Objavljena knjiga Ante Kraljevića – “Ganga – osebujno pučko pivanje”

U knjizi Ganga – osebujno pučko pivanje obrađuje se ganga gotovo izključivo kao jedinstveno pučko pivanje, a ne kao kratki pučki lirski književni oblik, a sve na temelju prieslušanih 5-6 tisuća izvedaba iz različitih izvora (nosači zvuka, omrižje i dr.). U knjizi se po prvi put, u tabeli od prieko dvadeset stranica, obrađuje 413 nađenih napiva (melodija, okrićanja, kajdi, ojni) u četiri vrste gange (bekijsko-imotska, belevarijska, najinska i rera). U uvodnome dilu u obliku ričnika navedeno je nazivlje, koje se u govoru o gangi koristi, dosadašnji radovi i napisi o gangi, izkonoslovlje (etimologija) riči „ganga”, te vrime, misto i način nastanka ovoga pivanja. Opisane su značajke svake od četiri vrste gange, te posebno inačice, izvedeni i neobični napivi. U prilozima je navedeno virojatno dosada najizcrpnije knjigopisje (literatura, 129 jedinica), popis od 74 dosad objavljene snimke izvedaba (nosači zvuka, slikopisi, odašiljke), te popis napiva nađenih na omrižju s odgovarajućim poveznicama (linkovima). Na kraju je dodan i popis (indeks) imena, naziva i pojmova, te ocine ocinjivača.

 

Iz ocina:

Stoga je ovaj traktat, bogat dragocjenim informacijama i analitičkim razmatranjima, ali prije svega originalnim mislima koje produbljeno osvjetljavaju suštinu tretirane problematike, pobudio moju pozornost. Pisan izbrušenim jezikom, potkrijepljen opsežnim kritičkim aparatom on je nesumnjivo značajan doprinos našoj etnomuzikološkoj misli, i to iz pera neetnomuzikologa ali iz srca znalca, poštovaoca i lokalnog etnografa, tim više što se odnosi na najaktualnija zbivanja u svijetu jednog iznimno važnog bosanskohercegovačkog tradicijskog muzičkog fenomena gange.

Tekst je pisan s namjerom da se iscrpno rasvijetli razvoj, značaj i značenje jednog tradicijskog muzičkog vokalnog fenomena – gange. Stoga je autor detaljno proučavao postojeću objavljenu literaturu, sve dostupne zvučne zapise, i to od najstarijih snimaka iz 20. stoljeća pa do danas. Obuhvaćeni zvučni zapisi dio su privatnih kolekcija, udruga ili izdanja različitih diskografskih kuća i znanstvenih instituta. Istovremeno je radio na popisivanju, deskripciji i interpretaciji dokumentarne audio i video građe. U obzir su uzete i različite internetske baze podataka koje su pružale bilo kakve informacije o fenomenu interpretiranja gange.

Prof. dr. Tamara Karača Beljak

 

U tom pogledu Ante Kraljević obavio je do sada najobuhvatnije istraživanje o gangi, njenom postanku i razvitku, o vrstama i područjima u kojima se, kako gdje, pjeva, o svim do sada zabilježenim odnosno snimljenim napjevima te o skupinama koje su pjevale ili još uvijek pjevaju. Samim time polučio cjelovit pregled ove osebujne kulturne pojave, do sada u svoj gangaloškoj historiografiji, zapravo najpotpuniji i najbolji. No, nije u tome jedina ili najveća vrijednost Kraljevićeve studije. Prvenstvena vrijednost u tome je što ovom knjigom Kraljević uspostavlja jedinstvenu istraživačku metodu proučavanja gange kao i odgovarajući način predstavljanja istraženoga i poznatoga. Ne manje bitna sastavnica te jedinstvene Kraljevićeve gangaloške metodologije jedinstveni je i opsežan pojmovnik gange. Bilo koje daljnje opisivanje ili objašnjavanje o gangi biti će lakše shvatljivo i bolje razumljivo kada se poznaju svi osnovni pojmovi i njihova značenja.

Prof. dr. Damir Zorić

 

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company