Marić, Ante

Marić, fra Ante, svećenik, redovnik OFM, član Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM, rođen u Mostaru 16. svibnja 1952. Osnovnu školu završio u Mostaru – V. OŠ (1967.), srednju školu u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom (1971.), u novicijatu bio na Humcu (1971. – 1972.), filozofsko-teološki studij započeo na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu 1972., a završio u Freiburgu am Breisgau (D) (1978.).

Nakon svećeničkog ređenja u Freiburgu a. Br., 10. svibnja 1978., duhovni pomoćnik na Širokom Brijegu (1978. – 1991.), župnik u Gorici (1991. – 2000.), u Drinovcima (2000. – 2005.). Od 2005. knjižničar Franjevačke knjižnice Mostar u Franjevačkom samostanu u Mostaru. Od 2010. kapelan Kapelanije sv. Ilije, Polja – Masna Luka. Član Vijeća za kulturno – povijesnu baštinu, graditeljstvo i sakralnu umjetnost; član Povjerenstva za istraživanje i prikupljanje građe (Vicepostulatura „Fra Leo Petrović i 65-orica subraće“); utemeljitelj i ravnatelj Hrvatske franjevačke arheološke zbirke sv. Stjepana Prvomučenika Gorica.

Iz pastoralnih potreba i osobne pobude piše i povremeno objavljuje.

 

BIBLIOGRAFIJA

 • Stan’te kosci (pripovijetke, Gorica, 1994)
 • Božić bez Sina (drama, Mostar, Osvit, 1 – 2, Mostar 2001)
 • Franjevačka galerija Široki Brijeg (suautor, Široki Brijeg, 1990)
 • Kronike Župe Gorica-Sovići (autor, Gorica-Sovići, 1991.–2001.)
 • Kraljica Katarina Kosača (drama, Mostar, 2005)
 • Dolazak fratara u Hercegovinu (drama u pet činova, Vitko, Široki Brijeg 2006. g.)
 • U godinama gladi (drama, DHKHB, Mostar 2007. g.)
 • Tragom ubijenih hercegovačkih fratara (Mostar, 2007. g.)
 • Božićna prikazanja (božićne drame i igrokazi, Alfa, Mostar, 2008.)
 • Veronikin rubac (uskrsne drame i igrokazi, MH Grude, 2010.)
 • Franjevačka klasična gimnazija na Širokom Brijegu, I., II., i III. (Recipe 8., Mostar, Hercegovačka franjevačka provincija i Franjevačka knjižnica Mostar, 2011.)
 • Dobar brat protivni vjetar (Biblioteka „Brat Franjo“ , Za malene 2, Zagreb, 2012.)
 • Samostan Široki Brijeg (Vodič, suautor teksta, 2012.)
 • Franjevački samostan sv. Petra i Pavla (Vodič, 2014.)
 • HNK Mostar uprizorio drame:
 • U Godinama gladi (1996.)
 • Božić bez sina (1998.) pod naslovom I smrt će biti sasma nešto ljudsko (o životu i smrti A. B. Šimića)

Piše u listovima i časopisima: Novi cvijet (Visoko, 1967.), Na izvorima (Humac, 1971.), Naša Ognjišta, Svjetlo riječi, Vrisak (Široki Brijeg, 1991.), Hrvatski list (Široki Brijeg – Mostar, 1992.), Hercegovina franciscana (Mostar), Vitko (MH Š. Brijeg) Motrišta (MH Mostar), Suvremena pitanja (MH Mostar), Susreti (MH Grude) i dr.

Od 2007. Godine pokrenuo i odgovorni je urednik provincijskog nakladničkog niza RECIPE koji tretira kulturno i književno djelovanje hercegovačkih franjevaca. Do sada izišlo četrnaest svezaka.

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company