U Orašju objavljena ”Izabrana epska djela” fra Martina Nedića

U nakladi Matice hrvatske iz Orašja objavljena je knjiga ”Izabrana epska djela” fra Martina Nedića. Fra Martin Nedić (Tolisa, 1810. – 1895.) prvi je bosanski ilirac, jedan od otaca ilirskoga pokreta, vodeći intelektualac svojega doba, crkveni diplomat, franjevački redodržavnik, graditelj, prosvjetni radnik, povjesničar i književnik.

 

Knjiga ”Izabrana epska djela” sadrži dužu epsku pjesmu ”Razgovor koga vile Ilirkinje imadoše u pramalitje godine 1835.”, koju je Nedić objavio u prvoj godini razvijenoga ilirizma (1835.) i kojom započinje hrvatski romantizam u Bosni i Hercegovini. Tu je i ep ”Poraz bašah, a zavedenje nizama u Bosni”, spjevan osmercem, u kojemu se govori o prijelomnim povijesnim događajima iz 19. stoljeća – porazu janjičara i uvođenju reformi u Turskome Carstvu. Knjiga završava epskim spjevom u 39 pjevanja ”Ratovanje slovinskoga naroda protiv Turcima godine 1875. – 1877.” u kojemu fra Martin Nedić donosi detaljan prikaz Hercegovačkoga ustanka.

 

Knjigu ”Izabrana epska djela” fra Martina Nedića za tisak je priredio i predgovorom je popratio član DHK HB profesor Mato Nedić.

 

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company