Predstavljamo nove članove – Goran Gatalica

Goran Gatalica (Virovitica 2. rujna 1982.) u Daruvaru je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu diplomirao je i stekao zvanja mag. edukacije fzike i kemije (2009.) i mag. kemije (2011.), nakon čega upisuje doktorski studij. Radio je na Institutu za fiziku, Institutu Ruđer Bošković i kao asistent iz kolegija Fizika 1 i 2 na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Za svoju poeziju višekratno je nagrađivan u Hrvatskoj i inozemstvu.

Poeziju na standardnome književnom jeziku i kajkavskome dijalektu do sada je objavio u sljedećoj domaćoj periodici: Forum, Književna Rijeka, Osvit, Hrvatski kajkavski kolendar, Riječi, Mogućnosti, Hrvatsko slovo, Vrela, Autsajderski fragmenti, Vijenac, Republika, Nova Istra, Kolo, Hrvatska revija, Most, Poezija, The Split Mind, Zadarska smotra, Dometi, kao i raznim zbornicima i antologijama.

Haiku poeziju objavio je u sljedećoj domaćoj i tuzemnoj periodici: World Haiku Review, A Hundred Gourds, Chrysanthemum, Liliput Review, Atlas Poetica, The Asahi Shimbun, Brass Bell, Failed Haiku, Nature Writing, Wild Plum, Creatrix, The Mainichi, Daily Haiga, Iris, Kabocha, Revija Apokalipsa, Allegro Poetry Magazine, Hedgerow, The Heron’s Nest, Under The Basho, Frogpond, Modern Haiku, Acorn, The Mamba Journal, Haikuniverse, Wales Haiku Journal, Autumn Moon, Bonsai Journal, Gnarled Oak, Cattails, Akitsu Quarterly, Skylark Tanka Journal, The Cherita, Frameless Sky, The Cicada’s Cry, Presence, Shot Glass Journal, Is/Let, Country Roads Magazine, Noon, Stardust Haiku, Harusame, Better Than Starbucks, Otata, Human/Kind, The Aurorean, Taj Mahal Review, The Zen Space, The Outlier Journal, QuillS, Fireflies’ Light, Bones, Heliosparrow Poetry Journal, Kontinuum, Literatūra ir menas (Književnost i umjetnost), u međunarodnoj dvojezičnoj (rumunjsko-engleskoj) antologiji The Light Singing (ur. Olimpia Iacob i Jim Kacian, Editura Emia, 2014.), antologiji Haiku e Orchidee spontanei all’Elba, Beyond the Grave: Contemporary Afterlife Haiku (ur. Robert Epstein, Middle Island Press, 2015.), Atoms of Haiku Volume III: A Haiku Collection By Authors United (Volume 3, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018.), Haiku: A Concise Anthology (ur. S. Kumar, Cyberwit.net, 2018.), Antologija hrvatskoga haiku pjesništva Nepokošeno nebo 2 (ur. Đurđa Vukelić Rožić, 2008. – 2018.), The Signature Haiku Anthology (ur. Robert Epstein, Middle Island Press, 2020.), Last Train Home: the train anthology (uredila Jacqueline Pearce, Pondhawk Press, 2021.), The Awakened One Anthology (Poetry Chaikhana, 2021.), Youth and Young Adult Anthology (Moth Orchid Press, 2023.).

 

