Hadžialić, Sabahudin

Sabahudin Hadžialić je rođen 23. rujna/septembra 1960. u Mostaru. Osnovnu, srednju školu (V gimnazija) i Fakultet političkih nauka, odsjek žurnalistika u Sarajevu. Diplomirao je 1985.g. Magistrirao je na Fakultetu za medije i komunikacije, Internacionalnog univerziteta Travnik, 2013.g. i doktorirao na istom Fakultetu 2017.g. Radi kao gostujući profesor i predavač – Assoc. Prof. Dr. na Fakultetu za medije i komunikacije IUT (sva tri cklusa studija) od 2011/12 godine, kao gostujući Assoc. Prof. Dr na Kaunas fakultetu, Vilnius univerziteta u Kaunasu, Litvanija (II ciklus – od 2017/18 godine – uz napisani Syllabus za modul ART COMMUNICATION) i kao profesor na Fakultetu komunikacijskih znanosti UNINETTUNO Univerziteta u Rimu Italija (II ciklus – od 2015/16 – uz napisani Syllabus za modul MEDIA ETHICS IN PROFESSIONAL JOURNALISM). Od 1986. do 2007.g. živi i radi u Bugojnu. Od 2007.g. ponovo je u Sarajevu gdje 1.1.2009.g. dobija status Samostalnog umjetnika rješenjem Ministra za kulturu i sport Kantona Sarajevo, Emira Hadžihafizbegovića. Revizijom statusa, od 1.1.2013. dobija status Istaknutog samostalnog umjetnika rješenjem Ministra za kulturu i sport Kantona Sarajevo, Ivice Šarića.

Za svoj književni, novinarski i humanitarni rad Sabahudin Hadžialić dobio je više nagrada i društvenih priznanja: 1987. Nagrada „Majsko pero” na Festivalu Mladih Pisaca Jugoslavije u Svetozarevu, Jugoslavija (1987.g.); 1992. Scenario za TV emisiju o filmu i videu prihvaćen i nagraĊen od strane nadležne komisije TV Sarajevo 5 (Oţujak/Mart 1992.g.).; 2009. Plaketa-Zahvalnica Udruţenja „Obrazovanje gradi BiH” iz Sarajeva. 2009. Zlatna plaketa humanosti Udruženja „Liga humanista-pomozite BiH”iz Travnika. Februara 2017.g. dobitnik nagrade “Goceva misao” za književno stvaralaštvo, Fondacije za kulturnu i naučnu afirmaciju i prezentaciju “Makedonija present” i Izdavačke kuće “Feniks” iz Skopja, Republika Makedonija. Juna 2014.g. uručena mu je “Naji Naaman” nagrada za književnost, Bejrut, Libanon. Djela su mu prevedena na njemački, španski, francuski, arapski, slovenački, estonski, turski, engleski, albanski, arapski, italijanski, poljski, rumunjski, litvanski. Knjige poezije, proze i esejistike je objavio u Bosni i Hercegovini, Francuskoj, Švicarskoj, Sjedinjenim Ameriĉkim Državama i Italiji. Uredio je i dvije antologije (poezije i aforizama). Pjesma «Galeb Jonathan Livingston» je uvrštena od strane Maison de la Poesie Rhone- Alpes u Zbornik pjesama «Paroles de Paix12»- Svjetsku antologiju pjesama o miru (uz pjesme Bertholta Brechta i Federica Garsia Lorce), objavljenu lipnja 1999.g. u Francuskoj. Pjesma „Gledati i biti“ je uvrštena u Antologiju ljubavne poezije južnoslavenskih naroda u izdanju Besjeda, Banja Luka 2003.g. U Antologiji poezije „Pjesnici za mir u svijetu“ u izdanju Stephen Gill World Peace Academy (Ontario, Kanada) objavljeno je deset pjesama Sabahudina Hadžialića. Poeziju, priče, aforizme i drame objavljuje u ĉasopisima u Estoniji, Turskoj, Iraku, Kipru, Malti, SAD, Italiji, Kanadi, Francuskoj, Španiji, Engleskoj, Kosovu, Makedoniji, Sloveniji, Litvaniji, Albaniji, Poljskoj, Srbiji, Rumuniji, Indiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovin. Bio je i suvlasnik prvih privatnih novina u SR BiH – POTEZ, Bugojno17 (1990.g.) i predsjednik Skupštine Saveze novinara BiH 1998/9918. Ĉlan je redakcije časopisa za Euro-azijsku poeziju, poetsku kulturu i duhovnost KADO, Rumunija..

