Ferdo Kovač

Kovač, Ferdo

Ferdo Kovač (Batin kraj Posušja, 1949. – Mostar, 6. svibnja 2010.), hrvatski kipar, slikar i pisac, osnovnu školu završio je u Batinu i u Posušju, gimnaziju na Širokom Brijegu, a ekonomski fakultet u Sarajevu. Živio je u Rodoču, a radio u Mostaru. Kiparstvo i slikarstvo bili su trajna preokupacija svestranog umjetnika. Posebice je radio u […]

...
Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company