Mila Vlašić

Vlašić, Mila

Mila Vlašić Gvozdić (Sovići, Grude, 18. rujna 1928.) hrvatska je i bosanskohercegovačka pjesnikinja. Pučku školu, gimnaziju i Učiteljsku školu završila je u Mostaru, a Pedagošku akademiju u Sarajevu. Diplomirala je slavistiku i romanistiku na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Na Pedagoškoj akademiji u Ljubljani radila je kao viša pedagogica.             Djela Učinilo mi se da su zvijezde (pjesme, 1969.) Un soffio della terra di Erzegovina/Dah zemlje […]

...
Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor HIG d.o.o | Human Invest Group