicz: Pripovijesti (s poljskoga)
 • Bohdan Czeszko: Prolivanje krvi za domovinu (s poljskoga)
 • Milan Machovec: Smisao ljudske egzistencije (s češkoga)
 • Christoph Schönborn: Ljubiti crkvu: duhovne vježbe održane papi Ivanu Pavlu II
 • Roman Ingarden: Mala knjiga o čovjeku (s poljskoga)
 • Joseph Roth: Priča o 1002. noći (s njemačkoga)
 • Hans Sedlmayr: Gubljenje središta, Split, 2001. (s njemačkoga)
 • Pisma svete sestre Faustyne, Zagreb, 2011. (s poljskoga)
 
Antologije i zbornici

 • Hercegovina: antologija hrvatske lirike, prir. Vjekoslav Boban, 2002.
 • Jezik i hrid: pisana riječ članova DHK HB, izbor i prir. Zdravko Kordić, 2005.
 • Sesvetski oblok: zbornik poezije (prir. Ivan Babić), 2006.
 • Krist u hrvatskom pjesništvu: od Jurja Šižgorića do naših dana: antologija duhovne poezije (izbor i prir. Vladimir Lončarević), 2007.
 • Kruh i vino: zbornik suvremene hrvatske duhovne poezije, (prir. Josip Sanko Rabar), 2009.
 • 5. Hrvatski žrtvoslovni kongres 2010, (Zagreb, Voćin) (ur. Zvonimir Šeparović)
 
Nagrade i priznanja

 • 1. nagrada na 12. recitalu duhovno-refleksivnog pjesništva Josip Ozimec (uz Zdenku Maltar, Nevenrku Erman i Đurđu Ilijaš)

Izvor: https://www.wikiwand.com/hr/Vlado_Vladi%C4%87

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company