Zdenka Čavić

Čavić, Zdenka

Zdenka Čavić je rođena u Koprivnici. U rodnom gradu provela je djetinjstvo i mladost. Tu je pohađala osnovnu školu i opću gimnaziju. Fakultet je završila u Zagrebu, stekla akademsku titulu (mr. oec.), a potom i diplomu međunarodnog Centra IVORA, za kompjuterski grafički dizajn u Varaždinu. Vratila se u Koprivnicu, gdje i danas živi i radi. […]

...
Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor HIG d.o.o | Human Invest Group