Vladić, Vlado – Usud estetičkoga suda

Vlado VLADIĆ,

Usud estetičkoga suda,

estetika i filozofija, /Bez   edicije, Knjiga 1/,

Naklada DHK HB i Matica hrvatska,

Mostar 1998., 176. str.

           Prikazani su estetski problemi povijest i opravdanje estetskog. U zaključku su iznesene značajke estetike potrage za filozofski razum u … smislu. Opširnije poglavlje je presjek kroz povijest estetičkih pogleda od Platona do estetike u Hrvata završno s Rajmondom Kupareom. Knjizi je dometnuta i bogata literatura.

 

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company