Od 2020. god. Gatalica uređuje kolumnu posvećenu haiku poeziji Haiku meridijani u časopisu Iris, u kojoj predstavlja vodeća imena suvremenoga haiku pjesništva iz cijeloga svijeta. Od 2021. Gatalica uređuje mjesečni haiku natječaj i kolumnu Haiku krugovi u Lanterna magazinu s ciljem popularizacije haiku poezije u Hrvatskoj i zemljama u okruženju (BIH, Crna Gora, Slovenija itd.). Goran Gatalica je dobio niz domaćih i međunarodnih nagrada za haiku poeziju u Hrvatskoj i svijetu, među kojima su: nagrada Basho na 1. i 2. Basho-an međunarodnom haiku natječaju (Japan, 2019. i 2020.), priznanja Haiku majstor mjeseca u emisijama Haiku Masters za najbolje foto-haiku radove (između više tisuća radova iz stotinjak zemalja svijeta) prezentiranih u programu televizije NHK World [Rikugien vrtovi (Tokijo) i Biei (Hokkaido)], nagrada Haiku Moment Award američkog časopisa Autumn Moon Haiku Journal za najbolji haiku objavljen u časopisu u prošloj godini (SAD, 2018.), prva nagrada na 32. međunarodnom Sakura festivalu haiku poezije Sveučilišta u Alabami (SAD, 2018.), prva nagrada na međunarodnom Weelunk haiku natječaju (SAD, 2019.), prva nagrada na natječaju 30. Indian Kukai (Indija, 2019.), prva nagrada za haiku na 21. Melničkim večerima poezije (Bugarska, 2020.), nagrada za istaknuti haiku rad na 14. Yamadera Bashō Memorial Museum English Haiku Contest (Japan, 2022.), nagrada „Katanogahara Monogatari“ na 4. međunarodnome haiku natječaju na temu „zvijezda“ u gradu Katano u Japanu (2023.) i mnoge druge.

Do sada je objavio pet knjiga pjesama: Krucijalni test (Matica hrvatska Daruvar, 2014.), Kozmolom (Biakova, Zagreb, 2016.), Odsečeni od svetla (DHK, 2018.), Jezero zmešaneh noči (Biakova, Zagreb, 2020.) i Noćni jasmin (Stajer-graf, 2015.). Godine 2015. za knjigu Krucijalni test primio je nagradu Dana hrvatske knjige – Slavić za najbolji knjigom objavljeni prvijenac u 2014. Godine 2017. za knjigu pjesama Kozmolom primio je nagradu Kvirin za najbolju knjigu pjesama objavljenu između dvaju susreta na 21. Kvirinovim poetskim susretima te pjesničku nagradu Dragutin Tadijanović Zaklade HAZU-a. Za knjigu pjesama Odsečeni od svetla 2019. god. primio je književnu nagradu Katarina Patačić za najbolju kajkavsku knjigu objavljenu u 2018. Godine 2022. je primio priznanje Krunoslav Sukić za KNJIGU GODINE 2021./2022. osječkog Centra za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka za višejezičnu knjigu haiku poezije Noćni jasmin. Za iznimne rezultate ostvarene na području kulture 2018. primio je Plaketu Grada Daruvara i Plaketu Tihomir Trnski Bjelovarsko-bilogorske županije. Član je Društva hrvatskih književnika i Matice hrvatske.

 

BIBLIOGRAFIJA

 

1.Djela (poezija):

 

Krucijalni test (Matica hrvatska Daruvar, 2014.)

Kozmolom (Biakova, 2016.)

Odsečeni od svetla (DHK, 2018.)

Jezero zmešaneh noči (Biakova, 2020.)

Noćni jasmin (Stajer-graf, 2022.)

 

 

 1. Nagrade i priznanja:
 • Nagrada Dana hrvatske knjige – Slavić za zbirku pjesama Krucijalni test (2015.)
 • Treća nagrada Dubravko Horvatić za poeziju (2016.)
 • posebno priznanje Haiku Master-a za najbolji foto-haiku u svijetu među 3645 radova iz 88 zemalja prezentiran u sedmom nastavku emisije Haiku Masters na NHK World TV programu u Japanu (Rikugien Gardens, Tokijo) (2016.)
 • Nagrada Kvirin – za najbolju zbirku mladih autora do 35 godina na 21. Kvirinovim

poetskim susretima u Sisku za zbirku pjesama Kozmolom (2017.)

