Gavran, Tvrtko

Tvrtko Gavran, (Vareš, 27, rujna 1938. – 22. siječnja 2022.). Pjesnik i novinar.

Gimnaziju je završio u Varešu, a pravo je studirao u Sarajevu. Radio je kao općinski činovnik, sudac za prekršaje, tajnik i direktor poduzeća te kao novinar u općinskim glasilima. 
Uređivao je emisije iz kulture na radiju Breza, Vareš i Vrhbosna u Sarajevu.
Pisao je poeziju i prozu. Surađivao je u brojnim listovima i časopisima u BiH i Hrvatskoj (Osvit, Naša ognjišta, Hrvatska misao, Motrišta, Svjetlo riječi, Hrvatsko slovo, Život, Odjek, Lica, Polet, Oko, Marulić itd).
Živio je u jednom selu pokraj Breze.
Dobitnik je II. nagrade u Stocu na Slovu Gorčina 1975. za zbirku poezije De kume i  književne nagrade “Dubravko Horvatić” za prozu 2017. godine.
Objavio je knjigu “Dar” 1998. u Književnom krugu Split.
Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company