Crnogorac, Mila Bernardina

Mila s. Bernardina Crnogorac rodila se 26. travnja 1944. god., u Sovićima, u Hercegovini. U Družbu sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga ušla je godine 1960. Članica je splitske Provincije Navještenja Gospodinova. Godine 1963., na Katehetskomu institutu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, položila je ispite za vjeroučiteljicu. Kao vjeroučiteljica radila je nekoliko godina u Livnu a potom u Makarskoj, u župi Kraljice Mira, gdje i sada radi, kao vjeroučiteljica i vodi Mješoviti i Dječji župni zbor. U ustanovi za odgoj i izobrazbu – Juraju Bonačiju – područnomu odjeljenju u Makarskoj, u Udruzi roditelja djece sa smetnjama u razvitkuSuncu, redovito je predavala vjeronauk a djecu je vježbala pjevati.

Piše pjesme, pripovijetke, drame, igrokaze i krasnoslove. Neke je svoje pjesme ona sama skladala, a neke su njezine pjesme skladali drugi.

Knjigu Trag, zbirku pjesama, objelodanila je godine 1994., Vrijeme i ja (drame i krasnoslovi), objelodanila je godine 1997., zbirku pjesama Putnik objelodanila je 2003., u nakladi Naših ognjišta, u Tomislavgradu. Knjigu Sveti Lovre, đakon i mučenik, objelodanila je zajedno s fra Gabrijelom Jurišićem (Zmijavci, 2005.) i Osmijeh dubine, knjigu pjesama, krasnoslova, drama, pripovjedaka, igrokaza i uglazbljenih pjesama (Crkva u svijetu, Split, 2006.).

Objelodanjivala je u: Cvitku (Međugorje), Glasniku Hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva (Zagreb), Hrvatskomu slovu (Zagreb), Listiću sestara milosrdnica (Split), Malomu koncilu (Zagreb), Mariji (Split), Makarskomu primorju (Makarska), Maruliću (Zagreb), Miju (Zagreb), Našim ognjištima (Tomislavgrad), Osvitu, suvremeno hrvatsko pjesništvo Bosne i Hercegovine (Mostar), i u župnomu listu – Zmijavcima (Zmijavci), Vjesniku sestara milosrdnica Naš vjesnik (Zagreb), Blagovjesniku (Split).

Uvrštena je u Leksikon hrvatskih književnika Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do danas (priredio: Mirko Marjanović; nakladnici: Matica hrvatska Sarajevo i Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Sarajevo, 2001.) i u Hrvatsku enciklopediju Bosne i Hercegovine, Mostar 2009.

Godine 2007. primljena je u Društvo hrvatskih književnika Herceg-Bosne, u Mostaru.

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company