Također je i član Savjeta redakcije časopisa RUMMINATIONS, Indija . Bio je selektor književnog programa Međunarodnog Festivala Sarajevo „Sarajevska zima“ za 2013.g. a od 2011-2013 i selektor Poetskog maratona DIOGEN TRAŽI ČOVJEKA, Sarajevo. Ambasador je Poetas del Mundo za Bosnu i Hercegovinu .

Recenzent je i antologije poezije „Ishtar’s songs“ (Iračka poezija do sedamdesetih godina prošloga stoljeća) u izdanju Plain View Press (2011), Austine, Texas, SAD . Freelance je urednik magazina za kulturu, umjetnost i obrazovanje DIOGEN pro kultura (Einhorn Verlag, Švicarska 2009-2013) i Magazina za satiru, humor, karikaturu i strip MaxMinus (Einhorn Verlag, Švicarska, 2010-2013). Uređuje (uz književne osvrte) i knjige drugih autora .

Član je Društva hrvatskih književnika Herceg-Bosne; Društva pisaca BiH; Udruženja književnika Srbije i Udruženja književnika Crne Gore.

 

Objavljena djela:

 

 1. Amanet (pjesme), KDB Preporod Bugojno, 1996 (Štampa: Bosnagraf, Visoko), BiH
 2. Testament (pjesme-francuski jezik), Artootem (Annecy), 1998, Francuska
 3. Šapat u tami (pjesme), Autor, 2000.g., (Štampa: Bosnagraf, Visoko), BiH
 4. Prosjaci uma (pjesme), Autor, 2003.g. (Štampa: Bosnagraf, Visoko), BiH
 5. Organi(zirana)zovana anarhija (eseji), Autor, 2004.g. (Štampa: Bosnagraf, Visoko)
 6. Alter ego (pjesme), Kujundžić, Lukavac, 2006.g., BiH
 7. Abecedna azbuka (proza – aforizmi, peckativi, crtice, satiričine drame) DHIRA, Zurich, Švicarska, 2009.g.
 8. Zemlja bez svijesti (priče), DHIRA, Zurich, Švicarska, 2010.g.
 9. Nedovršene duše (misli i aforizmi), DHIRA, Zurich, Švicarska, 2010.g.
 10. Neotkani Sizif (pjesme), DHIRA, Zurich, Švicarska, 2010.g.
 11. Seven days that wrecked my world (proza-engleski jezik), Izdavaĉ Styles writes now, USA.
 12. Aforizmi (aforizmi-italijanski jezik), La stanza del Poeta, Gaeta, Italjia, 2011.g.
 13. Die Bettler der Vernunft (pjesme – njemački jezik), Einhorn Verlag, Zurich, Švicarska, 2012.
 14. Poezija (izabrane pjesme – engleski, francuski, albanski, španski i italijanski jezik), Kindle, Amazon, 2012.
 15. Raskršće svjetova – I dio KUTIJA ŽIVOTA (roman), MostArt, Zemun & Beograd, Srbija, 2013.

Objavljuje tekstove, reportaže, komentare, eseje i crtice novinama i časopisima u Bosni i Hercegovini.

Info: http://sabihadzi.weebly.com

 1. „Smrtno rođenje / Mortal birth“, dvojeziĉna E-knjiga knjiga aforizama i misli (BHS jezik i engleski), Dhira Verlag, Švicarska, 2014.
 2. „Bosnia and Herzegovina and the XXI century“ (eseji – engleski jezik), Lulu Enterprise Inc., USA, 2014.
 3. Monografija „Uvod u medije i komunikacije“ (ko-autor), Besjeda, Banja Luka, BiH, 2015.
 4. Ko-autorstvo: Jeftić, A., Hadžialić, S. (Eds.) (2015). Zbornik radova Prvog međunarodnog simpozija “Kultura sjećanja”, USA: Diogen pro culture.
 5. „South_East Europe at the edge of civilization“ (eseji-engleski jezik), Eurasia Review, USA, 2016 21. „Introduction to social innovation“, (udžbenik, ko-autor, engleski jezik), Mimesis International, Italija, Mart 2017.
 6. „Devil’s playground“, (izabrana poezija na engleskom jeziku, mart 2017.g.), Izdavaĉ Transcendent Zero Press, Houston, Texas, USA, 2017.
 7. „World As Global Sin“ (eseji-engleski jezik), Eurasia Review, USA, 2018
 8. „Medijska pismenost vs. Političke manipulacije“, monografija – univerzitetski udžbenik – autor, Izdavač Internacionalni univerzitet Travnik, Travnik, BiH, 2018.

 

 

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company