Lučić, Antun – Veze ljudi, životinja i stvari

Antun LUČIĆ,

Veze ljudi, životinja i stvari,

književnoznanstvene rasprave, Knjižnica SUODNOSI, Knjiga četrdeset i sedma, Naklada DHK HB i ERASMUS Naklada, Mostar – Zagreb 2007., 388. str.

S osobitom literarnošću napisane književnoznanstvene rasprave. Nakon Polazišta slijedi pet poglavlja  Teorija metonimičnosti, Pogleda na Lukićev život i književno djelovanje, Na ravni interpretacije, Metonimički Lukićev slog – veze i razvedenosti te Završna razmatranja. Dodane su bilješke, bibliografija, sažetak na hrvatskom i engleskom te zapis o piscu. Na poleđini korica je natuknica Ante Stamaća o vrijednosti ove knjige.

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company