Drmić, Ilija

Don Ilija Drmić je aktualni virski župnik. Rođen u Dobrićima, župa Grabovica, 1. listopada 1954. od roditelja Grge i Marije r. Gale. Osnovno školovanje pohađao je u Grabovici i Prisoju, a srednju klasičnu gimnaziju i sjemenište na Šalati u Zagrebu (1970.-1974.). Filozofsko-teološki studij pohađao je na nadbiskupijskoj bogosloviji u Sarajevu, koji je završio 1982. god. Diplomirao je na Katoličkom bogoslovom fakultetu u Zagrebu 1989. s radnjom: Župa Grabovica kroz 150 godina. Osim toga, 1992. god. diplomirao je hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Đakonat mu je podijelio biskup Pavao Žanić u Grabovici 2. kolovoza 1981., a prezbiterat isti biskup u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru 27. lipnja 1982. Don Ilija je najveći dio dosadašnjega života proveo u izdavaštvu, vezan na biskupijski list Crkvu na kamenu: u Uredništvu toga lista je najprije od 1982. do 1986., pa ponovno od 1992. do 2007. god. Ujedno je bio i lektor toga lista, kao i brojnih drugih knjiga i publikacija, te je i sam objavio nekoliko zanimljivih knjiga (Povijest župe Grabovice, Putopisna darovnica, Hercegovina moja nepokorena, Pobijediti rat, Zbornik o don Petru Vuletiću Šjoru, Vinička bašćina, Jokanov slikopis /o slikaru Jokanu Šiški: 1942.-1974./, Breviarium poeticum, Križni putevi Hercegovine (molitveno-meditativna monoghrafija/…). Od 1992. do 2000. god. bio je ravnatelj biskupijske izvještajne agencije KIUM. Kroz 13 godina bio je bilježnik Crkvenog suda u Mostaru (1995.-2008.). Don Ilija je povremeno bio i u pastoralu. Tako je najprije bio župni upravitelj župe sv. Marka Evanđelista u Cimu u Mostaru (1995.-2000.), a potom župni upravitelj župe Crnač kod Širokog Brijega (2000.-2007.). Kako međutim tu župu stvarno nije uspio preuzeti, boravio je i nadalje u Mostaru u ulozi katoličkog novinara i djelatnika Crkve na kamenu. God. 2007. don Ilija je imenovan župnikom župe Vinica, a tu službu obnaša do 2012. god. kada ga je biskup Ratko Perić premjestio u župu Vir. Piše za više listova i časopisa, te portala. Sudjeluje u objavljivanju knjiga

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company