Predstavljamo nove članove – Marijan Karaula

KARAULA, fra Marijan, svećenik, novinar, publicist. Rođen je u Ljubunčiću kraj Livna 27. ožujka 1954. Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu i Slakovcima kod Vinkovaca, a srednju školu Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom. Godinu obvezatnog redovničkog novicijata proveo je na Humcu kod Ljubuškog i u Cerniku kod Nove Gradiške. Potom je pohađao filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Za svećenika ga je 21. ožujka 1982. u Lištanima kod Livna zaredio banjolučki biskup mons. Alfred Pichler.

Objavljujući pisane priloge i fotografije, novinarski put započeo je kao student 1980. u Našim ognjištima, a nastavio 1982. godine u Svjetlu riječi koje je pokrenuto upravo te godine. Otada je u različitim publikacijama objavio brojne reportaže, kraće ili duže novinarske tekstove te autorske fotografije. Bio je najprije član uredništva Svjetla riječi, a onda i glavni urednik u dva maha te ravnatelj i urednik brojnih izdanja ove franjevačke nakladničke kuće. Sudjelovao je u radu nekoliko znanstvenih skupova i znanstvenih časopisa te držao predavanja u povodu važnih obljetnica nekih župa i ustanova.

 Autor je fotografija:

u vodiču Franjevačka gimnazija i sjemenište u Visokom, autor teksta Stjepan Lovrić (2005.);

Ozbiljnost nade, autor meditacija Stjepan Lice (Sarajevo, 2010.).

 

 Autor knjiga:

Žrtve i mučeniciStradanja bosanskih franjevaca u Drugom svjetskom ratu i komunizmu (Sarajevo, 1999.);

Ljudi i krajevi Reportaže o nekim župnim zajednicama i značajnijim vjerskim slavljima (Sarajevo, 2002.);

Zaboravljena mučenica – snimkom i riječju o župi Podhum/Žitače (Sarajevo, 2003., drugo dopunjeno izdanje 2007.);

Knjiga bola – Stradanje Hrvata livanjskog kraja u dva posljednja rata (Sarajevo, 2005.);

Fra Lovro Milanović 1777-1807U povodu 200. obljetnice mučeničke smrti (Sarajevo, 2007.; drugo nepromijenjeno izdanje 2015.);

Ljudi i krajevi 2, (Sarajevo, 2008.);

Franjevci Bosne Srebrene u Albaniji (Tomislavgrad, 2012.);

Školske sestre franjevke u livanjskom kraju (Sarajevo, 2012.);

Župa Suho Polje na Kupresu (Sarajevo, 2014.);

Iskušenja Bosne Srebrene – Stradanja bosanskih franjevaca 1944.-1985. (Sarajevo-Zagreb, 2014.);

Fra Alojzije Ištuk – u službi zajednice (Tomislavgrad, 2019.);

Treptaji ljepote, fotomonografija. (Široki Brijeg, 2022.)

 

Uredio monografije i knjige:

Pro populo Život i djelo fra Lovre Karaule (1800-1875) (urednik, Sarajevo, 2000.).

Župa VidošiU povodu 150. obljetnice blagoslova župne crkve (urednik, Livno, 2007.).

Franjevački samostan u Livnu – Prigodom 150. obljetnice samostana sv. Petra i Pavla na Gorici u Livnu (monografija, inicijator i urednik, Livno, 2009.).

Fra Anđeo Luka Kaić 1894.-1983., (inicijator i urednik, Livno, 2009.),

Župa Ljubunčić (monografija, inicijator i urednik, Sarajevo, 2015.)

Juro Radman – simbol stradanja i ponosa (urednik s Mirkom Filipovićem), Svilaj, 2018.;

Obitelj Marijana i Luce Vrdoljak (urednik, tekst fra Josip Vrdoljak, Livno, 2019.);

Župa Čuklić od postanka do danas (monografija, inicijator i urednik, Sarajevo 2020.).

Fra Mirkova čitanka. Zbornik vjerske i društvene misli fra Miroslava Džaje o 50. obljetnici njegove smrti (1972.-2022.). (Priredili: Marijan Karaula i Dubravko Turalija). Tomislavgrad, 2022.

 

Samostalne izložbe fotografija:

Papa u Sarajevu (Livno, 1997. i Kupres, 1997.);

Zapisi duše (Sarajevo, studeni 2006; Livno, prosinac 2006. i Tuzla, ožujak 2007.);

Bosnom kroz vrijeme, (Sarajevo, 29. studenog 2017. ; Livno, 23. prosinca 2017.).

 

Humanitarne skupne izložbe fotografija:

Svjetlom za život (Sarajevo i Livno, 2011.; Zagreb, 2012.),

I oni su djeca (Sarajevo, 2013.).

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company