 • Nagrada Dragutin Tadijanović iz Zaklade HAZU za zbirku pjesama Kozmolom (2017.)
 • posebno priznanje Haiku Master-a za najbolji foto- haiku na svijetu među 7715 radova iz 108 zemalja prezentiran u dvanaestom nastavku emisije Haiku Masters na NHK World TV programu u Japanu (Hokkaido, Biei) (2017.)
 • Plaketa Grada Daruvara za izuzetne rezultate u kulturi (2018.)
 • Plaketa Tihomir Trnski Bjelovarsko-bilogorske županije za izuzetne rezultate u kulturi (2018.)
 • prva nagrada za haiku cvatnja u dolini na 32. međunarodnom Sakura festivalu haiku poezije, Sveučilište u Alabami, SAD (2018.)
 • Haiku Moment Award američkog časopisa Autumn Moon Haiku Journal za najbolji haiku “hodočašće” objavljen u časopisu u prošloj godini, SAD (2018.)
 • Nagrada Katarina Patačić za najbolju kajkavsku knjigu (zbirka pjesama Odsečeni od svetla) objavljenu u 2018. (2019.)
 • Nagrada Basho za najbolju haiku pjesmu na svijetu na 1. međunarodnom Basho-an haiku natječaju u Tokiju za haiku “razmišljajući o ratu”, Muzej Matsuo Basho i Koto-ku zaklada, Japan (2018.)
 • Nagrada Basho za najbolju haiku pjesmu na svijetu na 2. međunarodnom Basho-an haiku natječaju u Tokiju za haiku “noćni jasmin”, Muzej Matsuo Basho i Koto-ku zaklada, Japan (2019.)
 • prva nagrada za haiku “melankolija” na 21. Melničkim večerima poezije u Bugarskoj (2020.)
 • Nagrada “Konjanik” (brončana plaketa) na 3. Festivalu poezije “Ban Josip Jelačić” u Zaprešiću (2021.)
 • Priznanje „Krunoslav Sukić“ za KNJIGU GODINE 2021./2022. osječkog Centra za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka za višejezičnu knjigu haiku poezije „Noćni jasmin“ (2022.)
 • Nagrada “Katanogahara Monogatari“ na 4. međunarodnome haiku natječaju na temu „zvijezda“ u gradu Katano u Japanu (2023.)

 

 

3.Stručni, znanstveni članci, prikazi i kritika o književnome radu:

