Ivan Volić

Volić, Ivan

Ivan Volić (Nova Bila, 1. kolovoza 1996.) završio je Studij novinarstva i hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Do sada je objavio dvije zbirke pjesama: Sedamnaest osvita (2015.) i Prostori sebe (2018.). Jedan je od osnivača Kluba studenata hrvatskoga jezika i književnosti „Franjo Milićević“ s kojim je aktivno sudjelovao u radu […]

...
Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company