Vasilj, Mario

Mario Vasilj, rođen 13. listopada 1967. godine u Međugorju, općina Čitluk u Bosni i Hercegovini. Osnovnu školu je završio u Međugorju, a Srednju tehničku u Čitluku. Studij politehnike je upisao 1987. godine na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a diplomirao je 1991. godine s odličnim uspjehom. Poslijediplomski magistarski studij pedagogije upisao je 1993. godine na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a magistarski rad pod naslovom: „Curriculum tehničke kulture za niže razrede osnovne škole“ obranio je 1997. godine na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i stekao stručni naziv magistra znanosti, polja pedagogije.

Radni odnos zasnovao je 1991. godine u zvanju mlađeg asistenta na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Odsjeku za politehniku. U zvanje asistenta je izabran 1997. godine. Na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci izvodio je vježbe i seminare iz kolegija: Tehnički odgoj i Metodika politehnike.

Od 1996. godine radi na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Na studiju razredne nastave izvodi vježbe i seminare iz kolegija Metodika prirode i društva. Doktorski rad pod nazivom „Razvoj znanstveno-tehničkog kurikuluma za niže razrede osnovne škole“ obranio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2005. godine.

U znanstveno-nastavno zvanje  docenta, na predmetu Metodika nastave prirode i društva na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, izabran je 2006. godine. U znanstveno-nastavno zvanje  izvanrednog profesora, na predmetu Metodika nastave prirode i društva i Didaktika na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, izabran je 2009. godine. Angažiran je od strane Ministarstva obrazovanja, kulture znanosti i sporta na polaganju stručnih ispita za učitelje/ice razredne nastave. Stručno je usavršavan kroz programe u SAD i Finskoj. Sudjelovao je i izlagao na brojnim znanstvenim, istraživačkim i stručnim skupovima u domovini i inozemstvu. Član je znanstveno istraživačkih projekta u Hrvatskoj. Autor i koautor je  21 udžbenika,  i 8 autorskih knjiga. Objavio  je 35 znanstvena i stručna rada u časopisima u zemlji i inozemstvu. Služi se talijanskim i njemačkim jezikom.

Angažiran je  na dodiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Sveučilištu u Mostaru.  Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti : na studiju razredne nastave, predškolskog odgoja, zemljopisa, povijesti, matematike, fizike, informatike, glazbene kulture, fizičke kulture, kemije i biologije, na kolegijima Metodika nastave prirode i društva, Didaktika i Osnove pedagogije, na Akademiji likovnih umjetnosti na  kolegiju Didaktika., na Fakultetu zdravstvenih studija na kolegiju Pedagogija s osnovama andragogije, na Filozofskom fakultetu na kolegiju Suvremeni pristupi znanosti o odgoju. Obavljao je poslove  pročelnika odsjeka  Razredne nastave,  v.d. prodekana  za znanstveni rad i međunarodnu suradnju. Dekan je Fakulteta prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar, od 2013.godine, te pročelnik Sveučilišnog odjela Promet i logistika.

U akademskoj 2003./2004. i akademskoj 2004./2005. godini bio je član Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru.  U zvanje redovitog profesora izabran je 2015.godine.

Član je uredništva časopisa za prosvjetu i kulturu ¨Suvremena pitanja¨

Redovni je član Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske i Hrvatskog društva za znanost i umjetnost BiH te član suradnik Hrvatske akademije za znanost i umjetnost BiH.

Uspješno je obavio usavršavanje po Programu usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.

Citiran je u više znanstvenih radova knjiga i udžbenika. S obitelji živi u Međugorju, oženjen je i otac četvero djece.

 

Udžbenici

 1. Mario Vasilj, Kurikulum tehničke kulture u elementarnom obrazovanju, Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 1997.
 2. Mario Vasilj, Znanstveno tehnički kurikulum za niže razrede osnovne škole, Sveučilište u Mostaru, Mostar 2009.
 3. Mario Vasilj, Didaktičko- metodičke vježbe, FPOMZ,Mostar 2009.
 4. Marko Mušanović, Mario Vasilj, Sonja Kovačević: Vježbe iz didaktike, HFD, Rijeka 2010.
 5. Marko Mušanović, Mario Vasilj, Sonja Kovačević: Vježbe iz didaktike, drugo dopunjeno izdanje, Sveučilište u Mostaru, Mostar 2014.
 6.  Mario Vasilj, Didaktičke teme, Sveučilište u Mostaru, Mostar 2015.
 7. Mario Vasilj, Pedagogija – suvremeni pristupi znanosti o odgoju, Pressum, Sveučilište u Mostaru, Mostar 2020.
 8. Mario Vasilj, Pedagogija- suvremeni pristupi znanosti o odgoju – Vježbe, Pressum, Sveučilište u Mostaru, Mostar  2020.
 9. Mario Vasilj, Ivana Jovanović, Didaktika, Pressum,, Sveučilište u Mostaru, Mostar 2021.
 10. Mario Vasilj, Ivana Jovanović, Didaktika – Vježbe, Pressum, Sveučilište u Mostaru, Mostar 2021.