 1. Tin Lemac, „Krucijalni te(k)st", Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost (1330-4577) LXVI (2014), 1; 173-175
 2. Ljerka Car Matutinović, „Kozmičko iščitavanje svijeta", Vijenac (Matica hrvatska), 599, 16. veljače 2017.
 3. Mladen Urem, „Kozmički uzlet ka univerzumu duše“, Nova Istra, br.2. /2017.
 4. Vesna Ukić Košta, „Kad pjesnik 'evocira zvijezde nedužnim očima'", Zadarska smotra: časopis za kulturu, znanost i umjetnost (1330-4577) 4 (2018), LXVII; 417-418
 5. Lada Žigo Španić, „Kad pjesnik 'evocira zvijezde nedužnim očima'", Kolo (Matica hrvatska), br.1. /2017.
 6. Ivana Lovrić Jović, „Egzaktnom lirikom o svijesti i svjetovima'", Dubrovnik (Matica hrvatska Ogranak u Dubrovniku), br.4. / 2017.
 7. Franjo Nagulov, „Tekstualni hologrami svemira", Republika, br 5-6. / 2017.
 8. Ante Periša, „Kozmički doživljaji Gorana Gatalice", Zadarska smotra: časopis za kulturu, znanost i umjetnost, godište LXVI, broj 3–4, 2017.
 9. Zvonimir Mrkonjić, „Kućice u svemiru jezika", Kolo (Matica hrvatska), br.2. / 2019.
 10. Stjepan Hranjec, „Sav mir je u svjetlu", Kolo (Matica hrvatska), br.1. / 2020.
 11. Darija Žilić, „Ares briše svet med zvezdami", Vijenac (Matica hrvatska), 646, 6. prosinca 2018.
 12. Biserka Goleš Glasnović, „Duhovni versovnik", Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Svezak God. 58, knj. 91, br. 10-12 (listopad-prosinac), 2019.
 1. Hrvojka Mihanović-Salopek: „Stihom prema svemirskim orbitama“ (Goran Gatalica: Kozmolom, „Biakova“, 2016.) „Republika“, god. LXXIII, br. 3-4, Zagreb, 2017., str. 143-146
 1. Hrvojka Mihanović-Salopek, „Poezija svjetla: iskaz jezika kao »kuće bitka«", Kolo (Matica hrvatska), br.2. / 2020.
 1. Emilija Kovač, „Traganje za svjetlošću", Republika, br. 7-8 / 2020.
 2. Jasminka Vugrinec, „Zvezdana prošecija verzuši", Republika, br. 5-6 /2019.
 3. Ernest Fišer, „Nagrada Katarina Patačić Goranu Gatalici" (Obrazloženje stručnog povjerenstva), KAJ : časopis za književnost umjetnost i kulturu, 52 (245) broj 5-6 (360-361), 2019.
 1. Biserka Goleš Glasnović, „Kipeci i verzušeki za zdena vuha", Kolo (Matica hrvatska), br.1. / 2021.
 1. Milan Bešlić, „Unamunovska osjećajnost života u stihovima Gorana Gatalice", KAJ: časopis za književnost umjetnost i kulturu, 53 (247) broj 3-4 (364-365), 2020.
 1. Hrvojka Mihanović-Salopek, „Povrtak ishodištima", KAJ: časopis za književnost umjetnost i kulturu, 54 (249) broj 1-2 (368-369), 2021.
 1. Mihaela Cik, „Treba puščati reči da tečeju", KAJ: časopis za književnost umjetnost i kulturu, 54 (250) broj 3-4 (370-371), 2021.
 1. Željka Lovrenčić, „Borba za bolji svijet", Kolo (Matica hrvatska), br.4. / 2021.
 2. Marina Mađarević, „Kajkavska poetika teške godine", Zadarska smotra: časopis za kulturu, znanost i umjetnost, godište LXX., broj 4, 2021.
 1. Vanja Budiščak, „Mračna poezija nade", Zadarska smotra: časopis za kulturu, znanost i umjetnost, godište LXXI., broj 4, 2022.
 2. Krešimir Sučević Međeral, “Droptinica božanstvenih verzušekov”, Riječi, 3-4. /2022. , Matica hrvatska Sisak
 1. Hifsa Ashraf (Pakistan), "Ključni aspekti života u haiku pjesmama", Wales Haiku Journal, 30.9.2022. https://www.waleshaikujournal.com/post/nightjasmine
 1. Miho Kinas (USA), REVIEW: ‘Night Jasmine’ by Goran Gatalica, Literary Shanghai, December 19th 2022
 1. Vandana Parashar (India), Book Review: Night Jasmine, Poetry Collection By Goran Gatalica, The Wise Owl, a monthly e-magazine, January 2023 https://www.thewiseowl.art/book-night-jasmine
 1. Akila Gopalakrishnan (India), Book Review of Night Jasmine by Goran Gatalica, Narrow Road, Literary Journal, Volume 13, Dec 22 2022, 49-58 https://narrowroadjournal.com/resources/PDF/Narrow%20Road%20Dec%2022.pdf
 1. Julia Jorge (Argentina): „Transjezični svemir Noćnog jasmina Gorana Gatalice“, Marsonia: časopis za društvena i humanistička istraživanja, Vol. 2., No.1., 2023., 129-132 https://hrcak.srce.hr/clanak/434857
 1. Ružica Martinović Vlahović, „Zbirka poetskih trofeja“, Kolo (Matica hrvatska), br.1. / 2023. https://www.matica.hr/kolo/751/zbirka-poetskih-trofeja-34713/
 1. Pravat Kumar Padhy, „Fragrance of Night Jasmine“, Haiku Canada Review, March 2023  ttps://hcshohyoran.blogspot.com/2023/03/hcshr-608-goran-gatalica-night-jasmine.html
 1. Taofeek Ayeyemi, Book Review: Night Jasmine, Frogpond, 46.1., Winter 2023, 199-200 https://www.hsa-haiku.org/frogpond/2023-issue46-1/brieflyreviewed-Frogpond-46-1-2023.pdf

