Izborna Skupština DHK HB

Mostar, 22. lipnja 2024. – Danas je u Mostaru održana izborna Skupština Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne. U upravna tijela za sljedeće četverogodišnje razdoblje glasovima nazočnih članova Društva izabrani su: za predsjednika DHK HB – Ivan Baković (Mostar); za dopredsjednice DHK HB – Finka Filipović (Travnik) i Ružica Soldo (Široki Brijeg); u Upravni odbor – Hrvoje Barbir (Ploče), Anto Marinčić (Žepče), Ivan Sivrić (Čitluk) i Mijo Tokić (Tomislavgrad); u Nadzorni odbor – Mate Grbavac (Ljubuški), Željko Kocaj (Vitez) i Srećko Marijanović (Stolac); za članove Časnoga suda – Marijan Mandić (Mostar), Mato Nedić (Orašje) i Pero Pavlović (Neum); u Odbor za Statut i opće akte – Mirko Ćurić (Đakovo), Marko Matić (Zagreb) i Anto Zirdum (Vitez); u Odbor za književne veze – Antun Lučić (Mostar), Miro Petrović (Mostar) i Mladen Vuković (Split).

Prije izbora članova upravnih tijela predsjednik DHK HB Ivan Baković pročitao je izvješće o radu Društva u protekloj godini. U izvješću su navedene aktivnosti Društva kroz već tradicionalne književne manifestacije, prigodne tribine i predstavljanja knjiga, kao i nakladu Društva, o čem je javnost redovito obavještavana putem medija i vlastite internetske stranice. Posebno je naglašena suradnja sa srodnim udrugama – susret s upravom DHK u Zagrebu i potpisivanje sporazuma o suradnji s Društvom hrvatskih književnika, Maticom hrvatskom Mostar i časopisom Cvitak.

Na današnjoj Skupštini usvojena je odluka o izmjeni Statuta DHK HB u dijelu koji se odnosi na trajanje mandata članova izabranih u upravna tijela Društva. Tako je svim upravnim tijelima Društva mandat s tri godini produžen na četiri, a trajanje mandata predsjednika, dopredsjednikā i članova Upravnoga odbora ograničava se na dva uzastopna mandata, nakon proteka jednoga četverogodišnjega mandata oni se ponovo mogu kandidirati i biti birani u upravna tijela DHK HB.

Od prošle Skupštine, a na prijedlog povjerenstva za prijem i reviziju članstva, u članstvo DHK HB primljeni su: Nevenka Rezo (Posušje), Ivo Mijatović (Rešetari), fra Marijan Karaula (Livno), Igor Divković (Zagreb), Snježana Lovrić (Mostar) i Viktorija Bukovac (Mostar).

Skupštini su nazočili gosti prof. dr. sc. Ivo Čolak, predsjednik Glavnog vijeća HZ HB, Andrija Stojić, predsjednik Matice hrvatske Stolac i prof. Ivan Vrljić, tajnik Glavne podružnice Mostar HKD Napredak.

Prije Skupštine u kapelici crkve sv. Petra i Pavla u Mostaru član DHK HB fra Miljenko Stojić slavio je misu zadušnicu za sve preminule članove DHK HB.

U nastavku donosimo izvješće o radu Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne od 10. lipnja 2023. do 22. lipnja 2024.

 

IZVJEŠĆE O RADU

DRUŠTVA HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE

(od 10. lipnja 2023. do 22. lipnja 2024.)

 

Izvješće je o izvršenju zadaća koje su proistekle iz odluka Skupštine, godišnjega plana Društva, o urađenim projektima i programima, nakladničkoj djelatnosti, prijemu u članstvo te planiranim aktivnostima.

Društvo danas broji 160 člana. Imajući u vidu sve okolnosti u kojima Društvo djeluje, planirali smo, započinjali i dovršavali poslove, projekte i aktivnosti koje smo ocijenili da možemo ostvariti, trudeći se omogućiti perspektivu za stabilan rad i djelovanje Društva. U takvom ozračju smo radili i izvršavali zadaće i ostvarivali postavljene ciljeve relativno uspješno. Priroda našega djelovanja je takva po svom karakteru da zahtijeva svakodnevnu nazočnost i sustavan rad. Nastojali smo stalno biti na raspolaganju članovima i javnosti. Održali smo uspješno tzv. hladni pogon i, prema našoj ocjeni, u nekim segmentima napredovalo u radu.