 

 

Knjige

 

 1. Mario Vasilj, Međugorje-Gospina škola, Print team Mostar 2011. (dopunjeno izdanje 2013.), prevedena na talijanski, engleski, francuski, njemački, španjolski, poljski, slovački i slovenski jezik.
 2. Mario Vasilj, Međugorje-Gospini apostoli – Vicka svjedoči, Ogranak Matice hrvatske Čitluk, 2014.  prevedena na talijanski, engleski, njemački, španjolski, poljski, slovački i slovenski  jezik
 3. Mario Vasilj, Međugorje-Gospini apostoli –Mirjana svjedoči, Ogranak Matice hrvatske Čitluk, 2015.  prevedena na talijanski, engleski, njemački, španjolski, poljski, slovački i  slovenski  jezik.
 1. Mario Vasilj, slikovnica, Međugorje-Gospina djeca, Fram Ziral, Mostar, 2018. , prevedena na talijanski, engleski, španjolski i poljski
 2. Mario Vasilj, slikovnica, Međugorje- Apostoli Gospine ljubavi, Fram Ziral, Mostar, 2019.
 3. Mario Vasilj, Misli koraci odjeci, Pressum, Sveučilište u Mostaru, Mostar 2020.
 4. Mario Vasilj, Molitva za najbliže, Ilustrirana priča za djecu , Ogranak Matice hrvatske Čitluk, 2021.
 5. Mario Vasilj, Snaga Božje ljubavi, Ilustrirana priča za djecu , Ogranak Matice hrvatske Čitluk, 2021.

 

Skripte i udžbenici za Osnovnu školu

 

 1. Ivan de Zan, Mario Vasilj, Slavenka Halačev: Moje okružje 2 (udžbenik za predmet Moja okolina u 2. razredu O.Š.), Školska naklada, Mostar 2007.
 2. Ivan de Zan, Mario Vasilj, Slavenka Halačev: Moje okružje 2 (vježbenica za predmet Moja okolina u 2. razredu O.Š.), Školska naklada, Mostar 2007.
 3. Ivan de Zan, Ivo Nejašmić, Mario Vasilj, Ivan Madžar : Moje okružje 3 (udžbenik za predmet Moja okolina u 3. razredu O.Š.), Školska naklada, Mostar 2008.
 4. Ivan de Zan, Mario Vasilj, Slavenka Halačev: Moje okružje 3 (vježbenica za predmet Moja okolina u 2. razredu O.Š.), Školska naklada, Mostar 2008.
 5. Ivan de Zan, Ivo Nejašmić, Mario Vasilj, Ivan Madžar: Moje okružje 4 (udžbenik za predmet Priroda i društvo u 4. razredu O.Š.), Školska naklada, Mostar 2009.
 6. Ivan de Zan, Ivo Nejašmić, Mario Vasilj, Ivan Madžar: Moje okružje 4 (vježbenica za predmet Priroda i društvo u 4. razredu O.Š.), Školska naklada, Mostar 2009.
 7. Ivan de Zan, Slavenka Halačev, Mario Vasilj: Moje okružje (radni priručnik za predmet Moja okolina u 1.  razredu O.Š.), Školska naklada, Mostar 2011.
 8. Ivan de Zan, Mario Vasilj, Ivan Madžar, Slavenka Halačev, Alena Letina, Tamara Kisovar-Ivanda: Moje okružje (metodički priručnik iz Prirode i društva za učitelje u 2. razredu O.Š.), Školska naklada, Mostar 2010.
 9. Ivan de Zan, Mario Vasilj, Ivan Madžar, Alena Letina, Tamara Kisovar-Ivanda: Moje okružje (metodički priručnik iz Prirode i društva za učitelje u 3. razredu O.Š.), Školska naklada, Mostar 2010.
 10. Ivan de Zan, Ivo Nejašmić, Ivan Madžar, Mario Vasilj, i dr.: Moje okružje (metodički priručnik iz Prirode i društva za učitelje u 4. razredu O.Š.), Školska naklada, Mostar 2010.
 11. Ivan de Zan, Ivo Nejašmić, Božena Vranješ-Šoljan, Ivan Madžar, Mario Vasilj, i dr.: Moje okružje (metodički priručnik iz Prirode i društva za učitelje u 5. razredu O.Š.), Školska naklada, Mostar 2010.

 

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company