Lasić, Vjekoslav

Otac Vjekoslav Lasić, dominikanac, rođen je 1938. u Uzarićima – Široki  Brijeg. Nakon završene niže gimnazije, školovanje nastavlja u Dominikanskoj  klasičnoj gimnaziji u Bolu na otoku  Braču.

Maturirao je 1957. Filozofiju i teologiju studira u Dubrovniku i Zagrebu. Studije u Zagrebu završava 1965. licencijatom, a u Rimu doktoratom na Papinskom  sveučilištu sv. Tome Akvinskog 1968.

Po povratku iz Rima radi kao kapelan župe Kraljice sv. Krunice i kao odgojitelj mladih dominikanskih bogoslova.

Godine 1969. odlazi s dekretom Biskupske konferencije u iseljeništvo u Švedsku i druge skandinavske zemlje. Bogata djelatnost na duhovnom i nacionalnom planu uskoro postaje trn u oku jugo komunističkim vlastima. Saznavši da ga u Jugoslaviji čeka tamnica, dobiva u Švedskoj politički azil, a 1978. i švedsko državljanstvo.

U tijeku izbjegličkog života surađuje i piše u raznim časopisima i listovima Europe, Kanade, SAD-a i Australije, posjećuje braću Hrvate diljem svijeta, od Europe do Novog Zelanda. Punih deset godina uređuje vjerski program na Hrvatskom radio-satu u Malmöu.

Početkom 1991. odlučuje napustiti Švedsku i poći u župu u Chicago. No na sreću dolazi do demokratskih promjena i 15. listopada vraća se nakon 22 godine u Hrvatsku. U Zagrebu preuzima mnoge dužnosti u okviru Hrvatske dominikanske provincije: tajnik je provincijala, urednik Vjesnika Provincije, odgojitelj mladih bogoslova, predaje vjeronauk u srednjoj školi, obilazi ranjenike, bodri vojnike, jednom mjesečno slavi za njih sv. misu u jednoj zdravstvenoj ustanovi.

Iz godine u godinu njegova djelatnost postaje sve obuhvatnija, tako da danas seže gotovo u sve segmente našeg društvenog života. Promicatelj je sredstva javnog priopćivanja i redovničkih zvanja u svojoj Dominikanskoj provinciji. I dalje je profesor u srednjoj školi. Pomaže svakome tko pokuca na njegova vrata. Sudjeluje na svim značajnijim predavanjima, tribinama i skupovima. Često ga zovu u druge države i kontinente, gdje drži predavanja i dijeli svete sakramente.

Nedjeljom, ako je u Zagrebu, redovito slavi sv. misu u crkvi Ranjenog Isusa. To su bile prave male svečanosti za svakog vjernika. Jedinstvene i neponovljive propovijedi kojima propovjednik, od nedjelje do nedjelje, s posebnim žarom posadašnjuje riječ Božju, istinska su duhovna hrana i snaga da bi se kročilo dalje i naprijed.

Godine 1998. izdaje dvije knjige: „Hrvatski Božići i Uskrsi u tuđini“ i „Slobodna Hrvatska moj san“, a 2006. treću knjigu: „Svjedok istine, zagovornik slobodne hrvatske države“. U toj je knjizi skupljeno sve što je autor objavio, počevši od njegovih znanstvenih radova za dobivanje različitih diploma i akademskih titula.

Godine 2000. odlazi u mirovinu i napušta Hrvatsku da bi tri i pol godine vodio Hrvatsku katoličku misiju u Hamburgu gdje živi i radi više od deset tisuća raseljenih Hrvata.

Godine 2009. u vlastitoj nakladi objavljuje knjigu „Miro Barešić, borac za hrvatsku državu u tuđini i Domovini, nejasnoće oko pogibije“. Knjiga je zbornik radova Mirinih prijatelja i suboraca: Ante Nižića, Ivana Lučića, Borisa Prebega, Vlade Glavaša, Anđelka Brajkovića, Nikole Lisca i Nikole Majstrovića.

O. Lasić se vraća u Domovinu, u Zagreb, i djeluje pastoralno u dominikanskim župama, u župi Kraljice sv. Krunice i Blaženog Augustina Kažotića.

 

BIBLIOGRAFIJA

  • Hrvatski Božići i Uskrsi u tuđini, Grafička škola u Zagrebu, 1998.
  • Slobodna Hrvatska – Moj san, Prosvjeta, Bjelovar, 1998.
  • Svjedok istine, Tonimir, Varaždinske Toplice, 2006.
  • Miro Barešić, Tonimir, Varaždinske Toplice, 2009.
  • Zbivanja oteta zaboravu – Nesporazumi s Crkvom, Kerschoffset d.o.o., Zagreb, 2015.
  • Navijesti Riječ … bilo da je zgodno, bilo nezgodno (2 Tim. 4,2), Denona d.o.o., Zagreb, 2020.

Dio doktorske radnje je objavljen 1969. u Rimu pod naslovom „De relatione inter theologiam moralem christocentricam et theocentricam „.

„Zbornik Ziral – 1970 – 1990” donosi i članak o. Vjekoslava Lasića pod naslovom „Teološka pozadina hrvatske državnosti” napisan na Blagdan Svih Svetih 1989 godine.

Godine 1995. izlazi u Zagrebu djelo „Ante Bruno Bušić – Svjedok pomirbe“ kojega je glavni i odgovorni urednik pater Vjekoslav Lasić, koji je napisao i proslov.

Godinama se bavi prevodilačkom djelatnošću pa 2003. izlazi njegov prijevod knjige „Frauen und Männer im Dominikanerorden“. Autori su njemački dominikanci Thomas Eggensperger i Ulrich Engel. Knjiga u hrvatskom prijevodu nosi naslov „Dominikanci u svijetu i na hrvatskim prostorima“. Izdavač je Dominikanska naklada Istina – Zagreb. 2003.

U zborniku radova o pateru Jakovu Bubalu izdanom 2006. s naslovom „Fra Jakov Bubalo – umjetnik riječi nalazimo i članak o. Vjekoslava „Domoljublje i narodni duh fra Jakova Bubala”.

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company