Mijatović, Anđelko

Anđelko Mijatović je rođen 27. siječnja 1939. u selu Tihaljini, općina Grude. Osnovnu školu pohađao je u Cerovu Docu i Tihaljini. Nižu gimnaziju završio je 1955. u Klobuku. Srednje školovanje pohađao je u Splitu, Sinju, Visokom i Zagrebu. Diplomirao je povijest (1970.) i doktorirao (1997.) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

U komunističkom je sustavu bio dugogodišnji politički zatvorenik i progonjenik. Godine 1972., u poznatim političkim progonima u Hrvatskoj, ostao je bez posla u Historijskom institutu pri JAZU u Zagrebu, bio je dugo nezaposlen ili je sve do 1990. morao obavljati poslove niže stručnosti. Od 1990. do 1999. bio je savjetnik za kulturu predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana. Živi i radi u Zagrebu.
Autor je, sam ili u suradnji s drugim autorima, velikoga broja povijesnih i književno-povijesnih rasprava, članaka, prikaza, osvrta, samostalnih povijesnih djela, lokalnih monografija i više srednjoškolskih udžbenika iz povijesti za srednje škole. Priredio je i tekstovima popratio nekoliko knjiga iz područja hrvatske usmene književnosti i njezine povijesne pozadine. Suradnik je više glasila, zbornika i nekih enciklopedijskih izdanja, sudionik je više znanstvenih skupova, recenzent je i urednik brojnih knjiga i zbornika. Djela su mu prevođena na engleski, francuski, njemački i španjolski jezik.
Objavljena djela:
1. Narodne pjesme o Mijatu Tomiću, Zajednica TIN, Zagreb, 1969.
2. Ganga. Pismice iz Hercegovine, Imotske krajine, od Duvna, Livna i Kupresa, Naša ognjišta, Duvno, 1973.
3. Uskoci i krajišnici. Narodni junaci u pjesmi i povijesti, Školska knjiga, Zagreb, 1974.
4. Narodne pjesme iz Hercegovine i duvanjsko-livanjskog kraja, Naša ognjišta, Duvno i Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, Zagreb, 1975.
5. Spomenica župa Drežnik-grada, Vaganca i Korenice, Župni ured, Drežnik-grad, 1983., suautorstvo
6. Senjski uskoci u narodnoj pjesmi i povijesti, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1983.
7. Župa Uznesenja Marijina Stenjevec. U povodu 650. obljetnice prvog spomena župe (1334. – 1984.) i 730. obljetnice gradnje crkve Bl. Dj. Marije (1257. – 1987.), Rkt. Župa Stenjevec, Zagreb – Stenjevec, 1985., suautorstvo
8. SD Ponikve. Pedeset godina organiziranoga sporta u Stenjevcu (1935. – 1985.), SD Ponikve, Stenjevec, 1985.
9. Narodne pjesme o Mijatu Tomiću, I. izdanje, Zbornik Kačić, Sinj i Sveta baština, Duvno, Sinj – Duvno, 1985.
10. Obrana Sigeta o 420. obljetnici 1566. – 1986., Zbornik “Kačić”, Split i Sveta Baština, Duvno, 1987.
11. Župa Tihaljina u povodu 100. obljetnice obnove župe (1889. – 1989.), Sveta baština, Duvno, 1989., suautorstvo
12. Ban Jelačić, Mladost, Zagreb, 1990.
13. Zrinsko-frankopanska urota, Alfa, Zagreb, 1992.
14. Iz riznice hrvatske povijesti i kulture, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
15. Uskoci i krajišnici. Narodni junaci u pjesmi i povijesti, Školska knjiga, II. izd., Zagreb, 1995.
16. Spomenica povodom 50-te obljetnice Bleiburga i Križnog puta 1945. – 1995., Quo vadis, Zagreb, 1995., suautorstvo
17. Domovinski odgoj priručnik za hrvatske vojnike, dočasnike i časnike, Politička uprava Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Zagreb, 1995., suautorstvo
18. Narodne pjesme o Mijatu Tomiću, II. izdanje, Naša ognjišta, 1996.
19. Povijest. Udžbenik za II. razred strukovnih škola, Školska knjiga, Zagreb, 1997., suautorstvo
20. Povijest za III. razred gimnazije, I. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1998., suautorstvo