Od prošle izborne skupštine tijela Društva su se, prihvaćajući odgovornost, suočavala i dalje s nepovoljnim društvenim okolnostima, tako da osnovni problemi Društva nisu konačno riješeni.

 

OPĆI PREGLED

U izvještajnom razdoblju održano je devet sjednica Upravnoga odbora na kojima su analizirali ostvareni rezultati, usvajane odluke i planirane predstojeće aktivnosti.

Internetska stranica Društva funkcionira kao dobar medij na kojem zainteresirana javnost može pronaći vijesti o aktivnostima Društva i članova koje objavljujemo skoro na dnevnoj bazi. Pozivamo vas sve da nam dostavljate značajnije vijesti vezane uz vaš rad – o objavljenim knjigama, prijevodima knjiga na druge jezike i književnim nagradama, kako bismo ih prezentirali i preko naše internetske stranice. Bili smo započeli, i jedno vrijeme uspijevali, objavljivati sve vijesti koje bismo dobili vezane za djelovanje naših članova, najave i zviješća s predstavljanja knjiga, javne nastupe itd., no to prelazi mogućnosti resursa kojima raspolažemo te smo morali reducirati na naprijed navedeno (vijesti o objavljenim knjigama, prijevodima knjiga na druge jezike i književnim nagradama). Pored općih informacija o Društvu, o Nakladi DHK HB, zadnjih tridesetak brojeva Osvita, o dobitnicima Šimićeve nagrade, dobitnicima Nagrade Petar Miloš i o našim aktivnostima, na internetskoj stranici su podatci o živim i umrlim članovima Društva – ti podatci sadrže: fotografiju, životopis, bibliografiju, izbor iz stvaralaštva i ulomke iz recenzija i kritičkih osvrta. Tijekom sljedećega razdoblja ćemo biografije na internetskoj stranici ažurirati podatcima koje smo o članovima prikupili i objavili u Leksikonu članova DHK HB.

Pored prezentacije djelovanja na našoj internetskoj stranici, rad Društva je u javnom prostoru postao zamjetno vidljiviji – svaku našu tribinu snimamo u foto i u audio zapisu. Audio zapis šaljemo radiopostajama, a fotografije uz napisanu vijest internetskim portalima, novinama, radio i tv postajama, tako da vijesti o našim aktivnostima budu objavljene u mnogim tiskanim i elektroničkim medijima diljem Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Što se tiče naših književnih manifestacija, tribina i naklade, nastavljene su ranije započete i održane su, a potaknute su i neke nove. Osnovne manifestacije DHK HB: Humski dani poezije, objavljivanje časopisa Osvit, dodjela godišnje Nagrade A. B. Šimić u sklopu Šimićevih susreta, dodjela Nagrade Petar Miloš, Književna srijeda u Otvorenoj čitaonici te književne tribine kao okosnica našega djelovanja zaslužuju da se o njima kaže koja dodatna riječ:

Humski dani poezije: Uspješno su održani 24. Humski dani poezije uz sudjelovanje članova Društva i gostiju i sadržavali su sljedeće programe: Sveknjiževna večer i Ikavski skup.

