Josip Milić

Milić, Josip

Josip Milić rođen je 30. kolovoza 1966. godine u Mostaru, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Prije rata je tri godine radio u zrakoplovnoj industriji Soko, a 1990. godine se prijavio za franjevačkoga kandidata Hercegovačke provincije. Nakon postulature i novicijata, na Bogosloviju u Zagrebu je stupio 1992., a 1996. ju je napustio. Diplomirao je […]

...
Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company