Mato Nedić

Nedić, Mato

Mato Nedić rođen je 5. siječnja 1971. godine u Tolisi (Bosanska Posavina). Osnovnu je školu završio u rodnome mjestu, a srednjoškolsko je obrazovanje stekao u Orašju. Studij hrvatskoga jezika i književnosti upisao je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku 1994. godine, gdje je 1998. godine diplomirao. Kao student bio je stipendistom Ministarstva znanosti i tehnologije Republike […]

...
Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor HIG d.o.o | Human Invest Group