Ikavski skup 7. studenoga u Mostaru (u suradnji sa Studijem hrvatskoga jezika Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru): u prvom dijelu svoj rad o ikavici prezentirao je prof. dr. sc. Antun Lučić (Mostar), Draženka Jurišić (Mostar) je govorila o svojoj knjizi Rječnik mostarskoga govora, koja bi uskoro trebala biti objavljena, i pročitala neke dijelove iz rukopisa knjige, a Zdenko Antunović je u svom izlaganju publici progovorio o bugojanskim legendama. U drugom dijelu večeri čuli smo pjesme i prozne ulomke pisane na ikavici ili na standardnom hrvatskom jeziku članova DHK HB i gostiju: Zdenka Antunovića (Bugojno), Dubravke Bandić (Mostar), Ivana Marijanovića (Split), Jozefine Pranjić (Mostar), Dragana Vidovića (Mostar) i Mare Cice Šakotić (Mostar), dok je u trećem dijelu, nazvanu etnološka prisutnost, prof. dr. sc. Antun Lučić predstavio sedmodilne gusle – najpopularnije gudačko narodno glazbalo u Hrvata. Voditelj sedamnaestoga Ikavskoga skupa je, kao i svih prije ovoga, prof. dr. sc. Antun Lučić s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Svečana akademija u povodu tridesete obljetnice DHK HB i Sveknjiževna večer održani su 24. studenoga 2023. Na početku svečane akademije predsjednik DHK HB prof. Ivan Baković u svom je izlaganju ukratko prikazao razvojni put Društva i njegov aktualni trenutak. O tom kako je izgledalo usred ratnih zbivanja osnivati književno društvo govorio je Vlatko Majić (Pag), jedan od utemeljitelja DHK HB. Pozdravnim govorom obratili su se Lidija Bradara, predsjednica Federacije BiH, Josip Mravak, izaslanik Marinka Čavare, predsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamentarne skupštine BiH i Marko Tokić, izaslanik Zorana Tomića, rektora Sveučilišta u Mostaru, a voditeljica programa Julija Gubeljić pročitala je neke od čestitaka koje su pristigle, između ostalih predsjednika HAZU BiH akademika Mladena Bevande, državnoga tajnika Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske g. Zvonke Milasa, dopredsjednika Društva hrvatskih književnika iz Zagreba dr. sc. Mirka Ćurića, Nikole Lovrinovića, savjetnik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ivana Vukoje, ravnatelja Hrvatskoga narodnoga kazališta u Mostaru i drugih. U nastavku programa predsjednik Društva je uručio zahvalnice pojedincima i institucijama koji su kroz proteklih trideset godina podupirali rad DHK HB. Svečanu akademiju glazbenim prinosom uveličali su učenici Glazbene škole Ivana pl. Zajca Mostar Klara Glibić, Filip Milošević, Petra Milinković i Maria Brekalo, koje su za nastup pripremile njihove profesorice Ksenija Rakonić-Bendžo i Vilma Tarčuki.

U drugom dijelu programa nazvanu „Spomenimo se prijatelja“ prisjetili smo se članova DHK HB preminulih od prošlogodišnjih Humskih dana poezije: Marka Boškovića, Fabijana Lovrića, Ivana Kordića, Žarka Marijanovića, Mile Vlašić-Gvozdić, Vere Primorac, Mirka Marjanovića, Slavka Vranjkovića i s. Anke Petričević, također i Stipe Golca, kojemu je peta obljetnica smrti, te Luje Medvidovića i Nikole Martića, kojima je deseta obljetnica smrti, dvadeseta obljetnica smrti Nenada Valentina Borozana, Ivana Alilovića, Ljudevita Rupčića, Marka Martinovića i Stanislave Čarapina.

U trećem dijelu programa, tj. na Sveknjiževnoj večeri kao završnici ovogodišnjih dvadeset i četvrtih Humskih dana poezije svoje stihove kazivali su: Marina Alerić-Bebić (Posušje), Hrvoje Barbir Barba (Ploče), s. Bernardina Crnogorac (Makarska), Marela Jerkić-Jakovljević (Mostar), Zoran Jurišić (Podstrana kod Splita), Blanka Kraljević (Široki Brijeg), Ante Kraljević (Zagreb), Miljenka Koštro (Posušje), Stanko Krnjić (Dubrovnik), Radica Leko (Posušje), Zdravka Mila Marijanović (Mostar), Srećko Marijanović (Stolac), Bruno Majić (Ljubuški), Zvonimir Mikulić (Ljubuški), Josip Milić (Mostar), Dušan Musa (Čapljina), Pero Pavlović (Neum), Ivo Raguž (Stolac), Ivan Sivrić (Čitluk), Miljenko Stojić (Široki Brijeg), Mara Cica Šakotić (Mostar), Mijo Tokić (Tomislavgrad), Ante Tomić (Grude) i Vlatko Majić (Pag).

