Ljudevit Rupčić

Rupčić, Ljudevit

Ljudevit Rupčić, hrvatski bibličar i teološki pisac (Hardomilje kraj Ljubuškoga, 26. IX. 1920 – Mostar, 25. VI. 2003). Franjevac. Teologiju završio 1947. na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1958. Predavao je novozavjetnu egzegezu na visokoj Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (1958–88) i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Bio je član Teološke komisije […]

...
Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company