Natječaj za nagrade Dana hrvatske knjige

DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA 
Zagreb, Trg bana Jelačića 7/I 
 
raspisuje 

N a t j e č a j 
 
za nagrade 
DANA  HRVATSKE  KNJIGE
 
 
JUDITA 
za najbolju knjigu ili studiju o hrvatskoj književnoj baštini,
posebno o humanističko-renesansnoj u 2021. godini
 
DAVIDIAS
za najbolji prijevod djela iz hrvatske književne baštine na strane jezike ili najbolju knjigu odnosno studiju inozemnog kroatista o hrvatskoj književnoj baštini u 2021. godini 
 
SLAVIĆ 
za najbolji autorski knjigom objavljeni prvijenac u 2021. godini
 
 
U obzir će se uzeti knjige koje autori ili nakladnici 
u 3 (tri) primjerka dostave do 28. veljače 2022. 
na adresu: 
 
Društvo hrvatskih književnika 
– za Nagrade Dana hrvatske knjige  –
Trg bana Jelačića 7/I
10000 Zagreb 

 

http://dhk.hr/natjecaji/detaljnije/natjecaj-za-nagrade-dana-hrvatske-knjige8

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company