Časopis Osvit i nakladnička djelatnost Društva – Prema već ustaljenoj dinamici redovito je izlazio časopis Osvit – dva dvobroja u jednoj godini. Prije koji dan objavljen je dvobroj 117/118. Časopis je referiran u knjižničnoj bazi podataka u CEEOL-u, međunarodnoj bazi podataka za središnju i istočnu Europu, i u EBSCO-u (EBSCO Publishingom, Ipswich, Massachusetts, SAD), tako da se članci objavljeni u Osvitu nalaze u međunarodnim bazama i dostupni su čitateljima u čitavu svijetu preko ove dvije značajne baze.

Časopis izlazi u nakladi od tri stotine primjeraka i prema našoj ocjeni, časopis je dobro primljen kod čitatelja, a interes pisaca i suradnika je primjeren.

Nakladnička djelatnost Društva se očitovala i u objavljivanju knjiga samostalno i u suradnji s drugim nakladnicima. Budući da u Društvu, nažalost, nema sredstava za nakladničke namjene, objavljivanje knjiga se odvija po dosadašnjoj praksi, što znači da autori i/ili sponzori pokrivaju sve troškove. U nakladi DHK HB od zadnje Skupštine objavljeni su sljedeći naslovi: Mijo Tokić: Breme te tvoje nosi Izabrane pjesme, Sonja Jurić: Simba & Sony, Marijan Mandić: Orlovača, Ivan Bradvica: Samoposluga bez blagajne, Mara Cica Šakotić: Iz dubine vremena, Viktorija Bukovac: Osluškujući tišinu, Leksikon članova DHK HB (pr. Ivan Baković), Jozefina Pranjić: Pjesmo, ti svjedoči, Ante Tomić: Put u blagostanje, Ante Tomić: Put u život.

Ukupno u Nakladi DHK HB objavljene su 193 knjige.

Šimićevi susreti – ovogodišnji šezdeset i prvi Šimićevi susreti, koje organiziramo u suradnji s Općinom Grude i Ogrankom Matice hrvatske Grude i u sklopu kojih dodjeljujemo našu godišnju književnu Nagradu Antun Branko Šimić, održani su od 22. do 26. travnja 2024.  Šimićevi susreti otvoreni su 22. travnja 2024. u Grudama. Program u Mostaru bio je 24. travnja 2024. u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače. Učenici i nastavnici Osnovne škole Antuna Branka Šimića iz Mostara izveli su pjesnički recitatorsko-dramski kolaž posvećen Antunu Branku Šimiću uz nastup zbora i učenika Glazbene škole Ivana pl. Zajca Mostar.

Završnica Šimićevih susreta bila je 26. travnja 2024. u Grudama i Drinovcima. U prijepodnevnim satima članovi DHK HB posjetili su grudske škole i u ugodnom druženju s učenicima prezentirali svoj rad i rad DHK HB. Nakon toga u Drinovcima je održana Svečana akademija i dodjela nagrada. Ovogodišnji dobitnik godišnje Nagrade DHK HB „Antun Branko Šimić“ je hrvatski književnik i sveučilišni profesor Vinko Grubišić  za knjigu Eugen Ionesco – život i djelo. Na natječaj je ove godine pristigle su 34 knjige od 33 autora. Prigodno slovo o Antunu Branku Šimiću izrekao je književnik Josip Mlakić. Ove godine je prvi put dodijeljena i Nagrada A. B. Šimić za životno djelo – dobitnik je akademik Veselko Koroman.  Na Svečanoj akademiji svoje stihove čitali su članovi DHK HB: Mario Raguž, Ivan Babić, Bernardina Crnogorac i Bruno Majić. Svi navedeni programi su dobro medijski popraćeni.

