Šimunović, Pero

 

Prof. dr. Pero Šimunović (Sarajevo, 21. prosinca 1949.) bio je dugogodišnji profesor hrvatske književnosti na Sarajevskom, a kasnije na Mostarskom Filozofskom fakultetu.

Bavio se književnom kritikom i književnom poviješću. Bio je član redakcijskih odbora za suvremenu i dječju književnost izdavačkih poduzeća Svjetlost i Veselin Masleša, u Sarajevu, te urednik biblioteke Hrvatska književnost u mostarskom Grafexu. Bio je i urednik časopisa Lica i Život. Objavljivao je radove u časopisima i glasilima kao što su: Izraz, Putevi, Pregled, Život, Lica, Treći program Radio Sarajeva, Riječi, Književnost, Oslobođenje, Odjek, Književna reč, Hrvatsko slovo, Motrišta, Hrvatska misao. U razdoblju od polovine 1982. do 1986. godine u BiH nije ništa objavljivao.

Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu obnašao je dužnost šefa Odjela za jugoslavenske književnosti. U drugoj polovici 80-ih prošloga stoljeća, formirao je prvu sveučilišnu katedru za hrvatsku književnost u BiH, nakon 1945. godine. Od početka 1994. godine bio je angažiran na transformaciji Pedagoške akademije u Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru. Kao organizator nastave na tom fakultetu bio je prodekanom za nastavu od 1994. do 2000. godine. Na Pedagoškom fakultetu je organizirao i prvi odjel kroatistike u BiH, Odjel za hrvatski jezik i književnost, čiji je pročelnik bio od 1994. do 2002. godine. Pri Sveučilištu u Mostaru inicirao je osnivanje Instituta za hrvatski jezik, književnost i povijest, na kojem je bio predsjednik Upravnog vijeća do 2000. godine, a nakon toga obnašao dužnost ravnatelja Instituta. Jedan je od utemeljitelja i voditelja već tradicionalnog znanstvenog skupa, Mostarski dani hrvatskog jezika. Sudjelovao je na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Objavio je studiju Kritika i hereza, “Ziral”, Mostar 1997. (nekompletno izdanje tiskano je u sarajevskoj “Svjetlosti” 1991. godine), Kritički zapisi, HKD “Hum”, Mostar, 2003. Kao priređivač objavio je: Izbor iz mlađe bosanskohercegovačke poezije, “Književna omladina”, Sarajevo, 1976., Mlađe pjesništvo u BiH, “Riječi”, 1979., Poezija (izbor iz lirike V. Nastića), “Veselin Masleša”, Sarajevo, 1979., Ante Kovačić, “Grafex”, Mostar 1998., Ksaver Šandor Djalski, “Grafex”, Mostar 1999., Kritičari o Veselku Koromanu, HKD “Hum”, Mostar 2001. 

Preminuo je u Mostaru 15. prosinca 2012.

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company