 

ODJECI U JAVNOSTI

 

 1. Nagrada Dana hrvatske knjige – slavić za najbolji knjigom objavljen prvijenac u 2014. http://dhk.hr/nagrade-knjizevnika/nagradeni-knjizevnici/nagrade-dana-hrvatske-knjige-davidias-judita-slavic
 1. Nagrada Kvirin (21. Kvirinovi poetski susreti u Sisku) za knjigu “Kozmolom” (2017.) 
 1. Goranu Gatalici nagrada Kvirin za knjigu Kozmolom (obrazloženje) https://www.maticahrvatskasisak.hr/article/156
 1. Nagrada “Dragutin Tadijanović” Zaklade HAZU za knjigu Kozmolom (2017.) https://www.tportal.hr/kultura/clanak/pjesnik-goran-gatalica-dobitnik-nagrade-dragutin-tadijanovic-20171102
 1. Nagrada Basho na 2. međunarodnom Basho-an haiku natječaju u Tokiju, Japan (2019.) https://www.tportal.hr/kultura/clanak/hrvatski-haiku-nagraden-u-japanu-goran-gatalica-prvu-nagradu-osvojio-drugu-godinu-za-redom-20200210
 1. Fizičar i kemičar Goran Gatalica haiku poezijom osvaja svijet: Pisanjem sudjelujemo u traženju istine’ 
 1. Intervju s Goranom Gatalicom povodom Nagrade “Basho” u Japanu (Vijenac, Matica hrvatska) https://www.matica.hr/vijenac/687/hrvatska-haiku-pozornica-vrlo-je-aktivna-30570/
 1. Priznanje “Krunoslav Sukić” za Knjigu godine 2021./2022. za višejezičnu knjigu haiku poezije “Noćni jasmin” koju organizira Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek (dodjela je održana u foajeu HNK u Osijeku) https://radio.hrt.hr/radio-osijek/vijesti/svecanost-dodjele-nagrade-za-promicanje-mirotvorstva-nenasilja-i-ljudskih-prava-krunoslav-sukic–10485655 
 1. Intervju u Glasu koncila s Goranom Gatalicom: “POEZIJU TREBA ŽIVJETI KAO ŠTO SE ŽIVI SVETA RIJEČ Pisanje zahtijeva post, a čitanje kontemplaciju” (Glas koncila,broj 45, 2022)
 1. Nagrada “Katarina Patačić” za najbolju kajkavsku knjigu objavljenu u 2018. Godini za knjigu kajkavske lirike “Odsečeni od svetla” (Varaždin, 2019.) https://www.varazdinske-vijesti.hr/drustvo/nagrada-katarina-patacic-dodijeljena-goranu-gatalici-35196
 1. Nagrada ‘Konjanik’ pjesmi ‘Vitiznanski teštamentuš’ pjesnika Gorana Gatalice na 3. festivalu poezije ‘Ban Josip Jelačić’, održanome u Zaprešiću 5. prosinca 2021. https://www.culturenet.hr/hr/nagrada-konjanik-pjesmi-vitiznanski-testamentum-pjesnika-gorana-gatalice/174143
 1. Multikulturni panoptikum uz čaj od jasmina kroz haiku stihove Gorana Gatalica u Novoj Gradiški
 1. Razmirisani “Noćni jasmin” Gorana Gatalice predstavljen u Novskoj
 1. Crnogorsko-hrvatska kulturna saradnja: Književnik Goran Gatalica
 1. Promocija nove višejezične knjige Gorana Gatalice u Dvorcu u Daruvaru 
 1. Bjelovarčani su guštali uz čaj i haiku poeziju “Noćni jasmin” Gorana Gatalice
 1. “Noćni jasmin” u Slavonskom Brodu https://www.035portal.hr/vijest/kultura/clanak-26610
Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company