Nagrada za kratku priču „Petar Miloš“ – u Tomislavgradu održani su 26. kolovoza 2023. drugi dani Petra Miloša u organizaciji DHK HB i KIC-a Tomislavgrad. Dodijeljene su nagrade za kratku priču Petar Miloš. Od 105 pristiglih radova nagrade su dodijeljene: prva nagradu priči Istočna vrata autora Tomislava Majića, druga nagrada Vitica autorice Marine Alerić Bebić, treća nagrada Antunov odabrani svijet autora Tomislava Žigmanova.

Ovogodišnji natječaj bit će objavljen tijekom sljedećega tjedna. Imena nagrađenih autora bit će objavljena krajem kolovoza na Danima Petra Miloša u Tomislavgradu.

Književna srijeda u Otvorenoj čitaonici, tribine i promocije – predstavljen je roman Slavice Lončarić Đugum Most (Mostar, 11. rujna 2023.); roman Srećka Marijanovića Bezimeni (Ploče, 22. rujna 2023.); izabrane pjesme Mije Tokića Breme te tvoje nosi (Mostar, 6. listopada 2023.); knjiga Zdenke Čavić Most preko želja i održan koncert Vokalnoga ansambla Duga (Mostar, 18. studenoga 2023.); antologija hrvatske antiratne poezije Cvrčci u trubi, autorā Biserke Goleš-Glasnović i Tomislava Domovića (Mostar, 14. prosinca 2023.); roman Marijana Mandića Orlovača (Mostar, 13. veljače 2024.); knjiga pjesama Viktorije Bukovac Osluškujući tišinu (Mostar, 13. ožujka 2024.); knjiga pjesama Jozefine Pranjić Pjesmo, ti svjedoči (Mostar, 16. travnja 2024.);  knjiga pjesama Mare Cice Šakotić Iz dubine vremena (Mostar, 24. svibnja 2024.); predstavljeno je stvaralaštvo Marija Raguža i Ivana Babića (Mostar, 25. travnja 2024.).

Održano je više tribina, odnosno, književnih predstavljanja knjiga naših članova i gostiju u više mjesta u Hercegovini.

 

DRUGI (STALNI I POVREMENI) PROGRAMI ODRŽAVANI UZ POTPORU, SUORGANIZACIJU ILI U ORGANIZACIJI DHK HB

Adventska književna večer održana je 8. prosinca 2024. u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače. Pjesme prikladne adventu i Božiću čitali su: Dubravka Bandić, Marela Jerkić-Jakovljević, Snježana Lovrić, Srećko Marijanović, Zdravka Mila Marijanović,  Zdravko Nikić, Pero Pavlović, Ivo Raguž, Ivan Sivrić, Miljenko Stojić, Mara Cica Šakotić, Angelina Šuta, Ante Tomić i Ivan Vrljić. Stihove Zdenke Čavić, pročitao je Ivan Baković.

Književna večer duhovne poezije Breviarium poeticum održana je 21. ožujka 2024. u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače u Mostaru. Izbor iz duhovne poezije hrvatskih pjesnika govorili su članovi Kluba studenata hrvatskoga jezika i književnosti Franjo Milićević s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Marija Magdalena Čuić, Ivan Dugandžić, Ivana Mitar i Ema Tadić. U drugom dijelu programa duhovnu poeziju prikladnu Uskrsu govorili su pjesnici članovi DHK HB i gosti: Hrvoje Barbir Barba (Ploče), Marina Alerić-Bebić (Posušje), Viktorija Bukovac (Mostar), Miljenko Buljac (Sinj), Bernardina Crnogorac (Makarska), Mate Grbavac (Ljubuški), Marela Jerkić-Jakovljević (Mostar), Miljenko Jukić (Split), Zoran Jurišić (Split), Miljenka Koštro (Posušje), Blanka Kraljević (Široki Brijeg), Radica Leko (Posušje), Snježana Lovrić (Mostar), Srećko Marijanović (Stolac), Zdravka Marijanović (Mostar), Zdravko Nikić (Grude), Pero Pavlović (Neum), Pejo Pejić (Orašje), Ivan Sivrić (Mostar), Miljenko Stojić (Široki Brijeg), Angelina Šuta (Mostar), Mladen Vuković (Split) i Joso Živković (Orašje). te članovi Kluba studenata hrvatskoga jezika i književnosti Franjo Milićević,  čitali su izbor iz duhovne poezije hrvatskih pjesnika. Program je moderirao prof. Ivan Sivrić

Ovom prigodom predstavljeni su Leksikon članova DHK HB i dvobroj Osvita 115-116.

