Juka, Slavica – Čovječnost u filozofiji Kvirina Vasilja u odnosu na kategorički imperativ Immanuela Kanta

Slavica JUKA,

Čovječnost u filozofiji Kvirina Vasilja u odnosu na kategorički imperativ Immanuela Kanta,

filozofija, POSEBNO IZDANJE, Petnaesta knjiga, Naklada DHK HB, Mostar 2000., 212. str.

Ovo je djelo disertacija i čine ga poglavlja o životopisu Kvirina Vasilja, zatim Čovjek u mišljenju, Osnovne odrednice Kantove filozofije i Završno razmatranje. Dometnuto je i Kazalo stručnih izraza u Vasiljevoj filozofiji, Zaključak, Citirana djela i Literatura.

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company