Jozefina Pranjić

Pranjić, Jozefina

Jozefina Pranjić (rođ. Jurić), 1940. u Busovači, gdje je završila osnovnu školu i realnu gimnaziju. Radni odnos zasnovala je 1957. u Šumskoj upravi Busovača, a 1961. prelazi u Službu društvenog knjivgovodstva. Premještaj u Sarajevo dobila je 1963. gdje je živjela i radila sve do početka rata 1992. Od 2001 živi u Mostaru. Prvu pjesmu Za […]

...
Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company