U suradnji s ogrankom Matice hrvatske Čitluk suorganizirali smo 27. srpnja 2023. u Čerinu 18. književno-glazbenu manifestacija Susreti pod hrastom koji su bili posvećeni Ferdinandu Zovki, opernom pjevaču i prosvjetnom djelatniku. U programu su sudjelovali članovi DHK HB i gosti: Ivan Sivrić, Zorana Vekić, Zdravko Nikić, Marina Alerić-Bebić, Damir Šetka, Jelena Tadijanović, Melanija Mijoč i Hrvoje Barbir Barba.

U Ljubuškom smo 29. srpnja 2023. sudjelovali na 8. Ljubuškom pjesničkom maratonu koji organizira Udruga Staro Hardomilje u suradnji s DHK HB, pod voditeljskom palicom našega vrijednoga Mate Grbavca.

Na 15. Međunarodnim književnim susretima u Koljnofu, u Mađarskoj, početkom studenoga 2023. u ime Društva sudjelovali su naši članovi Tomislav Marijan Bilosnić i Srećko Marijanović.

Na Susretima pjesnika u Posavini, kojima smo suorganizatori uz Maticu hrvatsku Orašje i Grad Orašje, 20. listopada 2023., nastupili su članovi Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne i Društva hrvatskih književnika (RH): Ljerka Mikić (Orašje), Mato Nedić (Orašje), Joso Živković (Orašje), Hrvoje Barbir (Ploče), Anto Marinčić (Žepče), Ivan Baković (Mostar), Mirko Ćurić (Đakovo), Stjepan Blažetin (Osijek) i Siniša Matasović (Sisak). Susrete prati i Zbornik koji je uredio Marko Matulić (Orašje).

U suradnji s Gradskom knjižnicom Kulturno-informativnoga centra Tomislavgrad 10. studenoga 2023. organizirali smo tradicionalnu, osmu po redu, Književnu večer Kraljevstvo riječi. Nastupili su članovi DHK HB: Hrvoje Barbir (Ploče), Damir Šetka (Metković), Jelena Čelić (Metković), Ljuba Đikić (Tomislavgrad), Iva Bagarić (Tomislavgrad), Mijo Tokić (Tomislavgrad), Ante Brajko (Tomislavgrad), Ilija Smiljanić (Tomislavgrad), Tomislav Majić (Tomislavgrad), Ana Vidović (Tomislavgrad) i Ivan Baković (Mostar).

U Ravnom smo, 2. rujna 2023., organizirali pjesničku manifestaciju „Grgurovi hukovi“. Stihove su kazivali: Ivan Babić, Srećko Marijanović, Darko Juka, Marija Pavković-Baković, Joso Živković Soja, Mario Raguž, Ivo Raguž, Hrvoje Barbir Barba, Stanko Krnjić i Ivan Baković.

Na poziv ogranka Matice hrvatske u Pločama, 10. kolovoza 2023., članovi DHK HB gostovali su na pjesničkoj manifestaciji Pjesnici pod zvijezdama, sudjelovali su, uz domaće autore, Ivan Baković, Ivo Raguž i Srećko Marijanović.

