Tokić, Mijo – Moj kam

Moj kam(pjesme), Mijo Tokić, Naklada DHK HB, i Ogranak Matice hrvatske Mostar – Tomislavgrad, 2016. Za nakladnike Šimun Musa i Mate Kelava. Knjižnica Suvremenici, knjiga stotinu dvadeset osma. Urednik je Marko Tokić, a recenzenti su Marko Tokić, Mate Kovačević i Marina Kljajo-Radić.

Šesta se zbirka poezije Mije Tokića Moj kam  kompozicijski osmišljena kao govor o planinama (Planine), bilizima (Moj kam), pjesme o pjesmama (O pjesmi), bijelom putu (Bijeli put s podciklusima: Bijeli put, Nešto kao zvijezde, Kome vjerovat, Plavet, Ružice) i na koncu Dodatak (od dva ciklusa: Širom otvorena vrata i Žišci). Navodi u predgovoru Marko Tokić.

Tokićeva zbirka “Moj kam” obiluje zavičajnom, dakle mjesnom ali i općom simbolikom. Ispjevana je jezgrovitim, sažetim i gotovo škrtim jezikom, s ponekad naglašenim dijalektizmima, čime je stvorio višeslojnu podlogu svom refleksivnom pjevanju usredotočenu na osobnu i egzistenciju vlastitoga naroda duboko ukorijenjena u svaki djelić prostora svoje zemlje.
Veličina se Tokićeve poetike može vidjeti i u nesputanoj bjelini lirskoga subjekta, koji i kad progovara o nacionalnoj egzistenciji pjeva individualno i izvan svih kolektivnih sklopova. (Mate Kovačević).

Stilski Mijo Tokić ostaje vjeran svome poetskom izričaju koji je, možemo slobodno kazati, koncentrat lirskoga rječotvorja. Njegov je lingvistički repertoar dijapazon tradicijskoga i modernoga izraza – smjelo i vješto implementira lokalne lekseme (inčije, izim), starohrvatske (zgiboh, htijah, greb), od antigramatskih – krnjeg infinitiva i zamjenice (vjerovat, čeg), do usmeno književnih (mine, sine).
Oslonjen na hrvatsko pjesništvo modernoga stila, osobito Šimića i Dizdara, Mijo Tokić u svome jedinstvenom poetskom izričaju i ovom zbirkom potvrđuje i učvršćuje svoje mjesto u suvremenome pjesništvu, i to onoga kruga koji afirmira hrvatski tradicijski bitak, a kamenu povjerava poetsku čežnju trajanja. (Marina Kljajo-Radić)

Mijo Tokić (14. veljače 1951.,Kongora kod Tomislavgrada)-
više godina radio kao srednjoškolski profesor u Tomislavgradu, a nakon demokratskih izbora 1990. i u vrijeme Domovinskog rata i poslije rata obnašao je važne političke dužnosti.
Za poeziju nagrađivan je na „Duvanjskim danima kulture“, DDK, (dva puta) i nagradom Hrvatskog slova i Hrvatske kulturne zaklade „Dubravko Horvatić“ (treća nagrada).
Dosad je objavio sljedeće zbirke pjesama:
„Knjiga nemira“, Zagreb, 1990.g.
„Drago kamenje“, Mostar, 2000.g.
„Oteto sunce“, Mostar, 2006.g.
„Sjaju li zvijezde“, Mostar, 2009.g.
„Uspinjanja“, Mostar, 2013.g.
Ovo mu je šesta knjiga.

 

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company