Marjanović, Mirko

Marjanović, Mirko (Tramošnica Gornja, Gradačac, 13. srpnja 1940.). Pripovjedač,
romanopisac, književni i likovni kritičar.
Osnovnoškolsku naobrazbu stekao u rodnom mjestu, gimnaziju završio u Gradačcu. U
Sarajevu studirao pravo i likovnu umjetnost. Radio na TV Sarajevo kao ilustrator, kraće vrijeme i
kao urednik u informativnom i kulturnom programu. Glavni urednik književnog časopisa Život
(1980.- 1984.), urednik domaće književnosti u nakladničkoj kući Svjetlost (1984.-1994.). U istoj
nakladničkoj kući jedan od urednika (uz Ristu Trifkovića i Aliju Isakovića) edicije Književnost
naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine u 50 knjiga (1983/84.). Glavni urednik Stećka (1994.-
1995.), potom glavni urednik tromjesečnika Hrvatska misao (nakladnik Ogranak Matice hrvatske
Sarajevo, čiji je predsjednik od 1996. do 2000.) u okviru kojega je pokrenuo ediciju Hrvatska
književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. Kao slikar samostalno izlagao tri puta (Sarajevo,
1991/95., Vancouver, 1996.).

Djela: U ime oca i sina (roman, 1969.), Središte (pripovijetke, 1973.), Povijest
izgubljene duše (roman, 1980.), Braća (roman, 1983.), Voda teče kako teče (izbor iz proze,
1984.), Topot divljih konja (roman, 1989.), Živjeti smrt (sarajevski ratni dnevnik, 1996.), Fra
Petar Perica Vidić (likovna monografija, na hrvatskom, njemačkom, talijanskom i engleskom
jeziku, 1997.), Treći svjetski rat (zapisi, kritike, pjesme, razgovori, 1999.), Osmjehni se i u plaču
(roman, 2000.), Leksikon hrvatskih književnika Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do
danas (leksikon, Hrvatska misao, broj 14/2000.).

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor HIG d.o.o | Human Invest Group