Pavlović, Pero

Pero Pavlović rođen je 20. ožujka 1952. u Gradcu kod Neuma. Pučku školu polazio je u rodnom mjestu i Hutovu, a gimnaziju u Metkoviću. Studirao je medicinsku biokemiju u Zagrebu, gdje je diplomirao i magistrirao. Živi i radi u Neumu. Studij je završio kao jedan od najboljih studenata na fakultetu i u najkraćem roku od Drugog svjetskog rata do dana diplomiranja. Redoviti je član međunarodne Slavenske akademije književnosti i umjetnosti i dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bosni i Hercegovini.

Godine Gospodnje 1979. Pero Pavlović objavio je svoju prvu knjigu pjesama «Plavi svirač», i od tada neprekidno našoj kulturi, našoj književnoj javnosti podastire nove zbirke koje su po mnogočemu posebnost hrvatskog suvremenog pjesništva. Velik dio pjesničkog opusa autor je posvetio ljekovitom bilju mediteranskog područja. Nitko još u nas, pa ni u svjetskoj književnosti, nije duhom tako duboko zašao u svijet trava, njihova nazivlja, opisa i sanjarenja učinka i nadahnuća, kako i koliko je to voljno učinio pjesnik Pavlović.

Inače, Pavlović je naš neologistički bard u uvođenju novotvorenica u pjesnički izričaj.

Govoreći o Pavlovićevoj poeziji i njenom mjestu u sveukupnom hrvatskom korpusu, književna kritika naglasila je kako se s Antunom Brankom Šimićem u hrvatskom pjesništvu oblikuje nov tip osjećajnosti, koju izražava skupina od desetak istaknutih pjesnika iz Hercegovine, a među njima ističe se četverolist A. B. Šimić – Mak Dizdar – Janko Bubalo – Pero Pavlović, koji u harmoniji svojih stvaralačkih posebnosti pokazuju znakove duhovnog rodbinstva.

Pjesnik je uvršten u više pjesničkih antologija, domaćih i međunarodnih, u školsku lektiru i čitanke. Piše književne i likovne kritike, osvrte, prikaze, kulturološke i novinske članke. Prevođen je na desetak stranih jezika. Povodom pete obljetnice redovitog izlaženja tjednika za kulturu Hrvatsko Slovo (1995. – 2000.), Hrvatska kulturna zaklada dodijelila je Peri Pavloviću posebno priznanje – povelju za najuspjelije pjesme između šesto objavljenih stranica hrvatske i svjetske poezije. Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne dodijelilo mu je 2001. Šimićevu nagradu. Godine 2003., 2005. i 2014. bio je ušao u uži izbor za nagradu „Tin Ujević“ Društva hrvatskih književnika. Nagrađen je prigodnom nagradom „Zvonimir Golob“, 2009. Udruge branitelja, invalida i udovica Domovinskog rata Podravke. Godine 2014. dobitnikom je književne nagrade ”Neretvanska maslina” koju zajednički dodjeljuju gradske knjižnice Metkovića, Opuzena i Ploča, Turistička zajednica općine Slivno i DHK Zagreb. Inače, spomenuta nagrada se dodjeljuje za zbirku pjesama koja uz književne, estetske i umjetničke domete tematizira ekološka pitanja te zaštitu i očuvanje tradicijskih i baštinskih vrijednosti hrvatskog naroda. Godine 2015. općina Neum dodijelila mu je nagradu za ukupan doprinos u književnosti. Godine 2019. pobjednik je i dobitnik nagrade za poeziju Hrvatskog književnog društva Sv. Jeronima iz Zagreba. Godine 2020. pobjednik je i dobitnik književne nagrade Središta hrvatskog svjetskog kongresa za istraživanje posljedica totalitarizama u BiH. Godine 2020. pobjednik je i dobitnik književne nagrade ”Fra Martin Nedić” za zbirku pjesama ”Križ, tvoj štit”. Godine 2020. pobjednik je i dobitnik ”Književnog Kranjčića” za poeziju. Godine 2022. pobjednik je i dobitnik književne nagrade ”Dubravko Horvatić” za poeziju, Hrvatske kulturne zaklade i tjednika za kulturu Hrvatsko slovo.Svoje književne uratke autor vrlo često objavljuje u raznim listovima i književnim časopisima: Hrvatsko Slovo, Osvit, Motrišta, Hrvatska misao, Forum, Republika, Marulić, Cvitak, Mi, Pitanja, Crkva na kamenu, Glas Koncila, Večernji list, Katolički tjednik, Književna Rijeka, Dubrovnik, Mogućnosti, Most, Život, Suvremenost, Odjek, Riječ, Most/The Bridge, Nova Istra, Klasje naših ravni, Zadarska smotra, Zvijezda mora, Vijenac, Kolo, Hrvatska revija i drugdje. 

