Ivan Bitanga Šujan

Bitanga Šujan, Ivan

Ivan Bitanga Šujan (Imotski, 29. ožujka 1959.) osnovnu školu završio u Runoviću, Gimnaziju u Imotskom a Višu ekonomsku školu u Splitu. Čitav svoj radni vijek, noseći križ toga zanata i onoga što mu Bog podari u vidu talenta, proveo je kao bankarski službenik. Poeziju piše još od rane mladosti. Prvu pjesmu je objelodanio u lokalnom […]

...
Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor HIG d.o.o | Human Invest Group