Dan: 22. lipnja 2022.

Javni nastupi: Riječ na riječ – Maja Tomas

...

Javni nastupi: Susret u riječi – Mile Pešorda

...
Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company