Vjekoslav Lasić

Lasić, Vjekoslav

Otac Vjekoslav Lasić, dominikanac, rođen je 1938. u Uzarićima – Široki  Brijeg. Nakon završene niže gimnazije, školovanje nastavlja u Dominikanskoj  klasičnoj gimnaziji u Bolu na otoku  Braču. Maturirao je 1957. Filozofiju i teologiju studira u Dubrovniku i Zagrebu. Studije u Zagrebu završava 1965. licencijatom, a u Rimu doktoratom na Papinskom  sveučilištu sv. Tome Akvinskog 1968. […]

...
Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company