Nekić, Nevenka

 Nevenka Nekić rođena je u Zagrebu 8. svibnja 1942. godine. Na Pedagoškoj akademiji završila je grupu povijest i hrvatski jezik, a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu povijest i bibliotekarstvo.

Službovala je kao profesor u Karlovcu, Zagrebu i nekim manjim mjestima u Hrvatskoj. Predavala je povijest, hrvatski jezik, povijest umjetnosti, tehniku znanstvenoga rada i grupu predmeta INDOK-sistemi. Od 1978. službovala je kao profesorica u Klasičnoj gimnaziji i Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Tu je umirovljena 2000. godine.

U književnosti se javila 1978. novelom Jedan dan maloga čovjeka i od toga vremena neprekidno surađuje u raznim časopisima kao što su: Forum, Obnovljeni život, Marulić, Svjetlo, Hrvatska revija, Fokus, Nastavni vjesnik, Hrvatska misao, Hrvatska obzorja, Nova Istra, Ognjište, Hrvatski književni list, More, Glas muzealaca, Lička revija, Hrvatsko slovo, Republika, Omanut, Klasje naših ravni, Đakovački vezovi, Hrvatski glasnik Kotor, Kolo, i drugi.

Piše pripovijetke, novele, eseje iz područja likovne umjetnosti i književnosti, polemičke i političke članke, pjesme, drame, putopise, romane i lirsku prozu. Također se bavi povijesnim tekstovima te je do sada objavila dulje rasprave o banu Jelačiću, Eugenu Kvaterniku, Ruđeru Boškoviću, Josipu Jurju Strossmayeru, Eugenu Kumičiću, Imbri Tkalcu te slovačkim piscima i osobama povezanim uz Hrvatsku: leksikografu Ivanu Branislavu Zochu, Janu Janku Tomboru, Janu Vojtašaku, sv. Marku Križevčaninu, Andreju Hlinki, Jozefu Cigeru Hronskom, Milanu Rastislavu Štefaniku i drugima. Autorica sudjeluje kritičkim osvrtima u promicanju književnosti iseljenih Hrvata i bila je tajnica u Sekciji DHK za proučavanje književnosti u hrvatskom iseljeništvu (čileanska književnost, vojvođanski krug, gradišćanski književni krug).

Bila je jedna od urednica listova Hrvatska domovina i Ognjište.

U Hrvatskoj Paneuropskoj uniji Nevenka Nekić kustosica je likovnih događanja, autorica stotinjak kataloga i organizacije izložaba. Posebno se posvetila slikarima iz obitelji Botteri i Peruzović te Ivanu i Mariji Fanuko.

O njenoj literaturi pisali su do sada brojni kritičari: Petar Šegedin, Slobodan Novak, Dubravko Horvatić, Đurđica Ivanišević, Hrvojka Mihanović Salopek, Nedjeljko Mihanović, Siniša Vuković, Agneza Szabo, Zlatko Tomičić, Svevlad Slamnig, Mislav Ježić, Božidar Petrač, Mirko Ćurić, Mato Marčinko, Nenad Valentin Borozan, Sanko Rabar, Bogdan Malešević, Đuro Vidmarović, fra Andrija Nikić, Zdravko Nikić, prof., dr. Ilija Drmić, Stjepan Galić, dr. Juraj Batelja, Marija Peakić Mikuljan, msgr. Valentin Pozaić, msgr. Ivica Šaško, mr. Miro Međimorec, Nikola Đuretić i drugi.

Autorica surađuje na Hrvatskom radiju, Katoličkom radiju, Hrvatskoj televiziji. Priređuje putopisne, povijesne i literarne teme. Do sada je ostvarila kao scenaristica pedeset i šest dokumentarnih filmova iz kulturne baštine hrvatskoga naroda u okviru Obrazovno-znanstvenoga i Dokumentarnoga programa HRT–a, (Povijest ženskim rukopisom, Legende i kronike), kao i niz emisija iz povijesti i literature na raznim radio­postajama. Posljednja suradnja s HRT-om je film Čika i Vekenega, kao i 30 filmova u nizankama Hrvatsko podmorje i Ušća hrvatskih rijeka. Film o kiparu Mili Grgasu samostalno je autorsko djelo – scenarij i režija. Film »Draga Gospa Ilačka» dobio je prvu nagradu na Festivalu sakralnoga filma na Trsatu 2010. godine prema scenariju Nevenke Nekić.

Autorica se bavi slikarstvom i do sada je imala tridesetak samostalnih i skupnih izložaba. Sama je likovno opremila neka svoja književna djela.