21. Povijest za drugi razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, 1997., suautorstvo
22. Povijest za drugi razred gimnazije, II. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1998., suautorstvo
23. Povijest za drugi razred gimnazije, III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1999., suautorstvo
24. Zrinsko-frankopanska urota, II. izdanje, Alfa, Zagreb, 1999.
25. Kroaten und Kroatien in Raum und Zeit, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
26. Los Croatas y Croacia en el tiempo y Espacio, Školska knjiga, Zagreb, 2000.
27. The Croats and Croatia in Time and Space, Školska knjiga, Zagreb, 2000.
28. Povijest za drugi razred gimnazije, IV. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2000., suautorstvo
29. Pregled političkog i državničkog rada dr. Franje Tuđmana, Zaklada hrvatskog državnog zavjeta, Zagreb, 2000.
30. Spomenica župa Drežnik-grada, Vaganca i Korenice, Župni ured, Drežnik-grad, II. prošireno i preuređeno izdanje, Društvo za zaštitu Plitvičkih jezera Zagreb, Zagreb, 2000., suautorstvo
31. Povijest za drugi razred gimnazije, 5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
32. Povijest za III. razred gimnazije, II. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
33. Povijest 2, Školska naklada, Mostar, 2001., suautorstvo
34. Povijest 3, Školska naklada, Mostar, 2001., suautorstvo
35. Iz riznice hrvatske povijesti i kulture, II. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
36. Pregled političkog i državničkog rada dr. Franje Tuđmana, II. popravljeno izdanje, Zaklada hrvatskog državnog zavjeta, Zagreb, 2001.
37. Ganga. Pismice iz Hercegovine, Imotske krajine, od Duvna, Livna i Kupresa, II. prošireno izdanje, Tomislavgrad, 2004.
38. Povijest za drugi razred gimnazije, VI. Izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2004., suautorstvo
39. Povijest za 3. razred gimnazije, 3. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
40. Hrvati. Četrnaest stoljeća ustrajnosti, Hrvatski svjetski kongres, New York – Zagreb, 2005., suautorstvo
41. Die Kroaten. Vierzehn Jahrhunderte Beharrlichkeit, Hrvatski svjetski kongres, New York – Zagreb, 2005., suautorstvo
42. The Croats. Fourteen centuries of perseverance, Hrvatski svjetski kongres, New York – Zagreb, 2005., suautorstvo
43. Les Croates. Quatorze siėcles de persévėrance, Hrvatski svjetski kongres, New York – Zagreb, 2005., suautorstvo
44. Les Croates. Quatorze siėcles de persévėrance, II. prošireno izdanje, Hrvatski svjetski kongres, New York – Zagreb, 2005., suautorstvo
45. Bitka na Krbavskom polju g. 1493., Školska knjiga, Zagreb, 2005.
46. Bleiburška tragedija ili Križni put hrvatskoga naroda 1945., Hrvatski svjetski kongres, New York – Zagreb, 2007.
47. Bruno Bušić – prilog istraživanju života i djelovanja (1939. – 1978.) u prigodi 30. obljetnice mučkoga ubojstva, Školska knjiga, Zagreb, 2009.
48. Obrana Sigeta o 420. obljetnici 1566. – 1986. U povodu 500. godišnjice rođenja zapovjednika Sigeta Nikole Zrinskoga (1508. – 2008.) II. dopunjeno i prošireno izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2010.
49. Otkos-10. Prva uspješna oslobodilačka operacija Oružanih snaga Republike Hrvatske u Domovinskom ratu. Domovinski rat u zapadnoj Slavoniji 1990. – 1991., Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske i Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centra Domovinskog rata, Zagreb, 2011.

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company