Kovač, Ferdo

Ferdo Kovač (Batin kraj Posušja, 1949. – Mostar, 6. svibnja 2010.), hrvatski kipar, slikar i pisac, osnovnu školu završio je u Batinu i u Posušju, gimnaziju na Širokom Brijegu, a ekonomski fakultet u Sarajevu. Živio je u Rodoču, a radio u Mostaru. Kiparstvo i slikarstvo bili su trajna preokupacija svestranog umjetnika. Posebice je radio u drvu i kamenu, a slikao je u tehnici pastela i ulja. Rezultat njegova kiparskog rada jesu dvije samostalne izložbe i više od dvadeset skupnih izložba u Širokom Brijegu, Mostaru, Posušju, Stonu, Imotskom, Sarajevu i drugim gradovima.

KNJIŽEVNA DJELA

  • Pogled sa zemlje, 1996.
  • Bjelina anđela, 2000.
  • ’Ajde, gledajte tuđa posla, 2004.
  • Jedino pjesma ostaje, 2005.
  • Pokaj se za tuđe grijehe, 2006.
  • Zabranjeno ujedati, lajte slobodno, 2008.

 

U znak sjećanja na njega u Posušju se održava likovna kolonija.

 

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company