U suradnji s Ogrankom slavonsko-baranjsko-srijemskim DHK i Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata u Livnu smo 17. kolovoza 2024. organizirali program pod nazivom  „Ima jedna mala Gospa Marija ili Sjaj nam sunce domovini slatkoj“ u povodu 160 godina od smrti Luke Botića (1863. – 2023.), 150 godina od rođenja Antuna Gustava Matoša (1873. – 2023.), 150 godina od rođenja Marije Jurić Zagorke (1898. – 2023.) i 125 godina od rođenja Antuna Branka Šimića (1873. – 2023.). Uz predavanja o obljetnicama i interpretaciju književnih tekstova Antuna Gustava Matoša, Antuna Branka Šimića i Luke Botića, predstavljeno je novo izdanja prve knjige Antuna Gustava Matoša Iverje – skice i sličice, s uvodnom studijom Antuna Lučića i dva autobiografska teksta Antuna Gustava Matoša (Mostar – Osijek – Subotica, 2023.). Prikazan je i dokumentarni film Ja sam dakle Bunjevac podrijetlom, Srijemac rodom i Zagrepčanin odgojem. Sudjelovali su: Ivan Baković, predsjednik DHK HB; dr. sc. Mirko Ćurić, dopredsjednik DHK Zagreb; Tomislav Žigmanov, književnik i ministar u Vladi RS; Ivana Ćurić, književnica, Leon Rajič, Ana Papić i Gordana Nakić, ministrica prosvjete, kulture i športa Herceg-bosanske županije.

Na poziv Vijeća europskih pisaca Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne ove godine uključilo se u obilježavanje Dana europskih autora. DHK HB je predstavljao naš član Joso Živković Soja koji je u Školskom centru fra Martina Nedića u Orašju s učenicima razgovarao o književnosti i stvaralaštvu te čitao svoje pjesme.

Važno je naglasiti da je održan još niz pojedinačnih programa/priredaba koje su bile važne i kojima je Društvo dalo potporu, bio institucijski, bilo da su sudjelovali naši članovi pojedinačno. Njih sve u ovom izvješću ne možemo nabrojiti jer ih je bilo mnogo. No, sve smo ih pratili na našoj web-stranici, koliko smo mogli više.

 OSTALE AKTIVNOSTI

Izaslanstvo DHK HB boravilo je, 22. travnja 2024., u službenom posjetu Društvu hrvatskih književnika u Zagrebu kojom prigodom je upriličen susret s vodstvom DHK i predstavljeni zajednički projekti koji su povezali Društvo hrvatskih književnika sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata i Društvom hrvatskih književnika Herceg Bosne. Dosad je urađeno nekoliko zajedničkih programa, zbornika, časopisa i knjiga. Primjerice, u predzadnjem broju časopisa Osvit objavljena je panorama suvremenoga dijalektalnoga pjesništva među Hrvatima u Bačkoj, koju je priredio Tomislav Žigmanov, a u časopisu Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Nova riječ predstavljeno je pjesništvo hrvatskih književnika i književnica članova DHK HB. Izaslanstvo DHK HB nazočilo je i na svečanosti obilježavanja Dana hrvatske knjige i

Radeći predano i kontinuirano na ostvarivanju ciljeva i zadaća iz svoga područja djelovanja, Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne, uz već prije potpisane sporazume o suradnji s HAZU i Sveučilištem u Mostaru, u protekloj godini potpisalo je sporazume o suradnji s Društvom hrvatskih književnika, Maticom hrvatskom Mostar i časopisom Cvitak.

 Redovito smo pratili i prijavljivali se na javne pozive s ciljem osiguranja materijalnih uvjeta rada Društva. Slali smo pisma i zamolbe institucijama u BiH, županijama, općinama, Uredu za Hrvate izvan RH sa zahtjevom za uvrštavanje u proračun ili bilo kakav vid pomoći. Zahvaljujući sredstvima dobivenima na natječajima i pojedinačnim potporama raznih razina vlasti Društvo uspijeva nekako opstati.

S ciljem konsolidacije financijskoga stanja u Društvu pokretane su inicijative i davani prijedlozi na mnoge adrese, upućivani dopisi ministarstvima, općinskim i gradskim vlastima, organizirani susreti s predsjednicima županijskih vlada, ministrima, članovima Glavnoga vijeća Hrvatskoga narodnoga sabora, gradonačelnicima i načelnicima općina, za uvrštenje u proračun s prijedlozima za suradnji na kulturnom i prosvjetnom polju sa svrhom ostvarivanja zajedničkoga interesa. Osim, kako je već rečeno, pojedinačnih potpora, sustavna rješenja financiranja DHK HB još uvijek nema na vidiku.

Po pet primjeraka svakoga broja časopisa Osvit šaljemo u poglavarstva općina s hrvatskom većinom, neki plate, neki se ogluše.

