Grubišić, Vinko

Vinko Grubišić je rođen 5. travnja 1943. u Posuškom Gradcu, općina Posušje. Pučku školu završio je u rodnom selu, osmogodišnju školu u Posušju, dva razreda kaslične gimnazije u sjemeništu u Zadru, a treći u sjemeništu u Dobrovniku. Maturirao je u realnoj gimnaziji na Širokom Brijegu 1962. i iste je godine upisao na Zagrebačkom sveučilištu slavistiku i latinski jezik. Nakon šest semestara studija bježi (doslovno) u Austriju (u izbjeglički logor), a odatle odlazi u Švicarsku gdje studira germanistiku, filozofiju, klasičnu filologiju i antropologiju. Diplomirao je iz slavistike i pedagogije, 1970. U vrijeme studija radio je različite poslove, a tokom šest godina radi u pedagoškom institutu „Foyer St Joseph“ u Courtepinu, kanton Fribourg. Doktorirao je u Aix-en-Provenceu 1974, nakon čega odlazi u Kanadu, gdje se bavio različitim poslovima, među ostalim bio jei sudski tumač, predavač francuskog i njemačkog, a zatim je zaposlen na vojnoj kanadskoj školi („Canadian Forces Language School“) u Ottawi. Od 1988. pa sve do umirovljenja (2008) predavao je na Sveušilištu Waterloo hrvatski jezik i književnost te povremeno rusku književnost. Godinu dana je proveo kao lektor hrvatskog na Macquarie University u Sydneyu, Australija.
Za svoj književni i kulturni rad Vinko Grubišić je dobio nagradu Hrvatske Revije za poeziju 1971., a 2003. Zlatnu medalju Kraljice Elizebeth II. (Queen Elizabeth II’ Golden Jubilee Medail) za kulturni doprinos Kanadi. Skupa s Dr. Vladimirom Bubrinim, 2012. dobio je nagradu Društva hrvatskih književnika Davidias te iste godine nagradu Matice hrvatske Stolac Hrvatski stećak. Godi. 2013. dobio je nagradu na Sarajevskom sajmu knjiga za dvojezičnu antologiju Krilati pjev kao za najbolji prijevod godine.
Kao dugogodišnji predavač hrvatskoga jezika, uz sve studijske programe za hrvatski jezik, književnost i kulturu na sveučilištu, priredio je u okviru tog istog sveučilišta i Hrvatski jezik na internetu (Croatian Online) kao prvi jezik na svijetu na programu Angel.
Uz hrvatski, objavljivao je na francuskom, engleskom i španjolskom, a djela su mu prevođena na francuski, engleski i poljski jezik.
Član je uredničkog odbora časopisa Germanoslavica (kojupbjavljuje Universitz of Waterloo, Kanada) te uredničkog odbora časopisa Lahor. Skupa s Dr. Vladimirom Bubrinim urednik je časopisa Journal of Croatian Studies, koji objavljuje Hrvatska Akademija Amerike.
U vrijeme emigrantskih godina, tj. od 1965. pa do povratka u Hrvatsku 1990. bio je – kao i drugi emigrantski pisci – sustavno prešućivan.

Objavljena djela:

 1. -Robotov poljubac (poezija), Hrvatska Revija, München – Barcelona, 1974.
  2. O hrvatskom jeziku (jezikoslovni eseji), Rim: ZIRAL, 1975.
  3. Grafija hrvatske lapidarne ćirilice (monograifja),Hrvatska Revija, München – Barcelona, 1978.
  4. Tri drame, Chicago, ZIRAL, 1981.
  5. Ne začuđuju čudesa (drama), Chicago, ZIRAL, 1982.
  6. Bitarion (poezija, skupa s crtežima Antona Cetina), Chicago, ZIRAL, 1987.
  7. Bibliography on the Croatian language, Sudbury, HIŠAK (= Hrvatske škole Amerike –Australije-Kanade), 1987.
  8. Gregorijanske šutnjje (poezija), Hrvatska Revija, München – Barcelona, 1989.
  9. Hrvatska književnost u egzilu (eseji),Hrvatska Revija, München – Barcelona, 1991.
  10. Druženje s tijelom (pjesme), Napredak, Mostar, 1995.
  11. Elementary Croatian I, Hrvatski informativni centar Zagreb, 1994. (2. Izdanje 2003).
  12. Izazovne teme iz starije hrvatske književnosti (eseji), Književni krug, Split, 2006.
  13. Volitve (eseji). Drustvo hrvatskih književnika, 2007.
  14. Elementary Croatian II, Hrvatski informativni centar Zagreb, 1996. . (2. Izdanje 2008).
  15. Croatian Grammar, Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 1996. (Drugo izdanje 2007).
  16. Artaud (monografija), Zagreb: Hrvatski centar ITI UNESCO, 2000.
  17. Stazama samih središta (poezija), Zagreb: Alfa, 2005.
  ***

