Kraljević, Ante

Ante Kraljević rođen je 22. ožujka 1951. u Kočerinu (Hercegovina). Završio je gimnaziju na Širokome Brigu, a veleučilišće u Zagrebu, gdi danas živi. – Godine 1980. ponovno je počeo pisati pisme i priče, pa je na „Susretu mladih pjesnika Poznanovec 82” i na „Natječaju za književno stvaralaštvo radnika INE” 1984. dobio prve nagrade. U vrimenu 1983. – 2013., okvirno, radio je na Ričniku zapadnoercegovačkoga govora.
Objavio je knjige:
Kuća višeglasja (pisme, NZMH, Zagreb, 1994.),
Iskonice (proze, Naklada Jurčić, Zagreb, 2010.),
Ričnik zapadnoercegovačkoga govora (Ogranak MH u Ši-rokom Brijegu – DAN, Široki Brig – Zagreb, 2013.),
Chiarina pisma (pisme, DHK HB – DAN, Mostar – Zagreb, 2015.),
Kada ptice ne pivaju (pripovidke, Ogranak MH u Širokom Brijegu – HKD Sv. Jeronima, Široki Brig – Zagreb, 2015.).
Pisao je radove o gangi (Uporaba stiha u gangi – omrižje, Izkonoslovlje riči „ganga”, Susreti, br. 8, Ogranak MH u Grudama, 2014.), te iz narodopisa (Popis Hrvata katolika Bosne i Hercegovine iz 1768. – razčlanba, Osvit, 3 – 4, 2010.).

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company