Svečana akademija u povodu tridesete obljetnice DHK HB i Sveknjiževna večer – najava

Dvadeset i četvrte Humske dane poezije završavamo svečanom akademijom u povodu tridesete obljetnice DHK HB i Sveknjiževnom večeri u petak 24. studenoga 2023. u 19 sati u Galeriji kraljice Katarine – Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače u Mostaru, 

PROGRAM

I. dio

Svečana akademija u povodu tridesete obljetnice DHK HB

II. dio

Spomenimo se prijatelja – preminulih članova DHK HB:

 preminuli od prošlih Humskih dana poezije: Marko Bošković, Fabijan Lovrić, Ivan Kordić, Žarko Marijanović, Mila Vlašić-Gvozdić, Vera Primorac, Mirko Marjanovića, Slavko Vranjković, s. Anka Petričević

peta obljetnica smrti

Stipe Golca

 deseta obljetnica smrti

Luje Medvidovića i Nikole Martića

 

III. dio

Nastup pjesnika

Marina Alerić-Bebić, Hrvoje Barbir Barba, Bernardina Crnogorac, Marela Jerkić-Jakovljević, Zoran Jurišić, Mate Kavelj, Blanka Kraljević, Ante Kraljević, Miljenka Koštro, Blanka Kraljević, Stanko Krnjić, Radica Leko, Zdravka Mila Marijanović, Srećko Marijanović, Ante Matić, Bruno Majić, Zvonimir Mikulić, Josip Milić, Dušan Musa, Zdravko Nikić, Pero Pavlović, Ivo Raguž, Ivan Sivrić, Miljenko Stojić, Mara Cica Šakotić, Maja Tomas

Glazbeni prinos

učenici i profesori Glazbene škole Ivana pl. Zajca Mostar

 

Dobro došli Vi i Vaši prijatelji!

 

Manifestaciju pomogli:

Ministarstvo kulture i športa FBiH

Fondacija za izdavaštvo FBiH

Fondacija za bibliotečku djelatnost FBiH

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ

 Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HBŽ

Grad Mostar

Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače

 Fram – Ziral

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company