Predstavljamo nove članove – Lajčo Perušić

Perušić, Lajčo (Subotica, 9. listopada 1945.) osnovnu školu završio je u Subotici, srednje obrazovanje na Katoličkoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. U Zagrebu je 1975. stekao diplomu na Pedagoškoj akademiji, na odsjeku njemački jezik i književnost. Tijekom radnog vijeka profesionalno se posvetio turizmu u djelatnosti marketinga. U području turizma obnašao je gotovo sve stručne i upravne funkcije. Nakon demokratskih promjena u Hrvatskoj bio je član uprave UHPA-e (Udruge hrvatskih putničkih agencija).

Obiteljski život: u braku je sa suprugom Irom (rođ. Živković iz Zatona kod Šibenika), imaju kćeri Rahelu i Mariju, unuke Magdalenu i Matiju. Od 2010. g. je u mirovini, živi u Zagrebu u obiteljskom okruženju.

Društvene aktivnosti: bio je 1990. g. predsjednik Osnivačke skupštine DVPH (Društva vojvođanskih i podunavskih Hrvata) u Zagrebu, čiji je član i danas. Tijekom svog aktivnog višegodišnjeg djelovanja organizirao je ili vodio brojne književne večeri poezije u sklopu DVPH i predstavljanja knjiga, te sudjelovao u razgovorima o temama o Hrvatima u Vojvodini na Hrvatskom radiju, na HTV-u u emisijama Glas Hrvatske, na Laudato TV i HKR-u, te na radiju Subotica u emisiji na hrvatskom jeziku. Član je Društva hrvatskih književnika, a odnedavno i član DHK HB.

Književni rad: književne radove, posebice poeziju, objavljivao je u književnoj reviji Marulić, u antologiji Mladi hrvatski pjesnici ’72., u Subotičkoj Danici, u Zborniku prinosa za povijest Književnost Podunavskih Hrvata XX. stoljeća Ante Sekulića, u obiteljskoj reviji Svjetlo riječi, u glasilu protjeranih Hrvata iz Srijema Zov Srijema, u katoličkom mjesečniku Zvonik, u časopisu za književnost Klasje naših ravni, u antologiji duhovne poezije Odsjaji ljubavi, antologiji poezije pjesnika etničkih zajednica u Srbiji Trajnik, u tjedniku za kulturu Hrvatsko slovo u Zagrebu, književnom listu za umjetnost, kulturu i znanost Vijenac MH, u Novoj Istri DHK, u Republici DHK, u Godišnjaku za znanstvena istraživanja ZKVH-a (Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata), u reviji Dužijanca, u zborniku Lipin cviet iz Gornje Stubice, u udruzi hrvatskoga duhovnoga književnoga stvaralaštva Stjepan Kranjčić iz Križevaca, u časopisu za književnost i kulturu Nova riječ iz Subotice i brojnim drugim lokalnim i župskim listovima. Nekoliko pjesama je uglazbljeno i izvođeno u Zagrebu na Festivalu duhovne glazbe, na Festivalu bunjevačkih pisama u Subotici.

Svoje prozne radove, uglavnom kratke priče i eseje, objavljivao je u književnom časopisu za kulturu Klasje naših ravni, Hrvatskoj riječi, u Zborniku Dani Balinta Vujkova u Subotici, u Obzoru Večernjeg lista, Republici DHK, u zborniku Nova Istra istarskog ogranka DHK u Puli, u katoličkom tjedniku Glas Koncila, u zbirci priča Otok s pričom (Lošinj), u zbirci priča Preprekova jesen u Novome Sadu, knjizi Suvremena vojvođansko-hrvatska kratka priča i još nekim glasilima. Publicirao je u raznim glasilima stručne članke o turizmu, povijesna istraživanja, eseje i dr.

Nagrade: stekao je Nagradu Dubravko Horvatić za prozu, Hrvatsko slovo 2016.

Pohvalnicu Harvatskog sabora kulture, za prozno i poetsko stvaralaštvo, 2016. i 2018., Nagradu hrvatskih haiđina, Udruga Tri rijeke HPOI, Ivanić Grad 2016. Priznanje za duhovno književno stvaralaštvo, Udruga Lipin cviet, Gornja Stubica 2016. nagradu za životno djelo Balint Vujkov za književnost, Subotica 2017., nagradu Udruge hrvatskoga duhovnog književnog stvaralaštva Dr. Stjepan Kranjčić iz Križevaca;

 

BIBLIOGRAFIJA:

 Brazde na licu, zbirka pjesama u izdanju DVPH (Društva vojvođanskih i podunavskih Hrvata) u Zagrebu, 1994. 

 Iza lica, zbirka pjesama u izdanju ArtResora Zagreb, 2011. 

Tragovima predaka, petstoljetna povijesna monografija obitelji Perušić, izdao u vlastitoj nakladi 2014.

Vrijeme u pokretu, zbirka kratkih priča, izdao u vlastitoj nakladi u rujnu 2017. 

 Vrijeme vrlina, zbirka pjesama u izdanju DVPH (Društva vojvođanskih i podunavskih Hrvata) u Zagrebu, 2020. 

 Jarka svitanja, zbira poezije u pripremi.

 

Perušić, Lajčo

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company