Autorica je nagrađena 1998. Državnom nagradom Republike Hrvatske Ivan Filipović za djelatnost na polju odgoja i kulture. Primila je Posebnu nagradu za Serra priču u godini 2001., (Društvo hrvatskih književnika). Dobitnica je Raosove nagrade za monodramu u godini 2002. Dobitnica je Posebne nagrade za Serra priču u 2003. godini. Dobitnica je prve nagrade za Serra priču 2005. Primila je drugu nagradu na Pasionskim danima 2007. za roman Čudo u Središtu svijeta (posvećen Ludbregu i Krvi Kristovoj, a objavljen u Verbumu pod naslovom Demon i sveta krv), kao i nagradu Dubravko Horvatić za prozu 2007. Godine 2012. dobila je počast Općinskoga vijeća Tovarnik kao počasna građanka grada Tovarnika. Godine 2012. postala je članicom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u iseljeništvu(Švicarska). Godine 2013. dobitnica je nagrade”Andrija Buvina” za izniman doprinos kršćanskoj kulturi, a u sklopu manifestacije”Dani kršćanske kulture”. Primila je 2013. nagradu Hrvatskoga žrtvoslovnoga društva za roman “Jean ili miris smrti” . Godine 2018. primila je nagradu grada Đakova za prinose u području kulture i književnosti „Povelja zahvalnosti“. U Podstrani na pjesničkim susretima „Dobrojutro more“ 2018. primila je nagradu „Laureat 2018.“

Članicom je Društva hrvatskih književnika, (u jednom mandatu bila je članicom Statutarne komisije, Upravnoga odbora DHK i Časnoga suda), Društva hrvatskih književnika Herceg-Bosne, Matice hrvatske, Društva hrvatsko-slovačkoga prijateljstva, Matice slovačke, Društva Napredak, dopredsjednica je Hrvatske Paneuropske unije. Postala je članicom HNES-a ( Hrvatskoga nacionalnoga etičkoga sudišta) 2014. godine. Članica je Hrvatske akademije u dijaspori.

Knjiga Vukovarske elegije prevedena je u SAD-a na engleski jezik, pjesme su joj prevođene na slovenski i njemački jezik. Roman Burik preveden je na talijanski jezik.

 

BIBLIOGRAFIJA

 • Život i djelo dr. Antuna Bauera, Đakovo, 1992.
 • Moja mala suputnica iz Pregrade, lirski zapisi, Pregrada, MH, 1994.
 • Ruđe iz Dubrovnika, tri pripovijetke, Zagreb, NKG, 1995.
 • Bračka kvadrifora, pripovijetke, Zagreb, KS, 1995.
 • Legende, kronike i zapisi, Zagreb, HDSP, 1997.
 • Grad-zvijezda, pripovijetke, Karlovac, Ogranak HPEU, 1998.
 • Vukovarske elegije, pripovijetke, Zagreb, HKD sv. Jeronima, 1999.
 • Croatia petrea, (zbirka pjesama), Mostar, Ogranak MH i drugi, 2000.
 • Juraj Batelja – Nevenka Nekić, Slavetićkom i svetojanskom kraju u pohode, Zagreb,
 • Trinaest strašnih priča i jedna groteska, Zagreb, 2001.
 • Uspomene iz Slovačke, Zagreb, M. slovačka, 2002.
 • Ispovid Marije Mijatove sestri Grgici, drama, 2002.
 • Raosov zbornik, Imotski, 2005.
 • Juraj Batelja – Nevenka Nekić, Stepinčevim stopama po rodnome kraju, Zagreb, 2003.
 • Poljubac antike, pripovijetke, Split, Naklada Bošković, 2003.
 • Tajne sfere, pripovijetke, Split, Naklada Bošković, 2004.
 • Susret u Emausu, (roman o Stepincu), Zagreb, J. Batelja i Stepinčeva zaklada, 2004.
 • Anđeo tame, (zbirka poezije), Vukovar, MH, 2004.
 • Dani u Danskoj, (putopis), Zagreb, HPEU, 2005.
 • Šetnja s carskom maskom, pripovijetka i slikovnica, Split, Naklada Bošković, 2005. (knjiga za djecu)
 • Hobotnica, roman, Split, Naklada Bošković, 2006.
 • Monografija Kipar Mile Grgas, Zagreb, ITG, 2006.
 • Stotine godina visovačke samoće, zbirka pripovjedaka, Split, Naklada Bošković, 2007.
 • Kardinalovo srce, roman, Split, Verbum, 2008.
 • Ruđer Bošković, biografsko-literarno djelo, Split, Naklada Bošković, 2008.
 • Hobotnica II., roman, Naklada Bošković, Split, 2009.
 • Demon i Sveta Krv, roman, Verbum, Split, 2009.
 • Gospodična i drug, zbirka pripovijedaka, Zagreb, 2009.
 • Burik, roman, Tovarnik, 2009.
 • Književni ogledi, Zagreb, ITG, 2010.
 • Svjedoci života i smrti Ivana Burika, dokumenti, priredila, Zagreb-Tovarnik, 2011.
 • Začarani dvorci Hrvatskoga zagorja, pripovijetke, Zagreb, ITG, 2011.
 • Zbornik Vukovar, znanstveni tekstovi, priredila, Zagreb, ITG, 2011.
 • Burik, prijevod romana na talijanski jezik, Zagreb,-Tovarnik, 2012.
 • Jean ili miris smrti, roman, Zagreb-Tovarnik, 2012.
 • Otok svjetionik, pjesme, Zagreb, DHK, 2012.
 • Bodljikave pripovijetke, Tovarnik, Udruga dr. Ante Starčević, 2013.
 • Kotorska trilogija, Zagreb-Kotor, Hrvatska bratovština Bokeljske mornarice 809 Zagreb, Hrvatsko građansko društvo Crne Gore-Kotor, 2013.
 • Omerta, roman, Naklada Đuretić, Zagreb, 2014.
 • Jaka, roman, Zagreb, 2016.
 • Hrvatske heroine, povijesni eseji, Zagreb, 2016.
 • Slovački zaslužnici, povijesni prilozi, Zagreb, Savez Slovaka i Matica slovačka Zagreb, 2017.
 • Moja dva stoljeća-memoari, Zagreb, Naklada Pavičić, 2017.
 • Sudbonosni patuljak, roman, Zagreb, vlastita naklada, 2018.
 • Ogledi, kritike i polemike 2007.-2019., Zagreb, Ogranak Matice hrvatske Nova Gradiška, 2020.
 • Đakovačke tajne/ intimni zapisi, studije i kritike, Đakovački kulturni krug Accede ad certisiam, Đakovo, svibanj 2020.
 • Bodljikave pripovijetke II., Đakovački kulturni krug, Đakovo, 2021.
 • Kupite igračke/četiri balade o strahu posvećene djeci u ratu, Hrvatsko žrtvoslovno društvo, Zagreb, 2021.