Prevedene knjige:
S latinskoga:
1) Plovidba svetog Brendana opata (Navigatio sancti Brendani abbatis), Zagreb: Čić, 2004.
2. Latinska poezija srednjega vijeka (dvojezična antologija), Zagreb: Alfa, 2010.
3. Jeronimove hagigrafije (skupa s Dr. Vesnom Stipčević Badurina), Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2008.

S francuskoga:
1. Antonin Artaud, Kazalište i njegov dvojnik (Le Théâtre et son double) Zagreb: Hrvatski centar ITI UNESCO, 2000.
2. Léon E. Halkin, Erazmo i kršćanski humanizam (Érasme et l’humanisme chrétien), Zagreb, 2005).
3. Valéry Larbaud, Pod okriljem svetoga Jeronima zaštitnika prevoditelja (Sous l’invocation de Saint Jérôme, patron des traducteurs), Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2006.
4. Pierre Riché, Kratki životopis svetoga Bernarda (Petite vie de saint Bernard), Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2006.

S engleskoga:
1. Američko bulevarsko kazalište (American Street Guerilla Theatre), Zagreb: Naro naklada, 1997.

Na engleski:
1. Stjepan Šešelj, Carnoval (Krnjeval) (skupa s Dr. Vladimirom Bubirnim) , Zageb: Hrvatska kulturna zaklada, 2007.

S raznih jezika: Krilati pjev (dvojezična antologija; priejvodi s grčkog, latinskog, provansalskog, engleskog, ruskog, sa srednjovisokonjemačkog, talijanskog i španjolskog) Zagreb: Topical, 2012.
***

Suatorstvo knjiga:
Hrvatski jezik 1 (skupa s fra Ljubom Krasićem), Sudbury: HIŠAK, 1979, Zagreb, Naprijed 1997. (S priručnikom za nastavnike).
Hrvatski jezik 2 (skupa s fra Ljubom Krasićem), Sudbury: HIŠAK, 198o, Zagreb: Alfa, 1999. (S priručnikom za nastavnike).
Croatian Literature in English (skupa s Katiom Grubišić), Zagreb: Školska knjiga, 2007.
Croatian Reader (dvojezična. Skupa s Anitom Mikulić Kovačević), Zagreb: Hrvatski informativni centar, 2002. Drugo izdanje, Chicago: HIŠAK, 2012.
Davno sanjani snovi (Dreams Dreamt Long Ago, Dvojezična panorama hrvatske poezije Bosne i Hercegovine, skupa sa Zdravkom Kordićem i Krešimirom Šegom. Na engl. Preveo Dr. Vladimir Bubrin, predgovor Dr. Ivo Šoljan),Denver, Colorado: Outskits Press, Inc., 2009.
***

Pripremljene antologije i knjige eseja:
1. Lucijan Kordić, Plime neizmjerja (pjesme), Rime: IRAL, 1970.
2. Bogdan Radica, Sredozemni povratak (eseji), München – Barcelona: Knjiđnica Hrvatske Revije, 1971.
3. Pod nebom Bleiurga (izbor poezije o Bleiburgu, skupa s Krešimirom Šegom), Medjugorje, Naklada Brotnjo, 1998.
***

Objavljivao pjesničke i prozne radove te prijevode s njemačkog, francuskog, latinskog i engleskog u domaćim i stranim časopisima: Hrvatska Revija, Journal of Croatian Studies, Studia Croatica, Linguistics, Annali dell’Istituto Universitario orientale Sezione Slava, Onoma, Canadian Slavonic Papers, Vidik, Jezik, Kolo, Forum, Osvit, Književna Rijeka, Književna Smotra, Dubrovnik, Mogućnosti, Colloquia Maruliana, Marulić…

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company