Lovrić, Ćiro

Lovrić, Ćiril Ćiro (Odžak, Livno, 20. prosinca 1949.). Osnovnu školu završio je u Odžaku i Lištanima, gimnaziju u Visokom, a teologiju u Sarajevu. Franjevac Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Pastoralno djelovao kao kapelan ili župnik u više župa i kao vojni kapelan. Nositelj je Spomenice Domovinskoga rata. Trenutno je župnik u župi Vidoši kod Livna. Surađivao je u brojnim časopisima lokalne i nacionalne važnosti. Bio je redoviti suradnik Radiopostaje Split, a surađivao je i na više radiopostaja u zemlji te nastupao na radiopostajama koje vode Hrvati u inozemstvu kao što su: Radio Melbourne, Radio Chicago, Radio Toronto, Radio Buenos Aires, Radio Geelong… i drugim. Uređivao glasila Gospa Vidoška i Franjin glasnik. Predsjednik ogranka Matice hrvatske Livno.

Živi u Vidošima.

 

Objavljena djela

Tisuću dana bez Kupresa I. i II., 1997.

Dnevnik 3, 2004.

Dnevnik 4, 2007.

Dnevnik 5, 2010.

Dnevnik 6, 2014.

Dnevnik 7, 2015.

Dnevnik 8, 2021.

Prva osnovna škola Bugojno (suautor)

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company