Unatoč racionalnom trošenju, postojeća sredstava su ipak nedostatna za izmirenje svih dugova i dugoročno uspješno funkcioniranje Društva.

 

NOVI I UMRLI ČLANOVI

Od prošle Skupštine, a na prijedlog povjerenstva za prijem i reviziju članstva, u članstvo DHK HB primljeni su: Nevenka Rezo (Posušje), Ivo Mijatović (Gradište, Županja), fra Marijan Karaula (Livno), Igor Divković (Zagreb), Snježana Lovrić (Mostar) i Viktorija Bukovac (Mostar). Svim novim članovima čestitamo i iskazujemo srdačnu dobrodošlicu u DHK HB.

Iz Društva su se iščlanili: Nada Đerek,  Vesna Zovko i Danica Bartulović.

U proteklih godinu dana, nažalost, umrli su članovi DHK HB: Slavko Vranjković (preminuo je 13. srpnja 2023. u Erdutu, pokopan na groblju u Bistrincima kod Belišća), Anka Petričević (preminula je 23. srpnja 2023. u Splitu, pokopana na groblju Lovrinac), Luko Paljetak (preminuo je u Dubrovniku 12. svibnja 2024., pokopan je na dubrovačkom groblju Boninovo) i Nevenka Rezo (preminula je u Posušju 15. svibnja 2024., pokopana je na groblju Martića križ u Posušju).

 

NASTOJANJA, PROGRAMI I AKTIVNOSTI

Jedan manji broj članova uopće ne sudjeluje u radu Društva, ne objavljuje u našim publikacijama, ne dolazi na naše manifestacije, skupštine i ne plaća članarinu. Očekujemo prijedloge naših članova kako razriješiti taj problem.

U cjelini proteklo razdoblje ocjenjujemo uspješnim u odnosu na nepovoljne prilike i ranija razdoblja. Nismo zadovoljni u kojoj se mjeri cijeni naš rad, nekada čak sumnjamo da se on namjerno ignorira. U odnosu prema Društvu prevelik je broj onih koji ignoriraju naše potrebe i opravdane zahtjeve i zamolbe. Često ni preporuke dužnosnika koji cijene značenje književnoga djelovanja za nacionalni identitet, za kulturu i uopće opstojnost kulturne i civilizacijske baštine Hrvata u BiH, ne pomažu.

U vremenu pred nama nastojat ćemo sačuvati sadašnji status DHK HB i dalje skrbiti o svrhama, ciljevima i zadaćama iz Statuta Društva. Konkretan operativni dinamički plan rada za iduće razdoblje ne možemo sačiniti jer nemamo nikakav siguran i stalan izvor prihoda. Okvirno smo to pokušali s hodogramom koji smo na UO usvojili, što je zapravo godišnji plan aktivnosti i rada.

Djelovanje DHK HB može biti uspješnije. Naše djelovanje će morati biti prepoznatljivije, da bi Društvo učinkovitije postupalo i da bi potpora zajednice bila stvarna i pravodobna. Treba se izboriti za jačanje naše staleške pozicije, pronaći način boljega i uspješnijega povezivanja unutar hrvatskoga nacionalnoga korpusa, snažnijega uključivanja članova u programe koje Društvo realizira, pokretati programe koji će unaprijediti rad članova i Društva u cjelini i tomu slično.

Poticat ćemo suradnju sa srodnim društvima drugih naroda. Naši članovi pojedinačno surađuju vrlo uspješno na mnogim stranama pa bi Društvo, kao udruga koja okuplja te iste članove, mogla imati dobrobiti od toga.

Na kraju, ocjenjujemo da se DHK HB stabiliziralo. To prihvatimo kao početak njegova napretka što se može ostvariti jedino trudom i dobrom voljom svih nas. Društvo je naše, ono zahtijeva naš angažman, vratit će nam uloženi trud jačanjem našega samopoštovanja, ponosa i koristi koju dajemo zajednici u kojoj djelujemo i kojoj pripadamo.

Mostar, 22. lipnja 2024.

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company