Objavio je trideset šest knjiga poezije. Od toga je trideset samostalnih knjiga, jedna je u elektroničkom izdanju, a u pet knjiga je suautor. Obranjena su tri diplomska rada o njegovom pjesničkom stvaralaštvu i dva završna rada za prvostupnike.

 1. Plavi svirač, RKUD ABRAŠEVIĆ, Mostar, 1979.
 2. Vedrine, CRKVA NA KAMENU, Mostar, 1983.
 3. Zemlja otajstva, CENTAR ZA KULTURU, Split, 1983.

      4. Titraji i znakovlja, (likovno obogaćenje: Vlado Puljić), Udruženje književnika Bosne i Hercegovine, Podružnica za Hercegovinu, Mostar, 1987.

 1. Tisuću ljeta Trebinjske biskupije, (poema), zbornik TISUĆU GODINA TREBINJSKE BISKUPIJE, Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo, 1988.
 2. Blizine, Matica hrvatska, Split, 1993.
 3. Neum, braniti prag i ime, (poema), zbornik Neum, zavičaj i zemlja Hrvata, (suautor), Općinsko vijeće Neum, Neum, 1995.
 4. Ozarja, (likovno obogaćenje: Mirko Stojić), K. KREŠIMIR, Zagreb, 1996.
 5. U ružarju svijeća, (likovno obogaćenje: Mirko Stojić), K. KREŠIMIR, Zagreb, 1997.
 6. Kupka svjetlosti, (izabrane pjesme), K. KREŠIMIR, Zagreb, 1998.
 7. Između sna i vječnosti, NAKLADA JURČIĆ, Zagreb, 1998.
 8. Zib i sjene, NAKLADA JURČIĆ, (likovno obogaćenje: Mirko Stojić), Zagreb, 1999.
 9. Pir, Naklada Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne, Mostar, 2000.
 10. Krijesi, CRKVA NA KAMENU, Mostar, 2000.
 11. Odškrinuta neba ćuh, (likovno obogaćenje: Mirko Stojić), NAKLADA JURČIĆ, Zagreb, 2000.
 12. Nebeske latice, Naklada Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne, Mostar, 2001.
 13. Sunčeve prelje, HKZ-HRVATSKO SLOVO, Zagreb, 2001.
 14. Glazba blagih imena, (likovno obogaćenje: Ivan Lacković Croata), NAKLADA JURČIĆ, Zagreb, 2002.
 15. Proljeće duše, Naklada Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne, Mostar, 2003.
 16. Travke mirisavke: stih, slikopis, ljekoviti pripravci, NAKLADA JURČIĆ, Zagreb, 2004.
 17. Gorušičino zrno, STAJER-GRAF, Zagreb, 2004.
 18. Što pjesnik nosi u torbi, (likovno obogaćenje: Ivan Lacković Croata), Naklada Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne, Mostar, 2005.
 19. Dubrave, (poema, likovno obogaćenje: Srećko Kriste), Matica hrvatska, Neum-Stolac, 2006.
 20. Laudes mensibus, (likovno obogaćenje: Vlado Puljić), GRAL, GRAL ŠIROKI, Široki Brijeg-Zagreb, 2007.
 21. Ljubav (A zemlja riječ zori), K. KREŠIMIR, Zagreb, 2008.
 22. vrutak. stručak. sinje blago, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2009.
 23. Gradac, zipka zavičajna neba, (poema), zbornik Župa Gradac, (suautor), Župni ured Gradac, Gradac, 2009.
 24. Rogožari puni bilja, (poema), zbornik Župa Gradac, (suautor), (445.-480. str.), Župni ured Gradac, Gradac, 2009.
 25. Svjetlost sklada, Naklada Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne, Mostar, 2011.
 26. Orovci, Ruđerovim imenom probuđena povijest, (poema), zbornik OD DUBRAVE DO DUBROVNIKA, prigodom 300.godišnjice rođenja Ruđera Boškovića, (suautor), priredio dr. sc. Ivica Puljić, Muzej i Galerija Neum, Neum-Dubrovnik, 2001.
 27. Humčice, biljčice, slike nebeske, Naklada ALFA, Zagreb, 2013.
 28. Hortus Dei, (likovno obogaćenje: Josip Botteri Dini), Synopsis, Zagreb-Sarajevo, 2016.
 29. Križ, tvoj štit, (likovno obogaćenje: Stipe Zoraja), Naklada Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne, Mostar, 2019.
 30. Božje blago beri blago, (online izdanje), Akademija Art, Zagreb, 2021.
 31. Clase de biologia y otros poemas, (prijevod i pogovor Željka Lovrenčić, urednik Jordi Garcia Jacas), Katelani 2000 S.L., Poiesis Forum, Barcelona, Španjolska, potpora: Ministarstvo kulture RH
 32. Tko će riječi krilate zatvoriti u knjige, Synopsis, Zagreb-Sarajevo, 2023.

 

 

 

 

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company