Krmek, Ljubo – Hrvatosauri

Hrvatosauri (pjesme), Ljubo Krmek, Naklada DHK HB i Matica hrvatska, Mostar- Stolac. Knjižnica Suvremenici, knjiga 164. Za nakladnike Mladen Bošković i Ivan Sivrić. Recenzenti Ivan Sivrić i Tina Laco. Naslovnica, ilustracije i portret Ernesto Markota.

U usporedbi s ostalim autorovim zbirkama (a nužno je, za razumijevanje Hrvatosaura, i na njih se podsjetiti), i ova se može okarakterizirati kao (post)moderna, angažirana poezija, tipično Krmekovog tematskoga kruga, u kojoj je prostor stiha zona bezgranične, stilske i jezične, igre. Ipak, svoje ionako uvijek klimavo povjerenje u (postojeći) jezik i moduse pjesničke komunikacije Ljubo Krmek u ovoj zbirci ne samo da dovodi do krajnjih granica skepse nego ga potpuno poništava, dajući svome lirskom Subjektu potpuno nov, neočekivan, borben, nemilosrdno kritičan, izrazito sarkastično intoniran glas. (Tina Laco).

Ljubo Krmek se ovom knjigom potvrđuje u svome pjesničkom imageu, nastavljajući svoj stvaralački pohod, uvjerljivo i dojmljivo. Ostaje dvojbeno koliko ovaj pjesnički opit može i kako prijeći granice hrvatskog jezičnog područja s obzirom na brojne neologizme čije značenje nije još do kraja izvedeno ni u hrvatskom jeziku. To je, međutim, rizik svake nove pjesničke avanture i na tu neizvjesnost svjesno pristajemo u nadi da će ovi poetski proplamsaji prijeći zemljopisne granice u kojima nakladnik knjige marno djeluje. Ono što se unatoč svemu na kraju mora priznati jest da Krmek nudi doprinos koji će se očitovati i na lingvističkom polju, ali autorovom knjigom prvenstveno obogaćuje domaću pjesničku i umjetničku produkciju za što zaslužuje posebne pohvale. (Ivan Sivrić).

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company