Dan: 5. veljače 2024.

Predstavljamo nove članove – Marijan Karaula

KARAULA, fra Marijan, svećenik, novinar, publicist. Rođen je u Ljubunčiću kraj Livna 27. ožujka 1954. Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu i Slakovcima kod Vinkovaca, a srednju školu Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom. Godinu obvezatnog redovničkog novicijata proveo je na Humcu kod Ljubuškog i u Cerniku kod Nove Gradiške. Potom je pohađao filozofsko-teološki studij […]

...

Karaula, Marijan

Marijan Karaula (Ljubunčić, Livno, 27. ožujka 1954.). Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu i Slakovcima kod Vinkovaca, Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, a filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Za svećenika je zaređen 21. ožujka 1982. u Lištanima kod Livna. Član je Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Objavljujući pisane priloge i fotografije, novinarski put […]

...

Knjiga „Obračun“ Mladena Pavkovića

Iz tiska je izašla nova knjiga Mladena Pavkovića – „Obračun“ u kojoj se autor argumentirano, jasno i oštro  „obračunava“ sa sve učestalijim pokušajima povijesnog revizionizma i lažiranja povijesnih činjenica. U ovoj se knjizi ne štedi nikoga tko se suprotstavlja hrvatskoj državi, a poglavito ljudima koji su poginuli i stradali u hrvatskom obrambenom Domovinskome ratu. Evo […]

...
Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company