Lujo Medvidović

Medvidović, Lujo

Lujo Medvidović (Lokvičići, 17. listopada 1950. – Osijek, 4. siječnja 2013.) gimnaziju i Pravni fakultet završio je u Splitu, a pravne znanosti magistrirao na Pravnom fakultetu u Osijeku, gdje je živio i radio u odvjetništvu. Bio je članom je Društva hrvatskih književnika i Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne. Uvršten je u više antologija. Objavio je […]

...
Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company