Izbor iz poezije Nikole Šimića Tonina preveden na bugarski

Izbor iz poezije Nikole Šimića Tonina, preveden na bugarski i objavljen u uglednome bugarskome časopisu “Либра Скорп”:  Поетични миниатюри: Старецът и морето, Ден, Слънце, Дни, Паяк, Копие на ловец, Иглени уши, Превод на български Наталия Недялкова,  Издателство “Либра Скорп”, Меридиан 27 – Електронно списание за литература, Поетични меридиани, Преводи Наталия Недялкова, 11. 1. 2023.

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company