Od tih četrdesetak knjiga većina pripada lijepoj književnosti ili dokumentarnim sadržajima, dok se prva bavi značajem dr. Antuna Bauera, poznatoga Vukovarca, donatora i osnivača brojnih galerija i muzeja u Hrvatskoj.

Monografija o kiparu Mili Grgasu stručni je tekst iz područja likovne umjetnosti. Roman Susret u Emausu doživio je drugo izdanje u Mostaru 2006., te treće , četvrto i peto pod nazivom Kardinalovo srce u izdanju splitskog Verbuma 2008-2016. U tisku se nalaze knjige: likovna monografija o slikarici Ani Mariji Botteri, likovne kritike Diptih, One su naša klecala i baklje(časne sestre milosrdnice žrtve komunizma).

 

Zastupljena je u antologijama: Hrvatska uskrsna lirika od Kranjčevića do danas, Zagreb, 2001.; Hrvatski putopis od 16. stoljeća do danas, Zagreb, 2002.; Dunav u hrvatskom pjesništvu, Zagreb, 2005.; Seid ein Gesprach, Eisenstadt, 2004.; Pobratimstvo lica u svemiru(Pjesnici Tinu Ujeviću), Split- Sarajevo, 2005.; Susret riječi, Bedekovčina, 2005.; Jezik i hrid, Pisana riječ članova DHK HB, Zagreb- Mostar, 2005.; Vrazova Ljubica, Samobor, 2006., 2007., 2008.; Naša velečasna maslina, Split, 2006.; Anđeo u katedrali, Split, 2007.; Vjetar u grivi, Đakovo, 2006.; Hrvatske marijanske pjesme, Široki Brijeg- Zagreb, 2006.; Krist u hrvatskom pjesništvu od Jurja Šišgorića do naših dana, Split, 2007.; Vedri Vidra, Split- Dubrovnik, 2008.; Kruh i vino, Zagreb, 2009. i drugim antologijama. Zastupljena je u Povijesti hrvatske književnosti Dubravka Jelčića, Zagreb, 2004. i drugim književno-povijesnim djelima. Uvrštena je u relevantnu Hrvatsku književnu enciklopediju, 2011., te u Karlovački leksikon, Zagreb, 2008.

Autorica sudjeluje znanstvenim prilozima na simpozijima– pr. O J. J. Strossmayeru, Zdenki Marković, Matku Peiću (Dani Dobriše Cesarića u Požegi), Andreju Hlinki, Mariološkom kongresu u Rimu 2004., Danima iseljeničke književnosti u Rovinju, Dani fra Ivana Krstitelja Bačića na Visovcu, Neretvanski susreti– Ivo Lendić 2008. i drugima.

Autorica je priredila niz knjiga među kojima su: Spomen-knjiga o stopedesetoj obljetnici osnivanja Udruge sv. Vinka Paulskoga u Republici Hrvatskoj( 2009., Zagreb, Nevenka Nekić i Katica Nožina –Balić); Josip Horvat: Pučka monografija hrvatskih povijesnih grbova i zastava, Zagreb, 2011. i druge.

Monodrama „ Ispovid Marije Mijatove sestri Grgici“ izvedena je na Trećem programu Hrvatskoga radija 2007. godine. Vinkovačko kazalište izvelo je autoričinu dramu»Eugen i Štef» pod nazivom „Slučajno prijateljstvo“ 2015.godine.

Neki tekstovi Nevenke Nekić ušli su u čitanke za šesti i osmi razred osnovne škole te gimnazije.

Autorica živi i radi u Zagrebu.

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company