Tri tajne, novi roman Miljenke Koštro

Nakon četiri zbirke poezije, zbirke kratkih priča Pogled u nedogled i romana Biti Viktor iz tiska je izašla sedma knjiga (drugi roman) hrvatske i bosanskohercegovačke književnice Miljenke Koštro. Roman nosi naslov Tri tajne, a tiskan je u nakladi ogranka MH u Čitluku i sunakladi DHKHB. Recenzije o ovoj knjizi pisali su: Radica Leko, Anita Martinac i Lazar Perica.

Iz recenzije:

Teme i likove, gospođa Koštro, uzela je iz svog okruženja, iz Hercegovine. Sama napominje kako se događaji, ispričani u ovome djelu, smještaju u drugu polovinu prošloga stoljeća. Naime, mlada djevojka, sedamnaestogodišnjakinja, čobanica, rađa vanbračnog sina, što je u to vrijeme bila velika sramota. Usud sramote i izopćenosti, ne samo djevojke – mlade majke – pratila je i čedo, dijete začeto u grijehu – mulca ili mulicu – kako su ih tada zvali. Takva mjerila uspostavila je sredina, primitivna i pakosna, selo u kojem je ovo dvoje nedužnih bića živjelo.

Događaji su ispričani kronološkim slijedom, ali se književnica Koštro poigrala i retrospekcijom u epistolarnom pripovijedanju – u bilješkama i zapisima glavnog lika, Nenada, i u njegovom pismu nepoznatom čovjeku jer se o jednom dijelu njegovog života saznaje tek poslije kada David čita te njegove zapise, kada Nenad nije bio više među živima.

U govornoj karakterizaciji likova, u dijalozima koji otkrivaju njihove karaktere, autorica koristi dijalekt – zapadno hercegovačku ikavicu – narodni govorni izričaj kraja gdje su likovi ponikli i gdje obitavaju. Ikavicu gospođa Koštro vješto uklapa u hrvatski jezični standard, kao i još neki književnici iz ovoga dijela Hercegovine i Dalmacije, što pokazuje da je dijalektu mjesto u suvremenoj književnosti i to je još jedna vrijednost ovoga književnog djela. Tekst obiluje mnoštvom arhaizama pa i na taj način autorica približava mjesto i vrijeme radnje u kojem žive njezini likovi. Nazočnost ikavice i njezino uklapanje u hrvatski jezični standard, još je jedna vrijednost ovoga proznog djela jer oživljava i čuva ikavicu koja se gubi i zaboravlja.

Radica Leko

 

Isti rukopis neće se jednako dojmiti svakog čitatelja, ali će zasigurno potaknuti ga da razmišlja o odabranoj temi tražeći poruku autora, što i jeste krajnji cilj svake knjige.

Miljenka Koštro novim rukopisom TRI TAJNE želi prikazati život druge polovine prošloga stoljeća jednog imaginarnog mjesta koje može bili bilo koje mjesto zapadne Hercegovine, unutarnje Dalmacije, Zagore, ili sličnih sredina.

Likovi romana žive u skromnom okruženju, s više životne mudrosti i iskustva nego li naobrazbe. Njihove prosudbe uokvirene shvaćanjem sredine te sa osobnim stavovima koji su pod utjecajem prenesenog značenja mjesnih priča, vrlo često nam bivaju nerazumljive iz današnje perspektive. Osjećaji su suspregnuti i emocije zatomljene. Stavovi se žive tiho, a želje kao da se ne smiju ni izreći. Vodi se stalni sukob „mišljenja sela“, Božje volje i ljudskih potreba ali i prava. Kao najveći uteg tog neuređenog društvo vidljiv je u utjecaju režima koji savija kičmu običnog čovjeka.

TRI TAJNE rukopis je koji govori o komunističkom režimu, o obespravljenom seljaku, o satiranju malog običnog čovjeka pod čizmom totalitarnog režim. Osim što se to odrazilo na ekonomski standard života još veći utjecaj imalo je na kulturu, tradiciju i kvalitetu duhovnog života.

Osakaćeni mir odgajao je strah a posljedice su vidljive u svim porama društva. Svi ti strahovi koji oblikuju priprosta čovjeka najčešće ne vode k dobru. Bježanje od istine, nesuočavanje, nego stišavanje i skrivanje dovodi do još većeg problema sa puno težim posljedicama. Na neki način sudbine seljaka šibane su svim nametnutim okolnostima, a samo rijetki se uspiju izdići iz sredine, nadići učmalost i to zahvaljujući školovanju, ukazanoj prilici ili jakoj volji za uspjehom.

Anita Martinac

 

MILJENKA KOŠTRO, djevojački Knezović, rođena je 13. svibnja 1964. u selu Broćanac u općini Posušje. Osnovnu školu pohađala je u Broćancu i Vraniću, dok je opću gimnaziju 1983. godine završila u Posušju. Godine 2005. upisala je studij hrvatskog jezika i književnosti na Sveučilištu u Mostaru, ali ga nije privela kraju. Većinu svog radnog staža zaradila je u privatnom sektoru. Majka je troje djece. Danas s obitelji živi u Viru kod Posušja.

 Iako je poeziju počela pisati još u osnovnoj školi, prvu zbirku pjesama objavila je tek s 39 godina života. Piše pjesme za djecu i odrasle, igrokaze i prozu. Od prosinca 2012., kao vanjski suradnik na Radiju Herceg Bosne, priređuje emisiju Odabrane stranice, kroz koju promiče književno stvaralaštvo, te kulturu pisanja i čitanja. Suradnica je u emisiji Kad se smijah tad i bijah (Radio Split) koju uređuje i vodi Mladen Vuković.

 Radovi su joj objavljivani u časopisima: OsvitMotrištaHrvatsko slovo, Suvremena pitanjaZvonaHrvatska misao, Imotska krajina, Svjetlo riječi, Podstranska revijaHumKatolički tjednik, Kvaka, Diskurs, Virko i drugi. Stalna je suradnica dječjih listova Cvitak i Cvrčak gdje objavljuje pjesme i kratke priče. Pjesme su joj objavljene i u nekoliko zbornika, pa i međunarodnih, te na portalima. Sudionica je mnogih kulturnih manifestacija. Organizatorica je mnogih književnih druženja u osnovnim školama. Pjesme kao i domoljubna poezija i priče pisane ikavicom su joj nagrađivane. Piše i kritičke osvrte.

 Članica je Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne, Matice hrvatske i HKD Napredak Posušje.

 Do sada je objavila sedam knjiga:

 Roman Biti Viktor (Imotska krajina, Imotski, DHKHB Mostar i HKD Napredak Posušje 2016.) je njezino prvo prozno objavljeno književno djelo.Zanimljivo je da je glavni lik romana gluhi Viktor Pelegrin

 Objavljene zbirke pjesama:

  1. Cvjetnjak na kamenjaru, 2003.
  2. Miris vječne mladosti, Matica hrvatske Posušje, 2004.
  3. Čarolija svitanja, Matica hrvatska – Posušje i Imotska krajina, Imotski, 2008.
  4. Klasje duše, u nakladi Matice hrvatske u Čitluku i Matice hrvatske u Imotskom, 2020.

.I zbirka kratkih priča Pogled u nedogled, većinom objavljenih u dječjemu časopisu Cvitak u izdanju DHKHB u Mostaru 2018.. Ova zbirka kratkih priča u Zagrebu je prilagođena za slijepe i slabovidne osobe.

Roman Tri tajne (2021). njezina je sedma knjiga, (drugi roman).

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company