U Književnoj srijedi predstavljeno stvaralaštvo fra Ćire Lovrića

U sklopu Književne srijede Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne, u srijedu 21. rujna 2022., predstavljeno je književno stvaralaštvo člana DHK HB fra Ćire Lovrića.

Govoreći o fra Ćiri Lovriću, Ružica Hrnjkaš istaknula je: Mene fascinira fra Ćirina volja, taj silni trud da čovjek desetljećima biježi sve od ratnih zbivanja, izbjegličkog života, nepravde koje se čine izbjeglicama iz BiH u odnosu na prognanike iz Hrvatske. I sam Ćiro je mislio da, kad završi rat i kad se dogodi povratak, ne će više pisati, ne će imati o čemu pisati. Ali, novi događaji, donosili su i donose nove teme, zanimljive inspirativne te fra Ćiro, dan za danom, rokovnik za rokovnikom piše, reda, i stvara te je do danas naredao osam knjiga od kojih nijedna nije tanja od 800 stranica.

Fra Ćiro živi životom vjerske i nacionalne zajednice kojoj pripada i on taj život prenosi na papir, odvažno i pouzdano te vjerodostojno. Zato se njegovim dnevnicima mora posvetiti pozornost i ukazati povjerenje. U književnom pogledu ovdje se ne radi o virtualnoj zbilji nego i kronici koja svoje ishodište temelji na stvarnom događaju, a ne izmaštanoj interpretaciji. Stoga ovi dnevnici imaju dodatnu važnost, kao povjesni izvori u budućem vremenu, a danas kao vjerodostojno svjedočenje i o Scilama i Haridbama kroz koje je njegov vjernički puk i narod hrvatski morao prolaziti istaknuo je Ivan Sivrić.

Fra Ćiro Lovrić (Odžak kod Livna, 1949.) osnovnu školu završio je u rodnom Odžaku i Lištanima, a gimnaziju u Visokom.Teologiju je završio u Sarajevu, a Mladu misu slavio je 1976. u rodnom Odžaku.

U bogatom pastoralnom djelovanju spominjemo da je bio kapelan u Ivanjskoj kraj Banja Luke od 1976. – 1980. (sa župljanima je izgradio prostranu crkvu sv. Ane i novi toranj na Damjanovcu), kapelan u Breškama kraj Tuzle do 1981., zatim župnik u Vidošima (1981.- 1991.), (od brojnih aktivnosti spominjemo veliku obnovu župne crkve i parkirališta  gradnje nove crkve sv. Leopolda u Zagoričanima, gradi i tri ceste: Vidoši – Dobro(2,2 km), Dobro – Zagoričani (1,7 km) i Dobro – Brina (5 km) što je narod je prozvao „Fra Ćirine ceste“), župnik u Suhom polju, Kupres odakle je protjeran (1992. da bi našao utočište u Baškoj Vodi do povratka u Kupres (1996.). U progonstvu uz ostalo vjeroučitelj je u Prvoj OŠ „Bugojno“ koja radi u izbjeglištvu sa sjedištem u Baškoj Vodi i Dječjem Selu. Jedini je vjeroučitelj u OŠ „Fra Miroslav Džaja“ u Kupresu za svih osam razreda. Kroz to vrijeme, sa svojim župljanima napravio je potpuno novu crkvu u Suhome Polju, te pripremio projekt za župnu kuću; 2000. g. je kapelan u livanjskoj župi Čuklić; 2001. je kapelan u livanjskoj župi Podhum; 2003. opet župnik u Vidošima; od 2005. obnaša službu vojnog kapelana u Ministarstvu obrane OS BiH, župni vikar u župi Čuklić 2006., da bi 2011. bio časno umirovljen u Ministarstvu obrane BiH.

Godine 2012. dolazi za kapelana u župu Livno, 2014. župnik u župi Bila kraj Livna, 2019. kapelan u župi Vidoši gdje radi i djeluje i danas.

Fra Ćiro je nositelj Spomenice Domovinskog rata.

Objavljne knjige:

Tisuću dana bez Kupresa I. i II., 1997.; Dnevnik 3, 2004.; Dnevnik 4, 2007.; Dnevnik 5, 2010.; Dnevnik 6, 2013.; Dnevnik 7, 2015. i Dnevnik 8, 2021.

U Vidošima je 2005. Pokrenuo župni list Franjin glasnik. Surađivao je u brojnim časopisima lokalne i nacionalne važnosti. Bio je redoviti suradnik Radio Splita, a surađivao je i na više radio postaja u zemlji te nastupao na radio postajama koje vode Hrvati u inozemstvu kao što su: Radio Melbourne, Radio Chicago, Radio Toronto, Radio Buenos Aires, Radio Geelong… i drugim. Član je Društva hrvatskih književia Herceg Bosne. Od 2014. je dopredsjednik MH Livno.

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company